Naše energetske granice govore mnogo o našem odnosu prema sebi, o našoj ljubavi prema sebi, a samim time i o načinu na koji živimo ovaj život u dimenziji u kojoj jesmo. Kao i o prelasku na novu dimenziju – bez duboke ljubavi prema sebi i svijetu koji čini naše postojanje, svim ljudima u našem konceptualnom polju prelazak neće biti moguć. Bez življenja Jednosti u Ljubavi, iz Ljubavi i za Ljubav ostajemo u dimenziji „starog“ svijeta. I nije bitno gdje smo, bitno je kako se osjećamo, Bivamo i kakve odnose njegujemo.

atma.hr – 52
Kreiranje naših unutarnjih granica je samo jedan aspekt (ljubavnog) odnosa sa sobom. Moje vjerovanje i  iskustvo je da ljubavan odnos sa sobom otvara beskonačne mogućnosti i potencijale u kreiranje, rekreiranju, iscijeljenju i manifestiranju.

Njegovanje unutarnjih granica je u najvećoj mjeri oslobođeno Uma i akcija ide iz područja Duše, unutarnje povezanosti s Izvorom, Stvoriteljem, Kreatorom (kako god nazivali) za vlastito najviše dobro i najviše dobro svih drugih.

To je djelovanje iz područja srčane čakre i kreirano je u ljubavnosti, blagosti i poštivanju Sebe, a tada i drugih.

Naše unutarnje granice znače rezonantno izricanje onog što jesmo iz povezanosti sa sobom- poznavanja sebe, poštivanju sebe, zauzimanju za vlastite istine iz ljubavi prema sebi nasuprot trgovanju sa sobom, življenju Autentičnog Ja, življenju svoje strategije,življenju bez straha od sebe samog i ne trgujući sa sobom da bi billi prihvaćeni i voljeni, a odbačeni od sebe samih.

Svaki osjeća praznine, nemira, tuge, ljutnje nakon bilo kakvog odnosa govori o tome da smo odbacili sebe i nismo na taj način njegovali svoje granice tj. nismo se okrenuli ka sebi i svojim istinama, vrijednostima već smo njegovali strah i time kreirali novi strah, novi nemir, nove tuge i slično.

Što je potrebno za aktiviranje unutarnjih (energetskih) granica!?

Mi ništa novo ne trebamo činiti, dovoljno je prisjetiti se. Dovoljno je deaktivirati ono što smo „usput“ odbacili. Postoji u nama sve što nam je potrebno i sve što nam je sada potrebno će se aktivirati, ali neminovno zahtjeva našu budnost, želju i akciju.

 • NJEGOVANJE I ULAGANJE u upoznavanju/ poznavanju sebe samih- to podrazumijeva znanje o vlastitim istinama, uvjerenjima, vjerovanjima i vrijednostima, nasuprot preuzetih (kako od obitelji tako i od kolektiva). To podrazumijeva osluškivanje i neutralno promatranje sebe u odnosima- kada nešto potvrđujemo jer želimo biti prihvaćeni, kda se izričemo jer smo preuzeli od drugih i nismo spremni na promjene iako ne rezoniramo duboko u sebi s preuzetim ili kada vlastite istine pod svaku cijenu želimo nametnuti drugima (tada se radi o nesigurnosti i potrebu za potvrdom onog što jesmo jer tu potvrdu nekada jednom nismo dobivali pa ju sada pod svaku cijenu kupujemo).
 • PRIHVAĆANJE I SAMOVREDNOVANJE iz blagosti prema sebi i iz osjećaja da imamo potpuno pravo biti ono što sada jesmo, bez potrebe da se opravdavamo ili da argumentiramo sebe, a pritom ne ugrožavamo niti sebe niti druge
 • DUBOK OSJEĆAJ LJUBAVI I SUOSJEĆANJA PREMA SEBI- njegovati unutar sebe, a ne tražiti izvan sebe samog.

Mi smo tu vrlo nježni i blagi, fleksibilni i pokretljivi. Ne držimo se čvrsto za vlastite Istine, znamo da su one promjenjive i otvoreni smo čuti druge. MI SMO FLUIDNA BIĆA I PROMJENJIVOST JE U NAŠOJ PRIRODI.

atma.hr – 52
Kako nam doprinose unutarnje granice?

 • JAČAJU NAŠ SUVERINITET- naše pravo da budemo ono što jesmo i da ne sumnjamo u to pravo, a da pri tome ni na koji način ne ugrožavamo druge (misaono, energetski, ponašanjem) već da djelujemo iz čiste Ljubavi prema sebi i drugima
 • ONE SU ODRAZ NAŠE LJUBAVI PREMA SEBI- one govore o nama i našem odnosu prema sebi jer osoba koja se voli ne dopušta da drugi trguju s njom, manipuliraju, uvjetuju je ili koriste po vlastitom nahođenju.

Tu nam drugi najviše zrcale naš odnos prema sebi- kako se drugi ponašaju prema nama govori kako se mi odnosimo prema sebi.  Drugi imaju potpuno pravo činiti što god žele, ali i mi imamo potpuno pravo „reagirati“ ili se ponašati u odnosu na njihovo. Hoćemo li njegovati da nas drugi na pr. iskorištavaju ili su grubi prema nama nije njihovo nego NAŠE. Stoga kreiranje granica govori o ljubavi prema sebi samima.

atma.hr – 52
Zašto je izazovno postaviti unutarnje granice?

Većini nas je vrlo izazovno njegovanje unutarnjih granica jer imamo ljudsku potrebu  da pripadamo, da budemo voljeni, da se osjećamo prihvaćeno i sigurno. No, sve više nas ulazi u proces razvoja individualne svijesti i doživljava promjenu u kojoj se okreće SEBI  i iz istoga se povezuje sa svima. Ali razumije da bez odnosa sa sobom nema ni kvalitetnih odnosa s drugima, ili nema življenja u lakoći i radosti.

Izazovno nam je kreirati grance jer u nama postoji neki stupanj ENERGETSKE SLABOSTI na području osobne moći i volje, postoji puno tuga i povrijeđenosti kao i nemogućnosti da komuniciramo/ izražavamo sebe same i vlastite istine. To nas blokira da se okrenemo sebi i kreiramo vlastite granice jer nas koči strah da nećemo biti voljeni, da će nas odbaciti ili uvjetovati. NEĆE!

Kada razvijemo visok stupanj povezanosti sa sobom, kada aktiviramo moć i volju, kada otpustimo tuge i povrijeđenosti i više se ne identificiramo s njima, ulazimo u energetski balans i naša energija jednostavno počne slati drugačije vibracijske valove prema van, prema drugima. MI postajemo ok sa sobom, sigurni, osjećamo se zaštićeno, počinjemo vjerovati sebi i u sebe i duboko znamo da smo ok i da imamo prava na sva prava.

Naše tuge nas više ne identificiraju.

Svoju moć tada ne tražimo izvan nas samih i ne određuju nas tuđa uvjerenja i istine. Znamo tko smo. Znamo svoje vrijednosti. Ne vezujemo se za prošle kontrole i ograničenja da budemo, donosimo odluke i kreiramo. Ne plašimo se sebe niti života. Vjerujemo sebi i u sebe.

atma.hr – 52
Što je potrebno da postavimo unutarnje granice?

 • RAZVIJATI LJUBAVAN ODNOS SA SOBOM – bez toga nije moguće imati zdrave, Dušne granice. To je odnos neutralnog promaranja, budnosti i djelovanja. To je DUBOKA ISKRENOST prema sebi samom kao i spremnost da otpustimo stare priče i otvorimo se za nove.
 • UČITI VJEROVATI U SEBE I SVOJE ISTINE i izricati ih s potpunim povjerenjem u sebe. Ljubavno. Bez potrebe i želje da nas drugi potvrde ili da mi druge promijenimo. NE IZRIČEMO SEBE I NE POSTAVLJAMO GRANICE S CILJEM DA DRUGE PROMIJENIMO.  To činimo zbog sebe i ljubavi prema sebi.
 • PITANJA KOJA SI MOŽETE POSTAVITI:
  • Kako bi voljela da se drugi ljudi prema meni ponašaju, a kako se sada ponašaju?

Na ovaj način dobivate uvid u svoje granice koje vi kreirate. Drugi vam ih samo zrcale. Drugi nisu bitni. Bitni ste vi. Odaberite misli i ponašanja, emocije koje će vas dovesti do željenog odnosa s drugima. Vi ste ti kreatori i mijenjajući sebe mijenjate i svoje granice, a time i odnose s drugima. DRUGI NISU ODGOVORNI ZA ONO ŠTO VI SADA JESTE.

  • Kada sam prvi put dopustila da se moje unutarnje granice ne poštuju?

Tu istražite koje emocije, misli i ponašanja ste odbacili i u kojem događaju i iz  SADA pozicije napunite te odbačene dijelove ljubavlju, prihvaćanjem, pravima i nježnosti.

Ne očekujte da vas drugi poštuju, čuju ako vi ne poštujete i ne čujete sebe.

OKRENITE SE SEBI I NJEGUJTE ODNOS SA SOBOM, budite blagi, strpljivi i nježni.

Ne očekujte od sebe.

Idite polako i nježno.

Doći će sve što vam je potrebno ako želite promjenu.

Hranite i njegujte Ljubav prema sebi, iz srca ne iz Ega.

Dušica Valažija – intutive coach
FB: Dušica Valadžija – intuitive coach