Budući da je danas život većine obitelji s djecom vrtićke dobi čvrsto strukturiran, tj. djeca veći dio radnog dana provode u vrtiću, a poslijepodne na dodatnim aktivnostima, mnogi se roditelji pitaju bave li se dovoljno svojom djecom.

Bavljenje djecom je provođenje kvalitetnog vremena s djecom i mnogo je više od zajedničke igre. To, među ostalim, znači da roditelj prati interese djeteta, odgovara na njegove potrebe, komunicira s njim i zajedno s djetetom obavlja svakodnevne aktivnosti.

Ako se roditelj dobro bavi djetetom, jednostavno će odgovoriti na pitanje: „Koji su njegovi talenti, mogućnosti i interesi?“ Zapinjanje s odgovorom znači da bi roditelj trebao više vremena provoditi s djetetom.

atma.hr – 52
„Roditeljima preporučujemo da svaki slobodan trenutak iskoriste za provođenje kvalitetnog vremena s djecom. Kvalitetno se vrijeme može provesti kad god su roditelj i dijete zajedno – tijekom vožnje u automobilu te u čekaonici dok dijete čeka pregled liječnika. Svaki roditelj može u svakodnevici pronaći vrijeme koje će iskoristiti za bavljenje djetetom. Dijete se može uključiti i u kućanske poslove. Djeca mogu mnogo toga. Mogu, primjerice, pomoći oko pospremanja i pripreme hrane. I to je kvalitetno zajedničko provođenje vremena“, kazala je Petra Klasić, odgajateljica u Dječjem vrtiću Čigra.

Pojašnjava da roditeljsko bavljenje djetetom počinje njegovim rođenjem. U početku su roditelju u fokusu briga za dijete i njegova njega. Za djetetov razvoj tada su jako vrijedni prisustvo roditelja i njegova komunikacija s djetetom. Potom roditelj upoznaje dijete s okolinom, a kako dijete raste, uloga roditelja je da ga osamostaljuje. Tada je ključno da ga roditelj prati, usmjerava i podupire. Podrška drugih je dobrodošla, no posebnu vrijednost ima ona roditeljska. Upravo su podrška i ljubav roditelja ono što djecu treba pratiti kroz život.

Igra je temeljna aktivnost djeteta. Dijete se kroz nju izražava, a roditelj djetetu treba osigurati prostor i ono što je djetetu za igru potrebno.

Postoje kreativniji roditelji i oni kojima to ne ide od ruke. Ovim potonjima odgajateljice savjetuju da ideje za igru potraže na internetu. Tamo postoji mnoštvo ideja i tutorijala kako kvalitetno provesti kreativno vrijeme s djetetom.

Dječji vrtić Čigra nedavno je osmislio kartice 30 ideja za nezaboravan dan s djecom.

atma.hr – 52
Među idejama koje su ispisane na karticama, su Dan zdravih sokova, Dan rime, Turistički dan, Dan matematike u kuhinji, Dan početnog slova, Dan frizura, Talent show i Dan za zamjenu uloga.

Slične kartice svaka obitelj može napraviti sama. Obitelj na kartice može ispisati mnoštvo aktivnosti koje je moguće raditi s djecom.

Kartice se koriste na sljedeći način:

  1. Obitelj dan prije slobodnog dana ili ujutro na sam slobodan dan uzima kartice i miješa ih. Okreće ih na način da se ne vide zadaci.
  2. Dijete izvlači jednu karticu.
  3. Dijete s roditeljem čita zadatak koji piše na kartici.
  4. Obitelj se na slobodan dan bavi tom aktivnošću.
  5. Obitelj taj nezaboravan dan može, koristeći pametni telefon, zabilježiti snimkama i fotografijama.
  6. Ako ne želi da se pri idućem izvlačenju kartica ponovi ista aktivnost, obitelj tu karticu može staviti postrance.
  7. Obitelj kontinuirano može prikupljati ideje za nove aktivnosti te svoj set kartica dopunjavati novima.

Takve kartice djeci pružaju razvojnu potporu, obiteljsko vrijeme čine edukativnim i zabavnim te zbližavaju članove obitelji.

Dječji vrtić Čigra na Pinterestu:

https://www.pinterest.com/cigra_digital/?invite_code=79fafb4dfe55433fa32b0d00ca034e25&sender=414401740620734102