Image by Freepik

Postavljanje zdravih granica je ključno za zdrave odnose, ali s druge strane, ultimatumi mogu biti loši za vezu. Koja je glavna razlika?

atma.hr – 52
U određenim situacijama teško je razlikovati kada čovjek postavlja granicu, a kada postavlja ultimatum. Moramo shvatiti da nijedna situacija nije crno-bijela i da mnogo ovisi od konteksta.

Kada pokušavate shvatiti razliku između granica i ultimatuma, postavite sebi sljedeća pitanja:

  • U kojem tonu je postavljena granica: zvuče li riječi kao prijetnja ili kao poziv na razgovor?
  • Koja je svrha granice: da poboljša odnos ili da manipulira drugom osobom?
  • Uzima li granica u obzir osjećaje obje osobe u vezi?

Granicama pokušavamo izraziti što je prihvatljivo ili neprihvatljivo za nas.

Njihova glavna svrha je da stvori vezu u kojoj će se obje osobe osjećati sigurno, prihvaćeno i voljeno. Kada postavljamo granice, pozivamo drugu osobu da podijeli svoje osjećaje.

“Boli me kada ne odgovaraš na moje poruke. Potrebna mi je redovna komunikacija u vezi. Ako ti se to ne sviđa, možda bi bilo dobro da oboje odvojimo malo vremena da razmislimo o tome kako bi mogli raditi na ovome. Što misliš o tome?”

S druge strane, svrha ultimatuma je kontrola. Postavljanjem ultimatuma želimo kontrolirati druge i prijetimo ako ne ispune naša očekivanja.

atma.hr – 52
Ultimatume postavljaju oni koji pokazuju nespremnost da se prilagode i želju da manipulira drugom osobom.

“Kada ti šaljem poruku, moraš odgovoriti. Neću biti u vezi u kojoj me partner ignorira. Ako nećeš odgovoriti, s nama je gotovo.”

Važno je da budemo čvrsti kada postavljamo osobne granice i da ne odstupamo od njih.

Međutim, također je dobro imati razumijevanje i poštovanje u vezi i održavati svijest o tome da je glavna svrha postavljanja granica produbljivanje odnosa.

sensa.si/sensa.mondo