People photo created by freepik - www.freepik.com

Kao i često u medicini, nemamo nikakav dokaz da uklanjanje krajnika stvarno smanjuje broj infekcija, neka istraživanja čak pokazuju da se broj infekcija dišnih organa – utrostručuje! Studije su također pokazale da uklanjanje krajnika povećava rizik od infarkta u ranom dobu, rizik za astmu i upalu pluća je veći za preko 50%, učestalost astme je 3 puta veća, a povišen je i rizik za preko 28 oboljenja. Treći krajnik je posebno važan jer uz timus ima sposobnost da stvara timocite, limfocite s izuzetno važnom ulogom u razvoju imuniteta.

atma.hr – 78
Operacija krajnika se često radi (godišnje preko pola milijuna djece samo u SAD). Ovaj broj je danas oko polovine onoga od prije 50 godina. Najčešći razlog za operaciju su učestale infekcije krajnika.

Kao i često u medicini, nemamo nikakav dokaz da uklanjanje krajnika stvarno smanjuje broj infekcija. Jedna velika meta-analiza (pregled šest velikih studija), pokazala je da se broj infekcija smanjivao jednako u grupi djece s operacijom, kao i u grupi bez.

Naime, veličina krajnika se tijekom vremena smanjuje i bez intervencije, a također i broj respiratornih infekcija (oko šeste godine života, broj infekcija gornjih dišnih puteva je svega 20% broja djeteta do 2 godine).

Veličina krajnika je inače nepouzdana mjera njihove imunološke funkcije, postoji nasljedna komponenta (sklonost ka učestalim infekcijama se javlja u pojedinim obiteljima). Jedna ogromna studija iz 2016. u Južnoj Koreji nije pokazala nikakvo smanjenje broja infekcija poslije operacije.

Untitled
Slika 1. Promjene u veličini krajnika tijekom djetinjstva

atma.hr – 39

Također, operacija nije bez rizika. Ono o čemu najmanje govorimo je anestezija (sve operacije u male djece se obavljaju u općoj anesteziji). U prosincu 2017., šef anestezije na Univerzitetu u Koloradu, Vesna Jevtovic-Todorovic, objavila je članak pod nazivom “Exposure of Developing Brain to General Anesthesia: What Is the Animal Evidence?” u časopisu Anesthesiology. U njemu je dala pregled ispitivanja efekata opće anestezije na mozak u razvoju.

U zaključku studije se kaže, “Ne samo da jedno izlaganje lijekovima za opću anesteziju dovodi do smanjenja kognitivnih funkcija, već nekoliko kratkih ponavljanja izaziva ozbiljna oštećenja mozga.” U 2016. FDA (Američka agencija za lijekove i hranu) je izdala upozorenje da “…opća anestezija ili sedacija u djece ispod tri godine ili žena u prva tri mjeseca trudnoće može utjecati na razvoj mozga djeteta”.

Istraživanje obavljeno na Johns Hopkins School of Medicine u Baltimoru, s anestetikom izofluranom (koji se smatra sigurnim i rutinski se koristi u anesteziji)  je pokazalo izrazito usporenje razvoja hipokampusa (centar za učenje i pamćenje), doduše u miševa. U ispitivanju Wildera iz 2009. utvrđeno je da djeca koja su imala anesteziju do 4 godine, imaju dvostruko više problema s ponašanjem i učenjem od kontrolne grupe.


Widget not in any sidebars

Sličan je nalaz studije iz Austrije. U ispitivanju Stratmanna, djeca koja su imala anesteziju prije 4 godine, imala su značajno slabije testove pamćenja. U ispitivanju koje je uspoređivalo opću sa spinalnom anestezijom, jasno je pokazan negativan efekt opće anestezije na IQ, kao i na Cognitive Score Bayley Skale. PANDA studija pokazuje da u parova braće i sestara, kratka anestezija nije imala bitan utjecaj na kognitivne funkcije ili ponašanje.

Odnedavno, počeli su se javljati radovi koji su ukazivali na dugoročne štetne efekte operacije. Dvije, objavljene 2009. i 2017. godine su pokazala da djeca kojima su operirani krajnici imaju sklonost da budu pretila kasnije u životu.

U 2017. je studija iz Švedske je pokazala da uklanjanje krajnika prije 20 godine povećava rizik od infarkta u ranom dobu.

Ali, studija objavljena ove godine na 1,2 milijuna djece u Danskoj između 1979. i 1999. (od kojih je 60,400 imalo operaciju uklanjanja krajnika), gdje su ona praćena do 30 godina, dala je vrlo zabrinjavajuće rezultate. Ne samo da se broj infekcija dišnih organa nije smanjio, već se utrostručio. Rizik za astmu i pneumoniju je bio veći za preko 50% (sličan rad smo objavili 2000 godine i mi, učestalost astme je bila skoro tri puta veća u djece kojima su rano operirani krajnici).

atma.hr – 78
U operirane djece je postojao nešto povišen rizik za preko 28 oboljenja (uključivala su infekcije kože, oka ili infestaciju parazitima).

Autori zaključuju da krajnici imaju puno veću ulogu u razvoju imuniteta nego što smo do sada mislili. Ovo posebno važi za adenoid (”treći krajnik”, mada krajnika ima šest pa je on prvi). On jedini ima sposobnost da uz timus stvara timocite, limfocite sa izuzetno važnom ulogom u razvoju imuniteta.

Prije odluke o uklanjanju krajnika, dobro razmislite o koristima i šteti koja postoji. Možda je najtočnije mišljenje moje pokojne majke, koja nije dozvolila da se meni uklone krajnici. Rekla je pedijatriju koji je to predložio: “Bog ih je tamo stavio, ne bez razloga”.

Dr Branimir Nestorović – pulmolog i alergolog, načelnik pulmologije u Univerzitetskoj bolnici u Tiršovoj, Srbija

banenestorovic.blogspot

63 PLACEBO

banner placebo