Možda je ovaj svijet na ovakav način dizajniran upravo zato da prvo iskusimo navike i ovisnost, da bismo se u procesu skidanja s toga budili na razini Duha? Tako je loša navika (i sve drugo loše na ovom planetu) zapravo trik koji nas prisiljava da se učimo otpuštanju i povjerenju, a zajedno s tim i čistoći ljubavi, jer kada sve to uklonimo preostat će samo njezina veličina koja će nas blagosloviti najvećim mogućim užitkom.

atma.hr – 78
Svaka navika, a pogotovo loša, uvuče se u naše živote i tamo uredno smjesti samo zato što predstavlja neku vrstu užitka. Pivo i cigarete odvratni su kada se ih prvi put proba, ali užitak bivanja važnim u očima prijatelja ili simpatija put je pretvaranja konzumacije to dvoje u sličan takav užitak.

Stoga i skidanju s loših navika treba pristupiti na sličan način: putem užitka.

To je jedini način! Vježbanje nikad neće postati dio svakodnevne rutine ako je nevoljko, tlakovito i dosadno!

Traganje za užitkom da ne pušite, a gorljivi ste pušač i želite prestati s tom navikom, zapravo je put otpuštanja i povjerenja. Slično kao što smo zapalili drugu odvratnu cigaretu “jer je to đir”, tako moramo pronaći đir u jasnoći ljubavi prema životu i svojem tijelu.

Razlika između stvaranja navike i skidanja s nje je u tome što je u prvom slučaju užitak u uzroku, a u drugom ga trebamo pronaći u posljedici.

Stoga, moramo biti kreativni i tragati za užitkom u čistoći pluća, u rukama koje među prstima ništa ne drže, u vizijama sebe s dobrom kondicijom i slično. Taj proces zapravo je vrhunska duhovna praksa!

atma.hr – 52
Možda je ovaj svijet na ovakav način dizajniran upravo zato da prvo iskusimo navike i ovisnost, da bismo se u procesu skidanja s toga budili na razini Duha?

Tako je loša navika (i sve drugo loše na ovom planetu) zapravo trik koji nas prisiljava da se učimo otpuštanju i povjerenju, a zajedno s tim i čistoći ljubavi, jer kada sve to uklonimo preostat će samo njezina veličina koja će nas blagosloviti najvećim mogućim užitkom.

Neno Ljubić

banner za knjige stvorite novo ja