Image By freepik

Kuda vodi moj daljnji hod

kada napustim zemaljski brod?

Kada sa sebe skinem tjelesni omotač

hoću li i dalje biti vezan

za karmički kotač?

Hoću li se opet morati vraćati

i svoje dugove na Zemlji plaćati?

atma.hr – 52
Kada moje ime nestane sa putničkog spiska

hoće li mi i dalje ova ravnica

ostati bliska?

Hoću li biti poput nomada koji stalno luta

i ne zna koje je njegovo krajnje odredište?

Ili ću se vratiti k Jednome,

u Njegovo sklonište?

Kakvo sam unosio sjeme

takvo će biti moje daljnje vrijeme.

Kratko sam ovdje boravio kao gost,

a sada trebam ponovo izgraditi most

preko kojeg ću prijeći

i u Njegovo naručje

ponovo leći.

Milan Troskot, Živi Trenutak

atma.hr – 52