San je samo privremeno stanje. Ponekad patimo, jer u snu vidimo neprijatelja, ili u viziji škorpiona, ali zapravo ne postoji ni neprijatelj, ni škorpion. Na taj način, mi samo stvaramo suptilan oblik neke situacije zbog koje patimo od proizlazećih posljedica. Upravo kao što u snu patimo ili uživamo, budući da zadržavamo finu materijalnu razinu stvarnosti, uživamo ili patimo i u budnoj svjesnosti jer smatramo objekte na gruboj materijalnoj razini stvarnošću.

atma.hr – 52
Tri razine svjesnosti

Naša se svjesnost opaža na tri razine:

1. Jagata – budne svjesnosti
2. Svapna – svjesnosti u snu
3. Sushupti – dubokog sna

U budnoj svjesnosti, jagata, naša je svjesnost smještena na gruboj materijalnoj razini, a svjesnost u snu, svapna, na finoj. U njoj su dojmovi, koje smo stekli u budnoj svjesnosti, zadržani i doživljeni prema zakonskim mjerilima sna. U dubokom snu, sushupti, osoba je oslobođena grube i fine svjesnosti. To je stvarno olakšanje za istinskog opažatelja, dušu. Ova želja, u nama svima čvrsto usađena, za dobrim i dubokim spavanjem, upućuje na želju za oslobođenjem od tereta oba materijalna postojanja, naime od grube i fine tjelesne svjesnosti u kojoj se poistovjećujemo s finom materijalnom razinom.

San, naravno, nije rješenje za vezanosti koje nas vode natrag u materijalno postojanje. To je samo privremeno stanje. Ponekad patimo, jer u snu vidimo neprijatelja, ili u viziji škorpiona, ali zapravo ne postoji ni neprijatelj, ni škorpion. Na taj način, mi samo stvaramo suptilan oblik neke situacije zbog koje patimo od proizlazećih posljedica. Upravo kao što u snu patimo ili uživamo, budući da zadržavamo finu materijalnu razinu stvarnosti, uživamo ili patimo i u budnoj svjesnosti jer smatramo objekte na gruboj materijalnoj razini stvarnošću. Živo biće je načinjeno od obje vrste materijalnog tijela – finog i grubog – jednako odvojenog. Sva naša opažanja, sva naša sreća i sva naša patnja, vraćaju nas na ovo materijalno tijelo. Materijalni je život, dakle, ili budan ili spavajući san.

Kralj Janaka (priča iz ovog članka) je pitao koje je od to dvoje stvarnost. Odgovor je – nijedno. Oboje je san. Čovjek se snu može suprostaviti samo ako se probudi. Naše materijalno postojanje svodi se na neznanje o našem duhovnom identitetu i zbog te lažne identifikacije s grubom i finom stvarnošću nastaje samo iluzija.

atma.hr – 52
Vedsko tumačenje

Čitavo materijalno postojanje je samo san. Tako nema ni govora  o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Osobe sklone karma-kanda-vichari, što znači “djelovanju za buduću sreću vršenjem plodonosnih djelatnosti”, također sanjaju. Slično tome, prošla sreća i sadašnja sreća samo su snovi. Prava stvarnost je Bog i spoznaja Boga, koja nas može spasiti od kandži maye (iluzorne energije), a to se potvrđuje u spomenutoj Bhagavad-giti (7.14) koja kaže: “Oni koji se predaju Meni (Bogu) mogu lako nadići Moju iluzornu energiju”.

Vrhovna Osoba iz koje je proizašao materijalni svijet, od kojeg se izdržava i u kojeg se poliovno vraća nakon uništenja, upravo je poput živog bića prisutna i u materijalnom svijetu. Ipak, postoji razlika. On, koji kao Nad-duša ili Paramatma (lokalizirani aspekt Boga koji se nalazi u tijelima svih živih bića za vrijeme njihova prebivanja u materijalnom svijetu) prati sva živa bića i njihovo kretanje i omogućuje opažanje u materijalnom svijetu, ne potpada nikada pod utjecaj materijalne prirode. I u materijalnom svijetu. On se nalazi uvijek na transcendentalnom položaju.

Biti svjestan Boga znači stalno se družiti s Njim. Imajući takvu svjesnost, transcendentalist može kozmičku kreaciju vidjeti kao Njegovu odvojenu energiju. U takvom stanju savršenstva, zvanom trans ili samadhi, um je zahvaljujući primjeni duhovne spoznaje oslobođen svih materijalnih mentalnih djelatnosti. To savršenstvo je obilježeno i sposobnošću da takvim čistim umom vidi osobeno biće, dušu, unutar sebe. Takav transcendentalista zasigurno postaje potpuno postojana i smirena osoba, budući da je pravilno utemeljen u višoj dimenziji života. Ovakav položaj predstavlja pravu slobodu od svih bijeda koje nastaju uslijed materijalnog dodira.

Odgovor na pitanje kralja Janake je dakle, da niti fina, niti gruba materijalna stvarnost (san i takozvana realnost) nisu stvarne, jer ni jedna ni druga nemaju kontinuitet. Upravo kao i san, i materijalni život se brzo završava. Vječna duhovna duša, pak, koja je dio Boga, nalazi se iznad obje ove stvarnosti. Prakticiranjem duhovnog puta moguće je probuditi duhovnu razinu stvarnosti, shvatiti ovaj svijet kao pripadajuću energiju Boga i tako uspostaviti kontakt s Njim.