Kad skineš svoju posljednju masku,

a tvoje tijelo polože na dasku…

Kad napustiš Zemaljsku ravan

i za druge postaneš

nevidljiv i hladan…

Ne osvrći se i ne traži

svoje nekadašnje tijelo,

već gledaj samo u Bijelo!

Putem kojim ideš

Svjetla se drži

dok ne stigneš

do svog odredišta

i duhovnog konaćišta.

Bog te nikad samog ne ostavlja,

već za tebe novo mjesto postavlja.

U filmu Života vidjet ćeš

svoje propuste, greške i mane,

ali i one lijepe dane…,

ako si u nevolji nekome pružio svoju ruku

i olakšao njegovu muku…,

ako si nekoga iskreno zagrlio

i njegovo srce prigrlio…,

ako si u nekome potaknuo „iskru Života“,

a u zraku se osjetila “Divota”…,

ako su tvoje riječi za nekoga bile

poput melema za ranu

u turobnome danu…,

ako si osmjehom zagrijao nečije srce

i pokazao svoje božansko lice…,

ako nisi sijao sjeme razdora i rata,

već si u svom bližnjem

prepoznao sestru i brata…,

ako si slušao svoju savjest

i živio u zahvalnosti

za svaki novi dan

kako bi noću

utonuo u miran san…

Između dva svijeta,

prešao si granicu,

a tvoja duša

sada okreće novu stranicu.

Putovanje nikad ne prestaje,

već se dalje nastavlja

i sve se iznova

ponovo sastavlja.


Milan Troskot, Živi trenutak