Vi ste alergični?
Alergični ste na proljeće?
Na proljeće?
Proljeće?
Ah, na proljeće.
Na behar?
Na miris cvijeća?
Na cvrkut i pjesmu ptica?
Na proljeće ste alergični?
A na grijeh?
Na laž?
Na ljubomoru i zavist?
Na mržnju?
Ne, naravno, na to niste.
Ali svakako jeste na kišu, na Sunce?
Da, alergični ste na to.

A na huškanje?
Na zlobu?
Ne, niste.
Naravno, niste.
Pa vi ste ljudi.

Vi ste alergični jedni na druge i svakako na to proljeće.
Da, na proljeće.
Alisa  S.