Designed by Freepik

Teorija lateralizacije dijeli ljudski mozak na dvije cerebralne hemisfere, lijevu i desnu, i svaka obavlja različite funkcije. Svi ljudi razmišljaju pod dominantnim utjecajem jedne ili druge strane mozga, no malo tko zna kako potaknuti na rad manje korištenu stranu mozga i kako balansirati rad obiju moždanih hemisfera.

atma.hr – 78
Autor: Ljubica Šaran
Izvor: matrixworldhr.wordpress.com

Iako postoji nekoliko teorija s različitim verzijama utjecaja lijeve i desne hemisfere mozga, sve se oslanjaju na činjenice koje smo mi skloni zaboraviti, naročito kada se nađemo u problemima koje smo sami izazvali. Za osobu koju se može okarakterizirati kao logičnu i analitičnu se zna da joj je dominantna lijeva strana mozga, dok intuitivne, brižne i subjektivne osobe rade i razmišljaju pod dominacijom desne strane mozga.

Medicina i psihologija se najviše oslanjaju na rad Rogera W. Sperryja koji je 1981. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu zbog studije o epilepsiji. Sperry je otkrio kako se sječenjem korpusa kalosuma smanjuju napadi epileptičara no tada su pacijenti imali dodatne simptome. Korpus kalosum (corpus callosum) je najvažnija veza između obje strane mozga. Nakon što je isti kirurški presječen epileptičari više nisu mogli imenovati objekte koji su procesuirani lijevom stranom mozga. Na osnovu ovih groznih eksperimenata Sperry je sugerirao da se jezični centar nalazi na lijevoj strani mozga.

No kasnija istraživanja su pokazala kako dominacija lijeve ili desne strane mozga nije ni upola toliko očita i rigidna. Najinteresantnije je otkriće kako matematiku koristimo najbolje kada nam obje moždane hemisfere rade podjednako. S obzirom da je matematika univerzalni jezik, znanstvenici bi se trebali više pozabaviti ovom temom.

1-pravilno-isklac491ene-hemisfere-mozga
Predivna 3D snimka optimaliziranog i balansiranog rada obije moždane hemisfere.

Desna strana mozga upravlja lijevom stranom tijela, dok lijeva strana mozga upravlja desnom stranom tijela zahvaljujući čvoru koji obrće utjecaj moždanih hemisfera, a koji se nalazi u meduli odmah ispod kranijalnog otvora za leđnu moždinu.

Desna hemisfera mozga

Po teoriji lateralizacije, desna strana mozga je najbolja u ekspresivnom i kreativnom razmišljanju. Najčešće se s ovom stranom mozga povezuju slijedeće funkcije:

 • Prepoznavanje ljudskih lica
 • Motorika
 • Izražavanje osjećaja
 • Glazba
 • Dešifriranje emocija
 • Boje
 • Obrada slika
 • Uvjerenja i vjerovanja
 • Imaginacija
 • Intuicija
 • Kreativnost
 • Intuitivnost
 • Subjektivnost

atma.hr – 39

Lijeva hemisfera mozga

Po teoriji lateralizacije, lijeva strana mozga obrađuje sve zadatke koji imaju veze s logikom i analitičkim razmišljanjem. Lijeva strana obično bolje upravlja:

 • Jezikom
 • Logikom
 • Kritičkim razmišljanjem
 • Brojevima
 • Rezoniranjem
 • Objektivnošću
 • Analiziranjem
 • Pažnjom
 • Racionalnošću

Ako nam je lijeva strana mozga dominantna, tada se lako izražavamo, jednostavno učimo nove jezike i fraze, lako procesuiramo činjenice, znanost i strategiju.

Ako nam je dominantna desna strana mozga tada su nam emocije glavni pokretač, zajedno s impulsima i kreativnošću. Ovakvi ljudi su u stanju procesuirati više vizualnih podražaja i u stanju su obavljati više zadataka odjednom.

Ovo je iznimno pojednostavljena podjela koja može imati brojne derivate i kombinacije. Najveći problemi nastaju kada se isključivo koristi jedna strana mozga i kada ne razvijamo centre i funkcije koji se nalaze u manje korištenoj strani mozga.

Jednostavni trikovi za aktivaciju obiju hemisfera mozga i njihovo usklađivanje

Pozitivna psihologija smatra kako je razumijevanje svojih mana i vrlina osnova psihološkog napretka. Po tome je učenje o dominantnim hemisferama mozga i njihovim funkcijama jedna od pretpostavki za samospoznaju. Na primjer, ljudi koji imaju problema s praćenjem verbalnih instrukcija i informacija (s kojom najčešće upravlja desna strana mozga) mogu sebi pomoći na takav način da zapisuju informacije kako bi razvili bolje organizacijske sposobnosti i kako bi izbjegli prepreke.

Ljudski mozak radi po jednostavnom principu: „Koristi ga ili će oslabiti“. Zbog toga ga mnogi uspoređuju s „mišićem“ kojeg treba stalno vježbati, no činjenica da ljudi uvijek preferiraju dominaciju i korištenje jedne strane mozga stvara potrebu za vježbanjem slabije strane. Balans i koordinacija rada obiju moždanih hemisfera bi omogućila puno bolji i produktivniji život svakog ljudskog bića.

atma.hr – 75
Vježbe za lijevu stranu mozga:

Obraćanje pažnje na pravilnu strukturu rečenica, učenje gramatike i pravopisa te korištenja pisanja kao terapeutske metode, će omogućiti jačanje analitičkog centra u mozgu i, naravno, osnaživat će kognicijske sposobnosti mozga. Bloganje i komunikacija na virtualnim društvenim mrežama nije gubljenje vremena za one koji žele osnažiti lijevu stranu mozga.

Sve mozgalice koje se baziraju na logičkim funkcijama i zadacima će pomoći osnaživanju lijeve strane mozga. Križaljke, sudoku, anagrami, rebusi, matematički problemi i igre kao što su šah ili kartanje će omogućiti stimulaciju zapostavljenih moždanih centara.

Za sve one koji su kreativni, povećanje sistematičnosti je puno važnije od povećanja produktivnosti. Drugim riječima, kvaliteta je puno važnija od kvantitete za sve one koji imaju dominantnu desnu stranu mozga. Za to je najbolje početi stvarati podsjetnike sa zadacima koji se trebaju obaviti, no pomaže i pisanje dnevnika i rasprava s ukućanima o obavljanju dnevnih zadataka.

Naučite nove vještine, jezike ili aktivnosti. Na taj način se optimiziraju funkcije u lijevoj strani mozga. Fokusiranje na rad i kondicijske vježbe će pomoći u reguliranju koordinacije između obje moždane polutke.

Čitajte knjige! U nedavno objavljenoj studiji, britanski znanstvenici su otkrili kako čitanje klasične literature omogućava povećanje performansi mozga i aktivaciju lijeve strane mozga dok u isto vrijeme ne smanjuje aktivnost u desnoj strani mozga. Čitanje knjiga s bogatim jezikom, naročito ako su to knjige na stranim jezicima, vježba lijevu stranu mozga, ali isto tako omogućava nesmetan rad desne strane mozga i vježbanje imaginacije.

Profesor Phillip Davis, koji je učestvovao u istraživanju, je za RT izjavio slijedeće:

„Ozbiljna literatura od mozga stvara raketu. Istraživanje je pokazalo moć literature u stvaranju moždanih poveznica. Literatura omogućava nove misli, oblike i konekcije, bez obzira radi li se o mladim ili starim ljudima. Poezija, kao i ostatak klasične literature, nije samo stvar stila, stvar je o dubokim iskustvenim verzijama koje su podjednako emocionalne koliko i kognicijske.“

Sofisticirane i neobične riječi unutar tekstova koje pročitamo potpomažu koncentraciju i usmjeravanje pažnje, no svekoliko čitanje naročito balansira rad desne hemisfere mozga u pozitivnom smislu, kroz imaginaciju, samorefleksiju i kreativnost. Drugim riječima, pomaže lijevoj strani mozga uz isključivanje negativnih funkcija u desnoj strani mozga koje direktno poništavaju i guše funkcije lijeve strane mozga.

atma.hr – 78
Vježbe za desnu stranu mozga:

Pažljiva i mudra opservacija ima ključnu ulogu u razvijanju fotografske memorije. Naučite se promatrati i pamtiti detalje oko sebe i u sebi (u svom unutrašnjem monologu), promatrajte ljude, prirodu i životinje oko sebe, zapamtite detalje i pokušajte ih nabrojati zatvorenim očima. Vježbajte opservaciju i pamćenje detalja na regularnoj osnovi i omogućite jačanje desne strane mozga.

Igrajte se riječima, igrajte se s asocijacijama. Ovo je, pored opservacije i pamćenja detalja, najbolji način za otključavanje najjačeg „oružja“ desne strane mozga. Riječ je, naravno, o kreativnosti.

Ako ste se do sada sramili pjevanja, sviranja, crtanja, oblikovanja i modeliranja, nemojte se više sramiti. Shvatite da za umjetničke izričaje treba vježba kao i za sve ostale stvari u životu. Fokusirajte se na kreativan rad zato što vam to pričinjava zadovoljstvo, a ne zato što možda dobijete pozitivne kritike. Neka vas kritike ne zabrinjavaju jer su kritika i nepotrebna kritika jedna od najvećih prepreka jačanju desne strane mozga. Eksperimentirajte kako biste izoštrili svoj um: možete kuhati, stvarati povrtnjake, bilo kakav kreativan izričaj je u redu. Sviranje instrumenata je jedan od najjačih aktivatora i pojačivača desne strane mozga, naročito ako je riječ o sviranju u grupi.

vrretenasti-neutoni
Vretenasti neuroni ili Von Economo stanice su auto-cesta našeg mozga, oni su 20-50 puta veći od drugih neurona.

Mozak ljudi koji sviraju u grupi se sinkronizira na način da se aktiviraju najveće stanice u mozgu. Von Economo neuroni ili vretenasti neuroni, se povezuju ne samo s najbržom komunikacijom u mozgu, jer su ovi neuroni veći 20-50 puta od ostalih moždanih stanica, već se smatra kako intuicija, predosjećaj, i slične funkcije koje graniče s rubnim područjima znanosti, imaju glavnu podršku u kristalnim magnetskim tvorevinama unutar vretenastih neurona, točnije, unutar njihovih mikrotubula koje rade na kvantnim principima.

atma.hr – 39

Pojačavanje motoričkih vještina omogućava poboljšan rad desne strane mozga. Motoriku možete pojačati bavljenjem nekom plesnom vještinom, sviranjem instrumenta, vježbanjem borilačke vještine, jogom ili thai chijem, origamijem itd.

Razmišljajte o strategijama i vizualizirajte ih. Vizualizacija je još jedan ubrzivač rada desne strane mozga. Tenis, stolni tenis, badminton, i slični sportovi omogućavaju odličan rad desne strane mozga.

Sve je pitanje ravnoteže

Ambidekstrični ljudi (oni koji se podjednako koriste lijevom i desnom rukom) su obično najbliži idealnom korištenju obje strane mozga. Ako imate isključivo dominantnu jednu ruku, pokušajte pisati i crtati drugom rukom. Na takav način omogućavate razvoj manje korištene strane mozga, ali i jačate rad kalosuma akumbensa, naše prirodne poveznice između obje strane mozga.

Prije 80 godina, psiholog John Stroopp, je napravio interesantan test kojim je omogućavao simultani rad obje strane mozga. Napišite imena različitih boja tako da svako slovo bude drugačije obojeno, ili tako da recimo plava bude napisana narančastom bojom. Ovaj konflikt kombinacija boja i jezika aktivira prednji cingulum (anterior cingulate gyrus), sekciju mozga koja leži između lijeve i desne moždane hemisfere, a kojim rješavamo konfliktne probleme i paradokse. Rješavanje konfliktnih mozgalica i paradoksa iziskuje podjednak rad obje moždane hemisfere i suradnju u kognicijskim funkcijama koje obično isključuju jedna drugu.

Meditacije i vježbe disanja su jedan od oblika uravnoteženja obje moždane hemisfere. Osim što nam pomažu da se oslobodimo stresa i opustimo, ove tehnike također omogućavaju fokusiranje pažnje, vizualizaciju i ritmičke vježbe i aktivaciju parnih kranijalnih živaca koji izviru iz obje moždane hemisfere i koji nemaju veze sa živcima u kralježnici.

Nadamo se da će vas ovaj tekst ponukati na optimizaciju rada mozga te da će vam omogućiti ispunjeniji i sretniji život.

matrixworldhr.wordpress.com

32 OSTVARI SVOJE NEOGRANIČENE SPOSOBNOSTI

banner ostvari svoje