atma.hr – 52
Verujem u Čuda Božja, desilo mi se Čudo Božje i sv Vasilija Ostroskog nakon moje posete manastiru Ostrog. Za 7 dana je napisana knjiga Koštac Života – mudrolije, pesme, aforizmi i dosetke o životu. Ova knjiga predstavlja novi izvor informacija o nedokučivom, tera na razmišljanje, otvara nove vidike tako da možemo da drugačije gledamo na život, nove situacije, a izvan svega da se probudimo i živimo.

Osetila sam potrebu da izdam knjigu i prenesem poruku i ako mogu na neki način da pomognem ljudima. Knjiga vam ponekad moze pomoći. Naći ćete puno korisnih i opuštajućih, smirujućih aforizma.

Menjajte se!

Knjigu možete poručiti preko fb stranice https://www.facebook.com/profile.php?id=100010354419494&fref=ts

Knjiga se preporučuje

  • Onima koji žele da sačuvaju vlastiti život i zdravlje
  • Onima koji su u životu pali i ustali
  • Onima kojima nije lako
  • Onima kojima ne može pomoći svako
  • Oniam koje život boli
  • Onima koje život boli…..

atma.hr – 52