Posve je izvjesno, zamisao o tome što će nam se u životu događati oduvijek nas je privlačila. Što će nam se dogoditi? Što nas čeka? Kakva nam je sudbina? To su vječna pitanja i tema našeg stalnog interesa. No, kako definirati “sudbinu”? Je li doista sve već unaprijed određeno, a mi smo tek pasivni promatrači? Postoji li način da uz svu određenost ipak nešto i promijenimo?

Na ta i takva pitanja, odgovor nam zasigurno može dati đjotiš, vedska astrologija, a radi se zapravo o vedskoj matematici, jedinstvenom i vrlo preciznom sustavu predviđanja prošlih, sadašnjih i budućih događaja.

Đjotiš nudi izvorne i nadasve vrlo zanimljive odgovore na uvodna pitanja. Naime, uz apsolutnu slobodu prisutna je i apsolutna određenost. Kako je to moguće? Jer, to su naoko dvije sasvim suprotne stvari.

Međutim, zamislimo sljedeću situaciju. Stojimo u zračnoj luci i imamo priliku otputovati na bilo koju stranu svijeta, u bilo koju svjetsku prijestolnicu. Naš izbor i sloboda su neograničeni. No jednom kad odaberemo neku od prijestolnica, sasvim je sigurno da ćemo u njoj i završiti naše putovanje. Dakle, stopostotna sloboda, ali i stopostotna određenost.

Slično je i u životu. Imamo neograničenu slobodu izbora djelovanja, no jednom kad odaberemo sasvim je sigurno da ćemo požnjeti rezultate tog djelovanja.

To načelo ugrađeno je u tradicije svih kultura i svih nacija širom svijeta. Prepoznajemo ga u uzrečici: “Kako siješ, tako ćeš i žeti.”. No, susrećemo ga i u znanstvenim okvirima u obličju zakona akcije i reakcije, vječnog i univerzalnog zakona koji vlada cijelim svemirom.

Kakve smo akcije činili, kakvi nas trendovi očekuju u budućnosti te kako otkloniti one loše utjecaje, a naglasiti one dobre, područje je djelovanja vedske astrologije – đjotiš.

Đjotiš u okviru cjeline

Đjotiš je važna i dragocjena disciplina vedske znanosti. Veda je znanje, sveukupnost čistog znanja. Dakle, vedska znanost je znanost o ukupnosti znanja, o cjelini života. Netko će se možda zapitati, kako je uopće moguće spoznati sve znanje? Odgovor je: ne i da! Ne, jer idući vanjskim opažajnim putem prikupljanja znanja, posve jasno, nemoguće je prikupiti sva znanja i svu mudrost ovoga svijeta. No, početni stih Veda govori kako je sve znanje strukturirano u našoj svijesti. Dakle, sve znanje je već tu, u nama, u našoj svijesti. Sve što mi moramo učiniti je da otvorimo našu pozornost tom neograničenom polju svijesti. A svijest, što je svijest?

Suvremena znanost u svom vječitom traganju za objektivnom istinom, polako otkriva kako ovaj svijet baš i nije tako materijalan kako se na prvi pogled čini. Fizika, bolje rečeno kvantna fizika, nalazi jedan zajednički temelj za sve ono što vidimo oko sebe, za čitav pojavni svijet i naziva ga jedinstvenim poljem svih zakona prirode. To polje osnova je svih prirodnih sila, materije i svih njihovih odnosa i međudjelovanja. Ono je izvor sve energije, ali je istodobno i polje beskonačne korelacije, što znači da je apsolutno sve sa svime u nekoj uzročno posljedičnoj vezi.

Ove spoznaje bile su prisutne u drevnoj vedskoj civilizaciji. Mudraci tih vremena spoznali su jedan zajednički temelj svega postojanja, no njihova terminologija bila je malo drugačija. Spoznali su da to zajedničko osnovno polje nije ništa drugo do polje neograničene čiste svijesti, koja je osnovni gradbeni element svake razine postojanja. Prema tome, svijest je primarna dok je materija koja je izraz tog osnovnog polja svijesti, sekundarna. Ne nevažna, ali sekundarna! Suvremeni bi fizičari rekli: “Svaka razina kreacije, svaka energetska razina, samo je različiti stupanj pobuđenosti tog osnovnog jedinstvenog polja svih zakona prirode“.

I tako, objektivna znanost i drevna subjektivna mudrost nikada nisu bili bliže. Tragajući za objektivnim suvremena znanost dolazi do izrazito subjektivnog područja i otkriva kako krajnja zbilja ne ovisi samo o objektu, onome što promatramo, već i o subjektu, o onome tko promatra, te o njegovoj razini svijesti.

A svijest i razvoj svijesti glavno je područje djelovanja Vedske znanosti, dok je jedina njezina tema usklađenje sa zakonima prirode, s Naravnim zakonom, jer to je jedini način stvaranja mira, sreće i blagostanja za svakog pojedinca i svaku naciju. U tu svrhu rabe se određene tehnologije i tehnike, kao na primjer meditacija zasnovana na trascendenciji, a to je tehnika koja omogućuje bolje iskorištenje mentalnih mogućnosti čovjeka i duhovni razvoj, poboljšava zdravlje, potiče stvaranje boljih međuljudskih odnose i pridonosi nastanku mira u svijetu.

A za orijentaciju u vremenu i prostoru rabi se tehnologija zasnovana na vedskoj matematici, vedska astrologija, ili đjotiš. Milijuni ljudi širom svijeta bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost koriste ova znanja za dobrobit svoju, svojih obitelji i svojih nacija.

Temelji đjotiša

Prevedeno sa sanskrta, drevnog izvornog jezika veda, đjotiš označava svjetlo, a to značenje obično povezujemo s očima i vidom. Gdje ima svjetla možemo vidjeti, a gdje ga nema ne vidimo i sudaramo se s preprekama. Đjotiš je svjetlo života, svjetlo koje omogućuje da stazom života ne krivudamo sporednim puteljcima, već da najkraćim putem kročimo prema cilju. Neke od osnova na kojima se zasniva đjotiš već smo iznijeli. Beskonačna korelacija: sve je sa svime u međusobnom utjecaju. Vedski su mudraci spoznali te utjecaje. Istodobno, spoznali su da čovjek i njegova fiziologija, njegovo grubo tijelo, nije samo objekt izoliran u vremenu i prostoru. Naprotiv, čovjek je svemir u malom, s milijunima impulsa i odnosa povezan s cijelim svemirom. No ako cijeli svemir djeluje na nas, nije li tada logičan i utjecaj nama bliskih planeta? Naravno, oni su nam najbliže i zato je njihov utjecaj najveći.

Nadalje, jedinstveno polje sa stajališta suvremene fizike, odnosno polje neograničene svijesti prema vedskoj znanosti, je neočitovano, ali je izvor svega očitovanog, cijele kreacije. Sam postupak očitovanja zbiva se u preciznom redoslijedu, korak po korak, prema prirodnim zakonima. Ako znamo redoslijed i u nekoj točki uđemo u njega, lako je utvrditi ono što je prethodilo, ali i ono što slijedi. Veličina vedskih mudraca bila je u tome što su uočili taj slijed te što su taj beskonačni broj međusobnih utjecaja sustavno i prepoznatljivo oblikovali u oblik koji svatko može prepoznati i naučiti.

Prema đjotišu svako živo biće, svaki entitet, jednoznačno je određen trenutkom i mjestom rođenja, odnosno nastanka. To znači, svi podaci o tom entitetu prisutni su na mjestu rođenja u trenutku rođenja. U novije vrijeme suvremena znanost dolazi na slična stajališta. Kvantni bi fizičari rekli: “Dajte nam vrijeme i mjesto nastanka nekog fotona i odredit ćemo njegovu prošlost i njegovu budućnost”.

Savjetovanje

Praktična saznanja o utjecajima planeta koji su prisutni, ili će biti prisutni u našem životu, dostupni su kroz osobno savjetovanje sa stručnjakom. Da bi se moglo započeti sa savjetovanjem potrebno je znati ili pribaviti podatke koji su neophodni za njegov tijek. O točnosti ovih podataka ovisi i točnost predviđanja te ovdje nema mjesta nikakvim improvizacijama. Dakle, za normalan tijek savjetovanja potrebno je pribaviti:

 1. Podatak o točnom mjestu rođenja – ako je mjesto manje od 2.000 stanovnika potrebno je pronaći točnu zemljopisnu dužinu i širinu tog mjesta ili navesti najbliže veće mjesto te zračnu udaljenost i smjer (istočno, zapadno, itd) od tog većeg
 2. Podatak o točnom vremenu rođenja osobe – datum rođenja (dan, mjesec i godina), te točan sat i minuta rođenja.

Ovi podaci obično se nalaze u krsnom listu svake osobe ili u nadležnom uredu svake općine. Ako ipak ne posjedujemo točnu minutu rođenja ili nismo sigurni u postojeći podatak, moguće je to odrediti ili ispraviti putem postupka ispravljanja vremena rođenja.

Provjera vremena rođenja – To je postupak određivanja točnog vremena rođenja na temelju stvarnih događaja koji su se već desili u našem životu. U svakom slučaju, za ovaj postupak moramo barem okvirno znati približno vrijeme rođenja. Razlikujemo dvije vrste provjera koje se razlikuju po širini vremenskog intervala kojeg pokrivaju, odnosno odstupanja od približnog vremena rođenja koje nam je poznato; 1. odstupanje od 1 h (+-1/2 h), 2. odstupanje od 4 h (+-2 h). Nadalje, za ovaj postupak potrebno nam je još 5 (u slučaju kraće provjere), odnosno 10 (u slučaju duže provjere) datuma važnih događaja koji su se desili u životu. Na primjer to mogu biti: rođenje mlađih braće ili sestara, rođenje djece, vjenčanje, smrt nekoga u obitelji, bolesti i bolnička liječenja, početak ili završetak obrazovanja (osnovna ili srednja škola, fakultet, itd.), prometne ili neke druge nezgode, otvaranje tvrtke ili neko drugo poslovno poduzimanje, putovanja, polaganje vozačkog ispita, preseljenja, useljenja, itd. Važno je napomenuti da je postupak provjere vremena izuzetno precizan, a moguća odstupanja mjere se u sekundama.

Natalna karta – Na temelju navedenih podataka izrađuje se precizna slika položaja planeta na nebeskom svodu u trenutku rođenja, gledano s mjesta rođenja. Već prema datoj situaciji planete su smještene u 12 kuća koje pokrivaju sva područja života:

 1. kuća – govori o urođenoj naravi, o tjelesnoj konstituciji,
 2. kuća – financijska situacija, obitelj, govor, pokretna imovina,
 3. kuća – odnos s braćom i sestrama, odvažnost, vitalnost,
 4. kuća – majka i odnos s njom, nekretnine, samopouzdanje,
 5. kuća – znanje, obrazovanje, inteligencija, umne sklonosti,
 6. kuća – moguće bolesti, rivali, neprijatelji,
 7. kuća – bračni partner, brak, putovanja, želje, poslovni odnosi,
 8. kuća – dužina života, moguće slabosti, nasljedstvo, nesreće,
 9. kuća – duhovni život, sudbina, sreća, religija,
 10. kuća – zanimanje, akcije, otac, čast, status, položaj,
 11. kuća – prihodi, mogući dobici, izvor prihoda, prosperitet,
 12. kuća – troškovi, putovanja u inozemstvo,

Standardno savjetovanje – traje oko 45 min. Uključuje izradu natalne karte, prolazak kroz 12 kuća, prolazak kroz periode vladavine planeta (može se birati čitanje od 1 god., 5 god., ili za cijeli život), preporuke za jagje i dragulje, odgovore na konkretna životna pitanja.

2/3 savjetovanja – Traje oko 30 min, a uključuje odgovore na 6 pitanja, preporuke za jagje i dragulje.

1/3 savjetovanja – Traje oko 15 min, a uključuje odgovore na 3 pitanja, preporuke za jagje i dragulje.

Jagje ili jađne

Dakle, putem savjetovanja stječemo uvid o utjecaju planeta na naš život. Sasvim sigurno, ničiji život nije savršen, te se otkrivaju i neki nepoželjni utjecaji. Neke planete mogu stvarati zapreke na određenim područjima života. Saznanje o tome nije nimalo utješno, ako ne bi postojala i mogućnost da to promijenimo. No, je li to moguće? Je li moguće izbjeći prepreke i opasnosti, koje nastaju kao posljedice nekih naših akcija u prošlosti?

Upravo to je svrha jagja – izbjeći opasnost prije nego se ona uopće pojavi. No, ne samo to. Ponekad postoji neka pozitivna tendencija, neka kvaliteta koju želimo posebno naglasiti i pospješiti.

Dakle, jagje su posebne akcije koje izvode za to obučeni stručnjaci. One oživljuju prirodne zakone na njihovoj najtanahnijoj razini, sveprožimajućoj razini svijesti, gdje je sve povezano sa svime. Oživljavanje ravnoteže u djelovanju prirodnih zakona omogućuje otklanjanje prepreka prije nego one nastanu. Bolesti, nesreće, pomanjkanje uspjeha u zvanju i poslu, nesklad u braku, pronalaženje idealnog partnera, ili bilo koji drugi problem, mogu se na ovaj način smanjiti ili sasvim izbjeći. Bitno je samo da se izvedu prije nego se opasnost pojavi. Ova tehnologija omogućuje da ne budemo samo pasivni promatrači onog što nam se u životu dešava, već da postanemo suvereni vladari svoje vlastite “sudbine”.

Muhurta

Jotiš nudi niz posebnih i vrlo korisnih usluga. Muhurta je grana đjotiša koja se bavi odabirom najpovoljnijeg trenutka za određeno djelovanje ili pothvat. Svi znamo onu izreku: “Dobar početak i pola posla je obavljeno.”. Prirodni zakoni mogu podržavati naše djelatnosti, ali nas u tome mogu i sprječavati. Sve zavisi o trenutku započinjanja neke djelatnosti. Tako npr., posao započet u pravom trenutku može donijeti više dobiti, vjenčanje koje se obavi u pravom trenutku čini brak skladnijim i sretnijim, kako duhovno tako i materijalno, itd.

Usporedna analiza

Usporedna analiza (kompatibilnost), najčešće se čini za partnere neposredno prije stupanja u brak. Na temelju natalnih karti oba partnera moguće je uočiti u kojoj mjeri će prirodni zakoni podržavati buduću bračnu zajednicu. Na taj je način moguće povećati sklad i izbjeći mnoštvo problema. Nekada, u doba vedske civilizacije, bilo je gotovo nemoguće zamisliti brak bez prethodne analize. Izvodi se usporednim praćenjem 36 parametara (točaka). Ako postoji podudarnost u pola od njih, brak će se smatrati prosječnim, od 18 do 30 boljim, a podudarnost u 30 do 36 točaka govori da će buduća zajednica biti odlična. Ova spoznaja u potpunosti omogućuje ispunjenje svih ideala bračnog i obiteljskog života.

Đjotiš dragulji i drago kamenje

Za one planete za koje je uočeno da stvaraju dobre utjecaje, ali nemaju dovoljno snage za izražavanje istih, đjotiš preporučuje uporabu odgovarajućih dragulja. To mogu biti: dijamant, rubin, zeleni smaragd, plavi i žuti safir, biser, gomed, koralj, itd. Velika pozornost posvećuje se čistoći dragulja, te se koriste samo oni najčišći, a ugrađuju se u prstenje ili privjeske od plemenitih metala. Također, važno je da sam dragulj ostvaruje neposredan dodir s tijelom osobe, kako bi se određeni podržavajući utjecaji što bolje izrazili. Isto tako, vrlo je važno kada, na koji dan će se početi nositi. Upute o svim detaljima nalaze se u preporuci za dragulje. Dakle, osim što nas mogu ukrasiti, dragulji mogu imati izuzetno korisnu ulogu u usklađenju s prirodnim zakonima.

ŠTO JE UKLJUČENO U STANDARDNO SAVJETOVANJE?

 1. Izrada natalne karte; precizne snimke položaja planeta na nebeskom svodu u trenutku rođenja, viđeno s mjesta rođenja.
 2. Prolazak kroz 12 kuća; svaka od njih pokriva određeno područje života, te tako stječemo cjelovit uvid u naše sposobnosti i moguće
 3. Prolazak kroz periode vladavine planeta (daša sustav); što daje vrlo dragocjena saznanja kada je što dobro činiti u životu.
 4. Preporuka za jagje; koje akcije i kada je potrebno izvesti da bi se smanjile ili sasvim izbjegle moguće prepreke koje stvaraju određeni planeti. Same jagje se naručuju i izvode nezavisno od savjetovanja.
 5. Preporuka za dragulje; koje dragulje nositi da bi se istakli utjecaji sklonih, ali nedovoljno snažnih Dragulji se naručuju nezavisno od savjetovanja.
 6. Odgovore na već pripremljena pitanja iz života

KAKO DOĆI NA SAVJETOVANJE?

U našoj zemlji već više godina postoji mogućnost korištenja ovog vrlo učinkovitog i praktičnog znanja. Vašim upitom na neki od niže navedenih brojeva, moguće je dobiti iscrpne obavijesti o tome gdje i kada je moguće izvesti đjotiš savjetovanja. Današnja tehnologija omogućava i savjetovanja preko Interneta putem Zoom servisa. Dobro je pribaviti podatke potrebne za tijek savjetovanja, da bi se po potrebi moglo ispuniti prijavni obrazac, ili, ako se pokaže potrebnim, i obrazac za ispravljanje vremena rođenja.

AVALON Jyotish

https://www.youtube.com/@ethericinnature

Kontakt:

tel. 0924210347

mail [email protected]