atma.hr – 52
Materijalni život je vrsta straha, jer u svim materijalnim tijelima posljedice rođenja, smrti, starosti i bolesti uvijek ispunjavaju živo biće strahom. U materijalnom svijetu gdje uvijek postoji utjecaj vremena koji sve mijenja od jednog stupnja do drugog, živo biće koje je po prirodi avikara ili nepromjenljivo u mnogome ispašta zbog ovih promjena koje su nastale pod utjecajem vremena.

Posljedice promjena vječnog vremena su očigledno odsutne u besmrtnom carstvu Boga i prema tome, treba shvatiti kako u njemu nema utjecaja vremena niti ikakvog straha. U materijalnom svijetu, takozvana sreća je posljedica nečijeg vlastitog rada. Možemo se obogatiti zahvaljujući svom napornom radu, ali uvijek strahujemo i sumnjamo koliko će potrajati takva zadobivena sreća. Međutim, u božjem carstvu nitko se ne treba naprezati kako bi dostigao sreću. Sreća je priroda duhovne duše kao što je navedeno u Vedanta-sutrama: anandamayo ‘bhyasat – duhovna duša je po prirodi puna sreće. Sreća u duhovnoj prirodi uvijek povećava svoje razmjere s novom fazom uživanja; nema ni govora o umanjivanju sreće i blaženstva. Takvo neuprljano duhovno blaženstvo nikada se ne može pronaći u okviru materijalnog svemira uključujući planete Janaloka, ili u svezi s tim, planete Maharloka ili Satyaloka, jer je čak i Brahma podložan zakonima plodonosnih djelatnosti i zakonu rođenja i smrti.

“Trebamo znati kako je Vrhunska Božanska Osoba uzvišeni nepresušni izvor svih materijalnih obilja po jednoj četvrtini Svoje energije u kojoj su nastanjena sva živa bića. Besmrtnost, neustrašivost i oslobođenje od nespokojstva, starosti i bolesti postoje u Njenom carstvu koje je iznad tri viša planetarna sustava i izvan materijalnih omotača.” (Srimad Bhagavatam, 2.6.19)

Od svih ispoljavanja božanske energije sandhini, jedna četvrtina ispoljava se u materijalnom svijetu, a tri četvrtine u duhovnom svijetu.

atma.hr – 52
Božja energija dijeli se na tri sastavna dijela:

  1. Sandhini – predstavlja potpuno očitovanje postojanja (sat)
  2. Samvit – predstavlja potpuno očitovanje znanja (cit)
  3. Hladini – predstavlja potpuno očitovanje sreće i blaženstva (ananda)

U materijalnom svijetu takav osjećaj postojanja, znanja i zadovoljstva jedva se ispoljava, a sva živa bića koja su sićušni sastavni dijelovi Stvoritelja dostojna su uživanja u takvoj svjesnosti postojanja znanja, sreće i blaženstva u vrlo maloj mjeri na oslobođenom stupnju, dok u uvjetovanom stupnju materijalnog života uopće ne mogu cijeniti istinsku, postojeću, spoznatljivu i čistu sreću života. Oslobođene duše koje su daleko mnogobrojnije od duša u materijalnom svijetu, mogu iskusiti moć božjih prethodno spomenutih energija sandhini, samvit i hladini u pogledu besmrtnosti, neustrašivosti i oslobođenja od starosti i bolesti.

“Vrhunska Božanska Osoba je upravitelj besmrtnosti i neustrašivosti i transcendentalna je prema smrti i plodonosnim djelatnostima u materijalnom svijetu. O Narada, o brahmana, zato je teško procijeniti veličanstvenost Uzvišene Osobe.” (Srimad Bhagavatam, 2.6.18)

Slave Boga koje predstavljaju transcendentalnih sedamdeset i pet posto Njegove unutarnje moći opisane su u Padma Purani (Uttarakhandi). Kaže se kako su planeti u duhovnom svijetu koji sačinjavaju sedamdeset i pet posto božje unutarnje moći, daleko veće od planeta u svim svemirima u Njegovoj izvanjskoj energiji. U Chaitanyi-charitamriti svi svemiri u božjoj izvanjskoj moći uspoređuju se s vjedrom sjemenki od gorušice. Smatra se kako jedno sjeme gorušice predstavlja svemir. U jednom od tih svemira, u kome sada živimo, broj planeta ne može se izbrojiti uz pomoć ljudske energije, pa kako onda možemo i pomisliti izbrojiti planete u svim svemirima koji se uspoređuju s vedrom sjemenki od gorušice?

Planeti u duhovnom svijetu najmanje su tri puta veće po broju od planeta u materijalnom svijetu. Pošto su duhovne prirode, takvi planeti su ustvari transcendentalni prema suptilnim silama materijalne prirode; prema tome, sačinjene su samo od gune čiste vrline.

atma.hr – 52