Ne možemo živjeti ponovo jučer.

Ne možemo osjetiti sutra.

Ono što doživljavamo i proživljavamo, uvijek je u sada”.

Ako odvojimo vrijeme za povezivanje sa svojim unutarnjim svijetom, tada možemo osjetiti sada”.

Ako smo sami sa sobom, u nutrini svoga bića, tada možemo osjetiti trenutak bivanja u sada”.

Doživjeti sada” možemo jedino ako su nam misli i osjećaji zaokupljeni onim što se trenutno događa u nama i oko nas.

atma.hr – 52
Doživjeti  sada” možemo jedino ako smo naučili promatrati.

Doživjeti  sada” možemo jedino ako smo svjesni svog tijela.

Doživjeti sada” možemo jedino ako u sebi nosimo mir.

Milan Troskot, Živi trenutak

atma.hr – 52