Veze se raspadaju jer su ljudi jednostrani i naivni, te ne ulažu napor kako bi uvidjeli koliko mogu naučiti iz odnosa, nego očekuju, kao djeca, da se stvari same od sebe dogode. Zato dobra karma nužno ne donosi ljubav.

atma.hr – 78
Kako bismo predočili značenje dobre karme u odnosima, osvrnut ću se na jedan primjer koji će nam zornije prikazati ovaj problem.

Ana je bila uspješna poslovna žena i kada se pogleda u njenu kartu, ima odlične aspekte za partnerstvo. Tako se i dogodilo. Našla je muža umjetnika koji je u svom poslu uspješan, koji se odlično slaže sa njihovom djecom, ali ona nije zadovoljna. Naime, niti jedan planet nije u emocijama, a planeti zaduženi za emocije su u hladnim Saturnovim znakovima koji su odlični za posao, ali ne i za odnose.

Puno ponavljam u svojim tekstovima i savjetovanjima važnost gledanja dviju medalja. Jyotish to najbolje pokazuje jer je jedan položaj dobar za jedno, ali nije za drugo. U ovom slučaju se vidi hladna majka s muškim principom zbog kojeg se Ana okrenula poslu i uspjehu. Sada dolazimo do karme koju većina ne shvaća kao pojam. Njena dobra djelovanja u prošlom životu, dala su joj isporuku karme u odnosima, ali ono što često zaboravljamo jest da ona ne daje i psihički razvoj. Imam i jako puno savjetovanja u kojima ljudi imaju izvrsno postavljene financije, ali nisu zadovoljni.

atma.hr – 39

Često napominjem i to da ljudi u mnogim životnim stvarima imaju jedno mišljenje, ali da se bave savjetovanjima ili rade s ljudima, te da ispituju puno ljudi o svojem problemu, dobili bi potpuno drugačije mišljenje od onog kojeg sada imaju. To znači da mnoge stvari u koje vjerujete da su takve ustvari potpuno drugačije funkcioniraju. Iz tog razloga ljudi misle da puno vole, ali na savjetovanju natalna karta govori drugačije. Dakle, tada je dobro vrijeme da se vidi koliko ustvari imamo zavravanja oko nekih pogleda po pitanju odnosa i kako krivo percipiramo cijelu situaciju.

Ana nije imala razvijenu emocionalnu funkciju i karmički partner je bio umjetnik koji joj je otkrivao funkciju koju treba razviti. Privlačimo ono što trebamo razviti, a hoće li ona u tome uspjeti, draž je samog života i stranputice koju doživljavamo na putu spoznaje. U snovima i mitologiji to je simbol vijugavog Merkurovog štapa koji simbolizira vijugavi put spoznaje.

U ovom slučaju Ana za sada odbija upoznati emocionalni dio, preplašila se terapije, momentalno se nalazi u razdoblju Sedam godine tuge ili po mom mišljenju Sedam godina razvoja, a to znači da brak ulazi u krizu jer osvještava najslabiju kariku, a to su emocije. Sadhe sati uvijek osvještava i ulazi u one najslabije točke našeg karaktera. Momentalno misli da bi bila sretnija da je njen partner odlučniji, a ustvari je to zavaravanje kojim se svijest služi kako ne bi ušla u proces razotkrivanja.

atma.hr – 75
Veze se raspadaju jer su ljudi jednostrani i naivni, te ne ulažu napor kako bi uvidjeli koliko mogu naučiti iz odnosa, nego očekuju, kao djeca, da se stvari same od sebe dogode. Zato dobra karma nužno ne donosi ljubav. Sve četiri funkcije: emocije, intelekt, osjetilno i intuicija morate razviti i kombinirati u životu i odnosima.

Što bi bile četiri funkcije svijesti? Veza mora proći kroz problem financija i posla, ako su te funkcije slabije, parovi se suočavaju sa problemima egzistencije. Druga funkcija su emocije odnosno razmjena emocija koja je osnova svake veze. Intelektualna funkcija ili razgovor kako bi se problemi mogli uočiti i kako bi se emocije mogle dobro objasniti drugoj strani i intuitivna duhovna dimenzija jer ako nju isto tako nemate, kako ćete raditi na vezi, a ne vjerujete da ovi procesi vode prema osobnom razvoju.

atma.hr – 78
Ana u ovom slučaju nije mogla do emotivne funkcije jer ona nije bila razvijana u njoj kao niti kod njenih roditelja. Ona fantazira i živi u predodžbama o svojoj vezi.

Ipak, ovaj proces ljude ne zanima, njima je ovo udaljeni otok koji ne žele posjetiti i zato će jako malo ljudi doći na ovakva predavanja ili radionice.

Stoga, razdoblja koja se čitaju  u karti potvrđuju onu Jungovu: Ono što je neosvješteno postaje sudbina. Budite oprezni kada pričate o razlozima raspada veze jer tada govorite o sebi.

Nikola Žuvela, http://vedski-jyotish.net/

56 JYOTISH I DJELOVANJE SHANIJA

JYOTISH I DJELOVANJE SHANIJA

nikola zuvela jyotish i djelovanje shanija

Kako prepoznati psihologiju Saturna

Zadatak Shanija (Saturna) jest uvidjeti njegovu masku koja se sastoji od projekcija straha. Strah je temeljna emocija prema kojoj formiramo razmišljanje i krojimo zakone. Strah se manifestira u objektivnom svijetu na način da u drugima vidimo neprijatelja (vlada, partner, druga religija), što dovodi do manipulacije ljudima.

Većina ljudi nesvjesno živi iz ove projekcije straha, a kako one izgledaju možemo pročitati u ovoj knjizi kroz dvanaest Shanijevih položaja. ‘Ja’ jest neznatni dio života, dok su Shanijeve projekcije dok ih ne osvjestimo manipulativne u nama.

Ova knjiga daje i posebno svijetlo na odnose, odnosno objašnjava podsvjesne projekcije koje vršimo prema partneru.