Emocije vezane za materijalno stanje su uglavnom rezultat sukoba i nesklada onoga što želimo na svjesnom nivou i onog što je zabilježeno kao informacija na razini podsvjesti.

Poznato je da naš um kreira našu realnost. Bez obzira što želimo na svjesnom nivou, ukoliko su mentalni programi naše podsvjesti u suprotnosti sa željama na svjesnom nivou, podsvjest gotovo uvijek pobjeđuje. Čak i ako podsvjest ne pobjedi istog trenutka, već u sljedećem će snaga volje (svjesnog djela) popustiti i mentalni program podsvjesti izlazi kao pobjednik. Mi to doživljavamo kao sindrom odlaganja i pronalaženja „izgovora koji para vrijedi“.

atma.hr – 39

Koji su to mentalni programi koji nas sabotiraju?

Primjere ovakvih programa možemo naći čak i u narodnim izrekama. Sigurno ćete prepoznati neke od njih kao dio programa koji kreiraju vašu realnost.

“Nema kruha bez motike.”

“Samo teškim radom se može nešto steći.”

“Tko danas ima love, mora da je lopov.”

“Uspješni u biznisu su sigurno ojadili druge koji rade pošteno.”

“Kriza je, ne mogu očekivati da ću nešto postići dok to ne prođe.”

“Materijalno izobilje može imati samo onaj tko dobije veliko nasljedstvo.”

Ovakve mentalne programe zovemo limitirajućim tj. ograničavajućim, i oni određuju naše iskustvo realnosti, kao i samu realnost. Kada imamo neki od njih, gotovo je nemoguće postići materijalno obilje. Ako bismo uspjeli da dođemo do obilja, vrlo brzo bismo ga i izgubili. Poznato je da čak 95% onih koji dobiju na loto izvlačenju, u roku od 5 godina budu u goroj financijskoj situaciji nego prije loto dobitka. Podsvjest se pobrinula da budemo u skladu sa samim sobom.


Widget not in any sidebars

Rješenje je u mijenjanju takvih programa. Međutim, to je mnogo lakše reći nego učiniti. Mnogi neće ni da krenu u taj proces, jer kada imamo neki od ovih programa, to je naša apsolutna istina i nismo ni spremni da mijenjamo ovakvo uvjerenje.

Zamislite na primjer da netko ima u podsvjesti program koji kaže “Tko danas ima para, mora da je lopov” i da pokušava da ostvari materijalno obilje. Ne samo da mu podsvjest neće dozvoliti da ima novce, pod uvjetom da je odrastao u uvjetima gdje se cijeni poštenje, nego će podsvjest imati i otpor da radi na takvom uvjerenju. Kada se oslobodimo limitirajućeg vjerovanja, tada stječemo veći stupanj mudrosti i vidimo stvari iz drugačijeg ugla. Sjećam se kada sam imala sličan slučaj u praksi, osoba je reagirala vrlo gnjevno i na ideju da se promjeni jedno takvo limitirajuće uvjerenje. Pošto uvijek ima načina kako da se postigne željeni rezultat, nakon oslobađanja ovakvog vjerovanja, osobi je bilo smiješno što joj je uopće palo na pamet da to automatski znači da je i ona lopov. Iz tog razloga promjene nekih vjerovanja ne mogu se odraditi samostalno čak i sa posjedovanjem znanja kako to uraditi. Jednostavno, podsvjest nam neće dozvoliti da priđemo. U takvim uvjetima je neophodna pomoć osobe koja zna šta radi i može vam pomoći da identificirate vaša ograničavajuća uvjerenja kao i da postignete taj sklad svjesti i podsvjesti. Ima i uverenja koje možete sami promjeniti ukoliko uspijete da sagledate koja su to ograničavajuća vjerovanja koja imate, ukoliko ste spremni da ih savladate i ukoliko znate kako. Tehnika Emocionalne Slobode (EFT) je odličan način za prevladavanje ograničavajućih vjerovanja. Već EFT nivo dva omogućuje da steknete znanja za rad sa limitirajućim uvjerenjima.

Često je materijalno obilje povezano sa nečim lošim, koliko god da gotovo svi priželjkujemo to obilje. S obzirom da živimo u materijalnom svijetu i da smo svakodnevno izloženi novcu i materijalnom obilju (mnogo češće oskudici), od malih nogu stičemo podsvjesna ograničenja vezana za novac. Jedno od njih je i izreka

Novac je izvor svog zla.“  Ovo je pogrešno tumačenje biblije koja kaže da je ljubav prema novcu izvor svog zla, a ne novac sam po sebi. Novac nam omogućava izbore u životu. Sa ovim uvjerenjem nećemo daleko stići u materijalnom obilju. Sigurno je da nemamo čime da  pomognemo siromašnima ako im se pridružimo.

Da li ste se bar jednom u životu susreli sa rečenicom: “Mi to sebi ne možemo priuštiti.” Naime, malo je onih koji to nisu čuli puno puta i danas žive takvu realnost.

Susretala sam osobe sa mentalnim programom, da onaj tko je materijalista ne može biti plemenit. Oni, istovremeno ne mogu sebi priuštiti ni najosnovnije uvjete za život i traže od onih koji nešto nude, da budu plementi i da njima poklone. To je isto kao i tražiti od davaoca usluge i robe da se priključi siromasima ovog svijeta jer u suprotnom nisu plemeniti. To ne znači da oni koji imaju više ne prebacuju to na one koji imaju manje u momentu kada to mogu, ali i tu je pitanje da li nekom dajemo “ribu ili ga naučimo da peca” i tako ga obezbjedimo za cijeli život. Svijet u kome živimo koristi novac kao mjerilo vrijednosti onoga što se nudi, i stoga je novac neophodan da bismo došli do te vrijednosti. Zato je važno da u svom životu i profesiji konstantno gradimo vlastitu vrijednost kako bismo je unovčili i mogli da razmijenimo novac za druge željene vrijednosti.


Widget not in any sidebars

I mnoga limitirajuća uvjerenja o nama samima isto tako mogu doprinjeti našem materijalnom stanju i kako kažemo, samosabotaži.

Mi živimo u materijalnom, fizičkom svijetu i nema ništa loše u tome da posjedujemo materijalna dobra. Sve može ići u krajnost, pa tako i posjedovanje koje može prijeći u potrebu za posjedovanjem zbog osobnih potreba koje nisu na zdravim osnovama, kao na primjer lječenje vlastitih kompleksa.

Kad god su u konfliktu naša uvjerenja, dolazi do emocionalne reakcije. Ne samo da nam naša uvjerenja određuju naš život i naše reakcije, nego sve emocionalne reakcije doprinose tome da nismo u stanju da donosimo najbolje odluke u takvom momentu. Kod svake emocije u nama zakažu dvije najvažnije funkcije – logično analitička i intuitivna. I što nam tada ostane? Ne mnogo, jer smo prepušteni stihiji i vodenim strujama koje će naš brod odvesti tko zna gdje, možda na sigurno mjesto a, možda ćemo se razbiti o kamenu obalu.

Možda mislite da nemate mentalne programe koji vas ograničavaju, ali svi mi ih imamo, i što ih je manje, bolje funkcioniramo i postižemo ono što želimo, naše materijalno obilje postaje sve više naša stvarnost. Ako nam je cilj dobro materijalno stanje, tada si ne možemo priuštiti da zadržavamo ovakve vrste blokada jer ćemo se samo vrtjeti u krug.

Ima više načina kojima to možete postići. Izuzetno efikasan način je Tehnika Emocionalne Slobode (EFT). Možete naučiti da uklanjate mnoge emocije i sami samo sa osnovnim znanjima koje se uče u okviru seminara, a sa naprednim znanjima možete uklanjati i mnoge mentalne blokade tj. ograničavajuća uvjerenja.

Izdignite se iznad svojih limitirajućih programa. Za početak ih osvjestite i radite na njima. Ne dozvolite da Vam podsvjest diktira ritam života. Živite život onako kako vi to želite, a ne po davno utemeljenim programima koji vas ograničavaju. Jer vi to možete!

Na radionicama Otklonite blokade novcu rješavaju se brojni programi podsvjesti koji vam ne dozvoljavaju da postižete u životu ono što želite. Priključite se transformacijama koje će znatno ubrzati vaš napredak.

Jasmina Kovačev
Coach za postizanje vrhunskih dostignuća
EFT Master Trener, META-Zdravlje Master Trener…
Autor knjige „Preobrazite svoje slabosti u snagu“
www.TehnikaEmocionalneSlobode.com


22.10. Pula – Otpustite blokade novcu (cjelodnevna radionica)

ponedeljak 10:00-18:30

Negativne, a time i sabotirajuće programe o novcu stječemo od prvog dana života kroz sve što čujemo oko sebe. Da bi promijenili svoju financijsku situaciju, jedan od prvih koraka je riješiti negativne programe podsvijesti vezane uz novac.Ova poludnevna radionica namijenjena je rješavanju upravo takvih blokada i uspostavljanju novog odnosa prema novcu i sa novcem.

Prijave na: link za prijavu ili mail: [email protected]

atma.hr – 61