Ponekad ćeš biti sam usred olujnog mora života.

Ponekad će u tvoju palubu udarati visoki valovi, ali nemoj gubiti nadu.

Ponekad ćeš ostati bez kompasa i navigacije, i nećeš znati kojim smjerom trebaš krenuti.

Ponekad ćeš se nasukati.

Ponekad ćeš udariti o hridi.

atma.hr – 52
Imaj povjerenja u Mene, jer Ja Sam tvoj Svjetionik koji te vodi do sigurne obale.

Ponekad tvoje sidro neće dohvatiti čvrsto dno gdje ćeš moći mirno pristati.

Usidri se u Meni i bit ćeš siguran i zaštićen.

Ponekad će ti kormilo izmicati iz ruku.

Dopusti da te Ja vodim i budem Kormilar tvog života.

Milan Troskot, Živi trenutak

atma.hr – 52