Osoba treba znati da u jednome tijelu prebivaju dvije duše. Jedna duša je individualna mala čestica, jiva-atma (individualna duhovna duša koja predstavlja nas same), i izvor svega života – Paramatma (Vrhovni Bog ili Nad-duša). Vrlo je važno razlikovati Paramatmu od jiva-atme. One su uvijek i vječno odvojene individue.

Katha Upanishada uspoređuje ove dvije duše kao dvije ptice koje sjede na istome drvetu (u tijelu). Jedna ptica (jivaatma) jede i kuša plodove drveta (karmu), a druga ptica (Paramatma) svjedoči i čeka život za životom da se jiva-atma zasiti plodova ovoga svijeta i da se, napokon, okrene Paramatmii putu oslobođenja od karme i reinkarnacije.

Duša se može izbaviti od karme i reinkarnacije ako počne kultivirati svoju božansku svjesnost. Paramatma je najdraži prijatelj jiva-atme. Ona ga promatra, vodi ga, šalje mu vjerodostojnog gurua ili duhovnog učitelja koji će ga poučavati duhovnom znanju. Slijedeći upute učitelja, duša će razvijati potrebno znanje i odvojenost od materijalnog svijeta. Njena će se vjera sve više povećavati, a također i potreban okus za uzvišenije teme i razine duhovnog života. Nakon što se duša utemelji na transcendentalnoj razini služenja Boga, ona više ne jadikuje niti žudi za materijalnim vezanostima te se oslobađa karme i reinkarnacije. Takva prosvijetljena duša razvija samilost prema ostalim uvjetovanim dušama i želi im pomoći da duhovno napreduju.

Krunoslav Đurđević