Lako je voljeti. To uopće nije naporan posao. No, ipak imamo puno posla, odnosno moramo se odučiti od svih onih laži u koje vjerujemo.

atma.hr – 52
Odučiti se od laži nije lako jer se uz njih osjećamo sigurnima i uz njih smo jako vezani. No, što više vježbamo uočavanje istine, to nam je lakše odvajati se od laži. Preobražavanje života vježbom postaje sve lakše, a život nam postaje sve bolji i bolji.

Što više ljubavi imamo, to više ljubavi možemo dati i primiti. Svrha odnosa jest davati drugima i primati od njih. Nije nam potrebno mnogo riječi. Kad smo u društvu s nekom osobom, važno je komunicirati osjećajima, a ne riječima.

No, želimo li govoriti riječima, nisu nam potrebne komplicirane riječi. Dovoljne su samo dvije: »Volim te.« To je sve. Ono zbog čega ste sretni nije ljubav koju drugi osjećaju prema vama, nego ljubav koju vi osjećate prema drugima.

Kada jednom iskusimo ljubav, ne možemo pronaći riječi kojima bismo objasnili ono što uistinu osjećamo, jer ljubav je najuzvišenije iskustvo koje možemo doživjeti. Iskusiti ljubav znači iskusiti Boga, ovdje i sada iskusiti raj. Kad glas znanja više ne uspijeva privući našu pozornost, mnogo više toga možemo zamjećivati oko sebe.

Počinjemo opažati vlastite emocionalne reakcije i počinjemo zamjećivati emocionalne reakcije drugih ljudi. Tada počinjemo zamjećivati emocije koje izviru iz stabala, iz cvijeća, oblaka, iz svega oko nas. Vidimo kako iz svega, čak i iz drugih ljudi, izvire ljubav.

U određenom trenutku počinjemo jednostavno živjeti u zanosu i tada više nema riječi kojima bismo to objasnili, jer više nema sporazuma o tome kako bismo takve osjećaje mogli objasniti. Ono što nazivamo ljubavlju nešto je toliko općenito, da to čak i nije ono što ljubav uistinu jest.

Ljubav je nešto mnogo više od onoga što možemo opisati riječima. Kao što sam već rekao, o istini zapravo ne možemo razgovarati: trebamo je iskusiti. Isto vrijedi i za ljubav. Jedini način da uistinu spoznamo ljubav jest iskustvo ljubavi: trebamo imati hrabrosti i skočiti u ocean ljubavi, kako bismo je spoznali u njezinoj sveobuhvatnosti.

To je jedini način, ali programirani smo velikim strahom, tako da ne uviđamo kako ljubav izvire iz svega oko nas.

Tragamo za ljubavlju u drugim ljudima, a ni oni sami ne vole sebe. Dakako, ondje nećemo pronaći ljubav: naći ćemo samo sebičnost i rat za prevlast. Za ljubavlju ne morate tragati. Ljubav je ovdje zato što je i Bog ovdje; životna je sila posvuda.

Mi, ljudska bića, stvaramo priču o razdvojenosti i tragamo za onim čega, prema svojem uvjerenju, nemamo. Tragamo za savršenstvom, ljubavlju, istinom, pravednošću; tragamo i tragamo, a sve je to u nama samima. Sve je ovdje. Samo trebamo otvoriti duhovne oči i uvidjeti.

atma.hr – 52
Nema ničega što biste trebali učiniti kako biste poboljšali ono što uistinu jeste. Jedino što svi mi moramo učiniti jest stvarati prekrasnu priču i uživati u boljem životu. Kako stvarate prekrasnu priču? Tako što ste izvorni. Kad je glavni lik izvoran, lako je pisati priču s integritetom, zdravim razumom i ljubavlju.

Život je najuzvišeniji dar kojega dobivamo, a umijeće življenja je najuzvišenija umjetnost. Kako ovladati umijećem življenja? Iskustvo čini majstora. Nije riječ o učenju, nego o djelovanju i vježbanju vlastite umjetnosti.

Ako kao umjetnik vježbate ljubav, ako neprestano vježbate, dolazi trenutak kad sve postaje izrazom vaše ljubavi. Kako možete znati da ste ovladali ljubavlju? Kad je priča koju sebi pripovijedate trajna ljubavna priča.

Don Miguel Ruiz