atma.hr – 52
MONEY REIKI ili REIKI NOVCA  ima mogućnost iniciranja u 3. stupnja:

  1. stupanj – praktičar
  2. stupanj – Majstor
  3. stupanj –Veliki Majstor/Učitelj

Reiki je energetska tehnika koja se obavlja  polaganjem ruku te upotrebljava određene simbole kao okidače za pokretanje iscjeljujuće energije. Znanje Reikija se prenosi  energetskim transferom sa Majstora na primaoca-inicijacijom.

Reiki novca nam pomaže da steknemo sposobnost zarađivanja i upravljanja novcem za naše najviše dobro. Isto tako pomaže i planetu podižući energiju koja okružuje novac.

Reiki novca radi na iscjeljenju energija: novca; naše osobne energije; zemlje u kojoj živimo; obitelji i kruga ljudi u kojem se krećemo. Cilj Reikija novca je oplemeniti sve te energije čistom frekvencijom koja dolazi direktno od Izvora.

Reiki novca ne garantira trenutačni uspjeh, ali putem njegove primjene i poduzimanjem usmjerenih akcija možemo postepeno savladati naše financijske probleme. Ovisno o ozbiljnosti situacije, to može potrajati neko vrijeme. Reiki novca se manje bazira na obilju, a više na čišćenju negativnih programa i blokada povezane sa novcem.

S vremenom će vaš energetski sistem postati jači, a vi ćete biti  ćišći, zdraviji, radosniji i uspješniji!.

I stupanj:

Simbol valute.

Koristimo simbol valute zemlje u kojoj živimo i valuta sa kojima radimo transakcije. Simbole valute šaljemo kako bi dali i primili energiju. Upisujemo ih u banknote, kartice, banke- sa zahvalnošću i blagoslovom. Možemo ih poslati u sve izvore zarade, alate za rad, pisane materijale, web stranice i sve ostale materijale koji idu prema van te obavještavaju ljude o vašem poslu. Sa prvim simbolom osim što pomažemo sebi, utjećemo i na globalno povišenje frekvencije novca. Time novac poprima bijelo zlatni sjaj. Upotrebljava se za izradu novčanog magneta.

II stupanj

Simbol manifestacije i pečačenja.

Koristi se kao završni simbol kod manifestacije stvari. Najprikladnije ga je koristiti sa pisanim željama koje se stavljaju u posebnu kutiju, te ju zapečatiti sa simbolom manifestacije. Osim toga simbol koristimo za sebe i na sebi.

Simbol čišćenja I

Vrti se u smjeru kazaljke na satu. Koristi se kod iscjeljenja i kod inicijacije. Čisti karmu vezanu za novac, transmutira i otpušta.

Sa drugim stupnjem Reikija novca možemo prenositi Znanje prvog i drugog stupnja putem inicijacije.

III stupanj

Simbol čišćenja II

Kompleksniji je od prvog simbola. Radi na otpuštanju negativne karme i energije sa fizičkog, emocionalnog i mentalnog plana. Osim na sebi i drugima, koristimo ga  i na financijskim papirima, nasljedstvima, kreditima isl.

Simbol manifestacije i afirmacije.

Koristimo ga za privlačenje stvari i života kakav želimo na način da ga kod vizualizacije upisujemo u dlanove. Radimo i sa afirmacijama poput:“Ja sam financijski sigurna!; Imam dovoljno financijskih sredstava za sve moje potrebe!; Bogata sam!“.“.

Simbol novčanog magneta.

Postajemo magnet za privlačenje novca, stvari i svega što želimo posjedovati.

atma.hr – 52
Reiki novca koristi se kao iscjeljujuća energija na svim nivoima.

Može se kombinirati i sa drugim vrstama Reikija npr: Usui Reikijem; Kundalini Reikijem; Shamballom…kako bi što dublje zahvatili sve aspekte našeg života i potaknuli pozitivne promjene.

MONEY REIKI ili Reiki novca je vrlo močna i učinkovita tehnika manifestiranja obilja novca !

Inicijacije u živo i na daljinu radi:
Veliki Majstor/Učitelj Money Reikija
Ivana Novačić
www.reikisistemi.com
[email protected]

atma.hr – 52