Onima koji su dobro upoznati s ezoteričnom i okultnom predajom koja s odnosi na tumačenje odnosa, znaju da se navodi svega nekoliko vrsta intimnih odnosa, odnosno veza. To su karmičke i kozmičke veze te one između blizanačkih duša (Twin Flames).

atma.hr – 52
Dominantne veze su dakako one karmičke, a zatim kozmičke, pa potom veze između duša blizanaca koje su, zbog svoje egzotičnosti, često više mitologija nego stvarna pojava. Naime, u karmičkim odnosima slijedom kojih i dolazi do sklapanja mnogih brakova, pojedinci često i to redovito kraće vrijeme, uče određene lekcije, a takav im odnos to i omogućava. Tu zaista ima koječega: afera, međusobnih optuživanja, ljubomore, strasti i općenito pretjeranih afektivnosti i kompulzija. Po redu je stvari posve jasno da je većina odnosa upravo karmičke naravi, a današnja umjetnost u užem smislu, poglavito glazba, upravo služi svojevrsnom veličanju takvih odnosa.

Kozmičke su veze mnogo drugačije jer se ne temelje isključivo na nižim energetskim središtima, dočim su određene afektivnosti, kao i općenito negativne emocije, znatno manje izražene. To ne znači da one izostaju, ali nisu dominantne kao što je to slučaj kod karmičkih veza. Temelj kozmičkih veza je »parenje« na višim energetskim središtima: riječ je dakle o međusobnoj intelektualnoj i duhovnoj simpatiji osoba. Takve se simpatije mogu zadržati na višim energetskim središtima, ali se mogu spuštati i u niža, pa stoga u tom slučaju mogu dijeliti određeni enegetski spektar s karmičkim vezama, premda to dakako nije nužno.

Pored navedenih veza među ljudima, neovisno o spolu, postoje i veze između blizanačkih duša: ovdje ću odmah napomenuti da je zbog dostupnosti informacija tumačenje ovog odnosa, nažalost, duboko zagrizlo u nakaradnosti različitih vrsta. Naime, ovi su odnosi vrlo rijetki, a danas se redovito odnosi između blizanačkih duša tumače kao da su već i samo naznake srodnosti duša, zapravo blizanačke duše. Tome dakle nije tako i srodne duše zapravo često puta imaju isključivo karmičku vezu. Blizanačke duše su iznad ostalih navedenih veza, a i iznad braka, bez obzira je li on sakramentalni ili građanski.

atma.hr – 52
Nažalost, u našoj je kulturi brak doživio ogromnu devijaciju i s pravom ga se treba ismijavati. Naime, brak se pretežno sveo na ostvarivanje socioloških čimbenika između dviju partnera, stoga ga se često puta ne može razlikovati od ugovora između dviju pravnih osoba. Zahtjevi društva i financijsko udruživanje su zapravo temelj, premda osobe koje stupaju u brak misle da je to prvotno zbog njihove sreće, jer brak ima i svrhu regulacije seksualne aktivnosti: barem nominalno. Čak je i za odgoj djece, brak rudimentarna institucija, koja redovito unazađuje negoli što promovira razvoj istinski velikih duša. To je dakle često onaj slučaj kad slijepi vode slijepe.

Istinska je svrha braka, a u kontekstu meditacije na kanon tarota te uzimajući u obzir i linearnu progresiju kanona, kataliziranje osobe kako bi se ona uputila u viši energetski spektar. Upravo zbog toga što to redovito izostaje, brak gubi istinski smisao, sveden je na manje-više regulativno načelo. Ono što dodatno ožalošćuje, jest činjenica da i kao regulativno načelo predstavlja svojevrstan napredak za mnoge ljude koji su na razini nižih životinja, stoga i u ovom nižem smislu, brak ima određenu (korisnu) ulogu.

Tarot kroz arkane Mjeseca (XVIII), Vraga (XV) i Suda (XX), jasno pokazuje dijagnozu: brak je često rezultat nemogućnosti samokontrole (arkana VII – Kočija), a također i redovitog pasivno-agresivnog utjecaja društva, dakle prisila s mnogim čimbenicima koja redovito ne rezultira slobodom nego vezivanjem koje je uzrokom mnogih kompulzivnosti i mirijada negativnih emocija (arkana XV – Vrag). Naposljetku, arkana Suda jasno ukazuje da brak nema svrhu po sebi, već je zadobiva po onom drugom, dakle supružniku. No, ne treba se zavaravati, nije svrha u sudionicima, već u mogućnosti njihove usmjerenosti na samorazvoj. Svrha je dakle Bog (Supramentalno Jastvo; Punina); uvijek je bio i uvijek će biti! Presudno jest sljedeće: prepoznati dijalektiku energetskog niza koji neprijeporno sugerira kanon tarota, zaista »svetoga optičkog jezika.«

Marko Kriška, instagram.com/tarotlefov

77 OSHO ZEN TAROT