Sva vedska obavještenja ukazuju da postoji samo jedan Bog i da ne postoji ništa osim Njega. Mayavadi filozofi to objašnjavaju na svoj način, ali Svevišnja Božanska Ličnost potvrđuje istinu da je On sve, ali da je ipak odvojen od svega. To se filozofija naziva acintya-bhedabheda-tattva  Sve je jedno – Svevišnji Gospodin, a ipak je odvojeno od Gospodina. To je razumijevanje istovjetnosti i razlike.

Primjer koji je naveden U Srimad Bhagavatamu 7.9.31 – vasukalavad asti-tarvoh – se vrlo lako može shvatiti. Sve postoji u vremenu, a ipak postoje različite faze činioca vremena – sadašnjost, prošlost i budućnost. Sadašnjost, prošlost i budućnost su jedno. Svakog dana možemo iskusiti činilac vremena kao jutro, podne i večer. Iako se jutro razlikuje od podneva, koje se razlikuje od večeri, svi zajedno su jedno. Činilac vremena je energija Svevišnje Božanske Ličnosti, ali Gospodin je odvojen od činioca vremena. Vrijeme stvara, održava i uništava sve, ali Svevišnji Gospodin, Božanska Ličnost, nema početka ni kraja. On je nitya sasvatah – vječan. Sve prolazi kroz faze vremena, kroz prošlost, sadašnjost i budućnost, ali Gospodin je uvijek isti. Tako nesumnjivo postoji razlika između Gospodina i kozmičke manifestacije, ali se oni u stvari ne razlikuju. Razumijevanje na temelju kojeg ih osoba prihvaća kao različite se naziva avidya, neznanje.