Prostor u kojem boravimo utjelovljuje, preuzima i materijalizira našu energiju odnosno karmu i događa nam se život u skladu s time. Ako smo svjesni da je to tako, tada možemo poboljšavati, mijenjati i usklađivati kvalitete prostora u kojem boravimo, čime ćemo mijenjati i podizati našu kvalitetu života.

atma.hr – 52
Krenimo od razine apsolutnog prostora. Na tom mjestu prostor i vrijeme ne postoje. Barem ne onakvi kakve mi percipiramo. Kada je apsolutni prostor počeo pulsirati taj čin je stvorio apsolutno vrijeme. Dakle imamo interakciju apsolutnog prostora i apsolutnog vremena odnosno prostor tu izjednačavamo vremenu. Sličan proces se događa i sa manifestiranim prostorom odnosno stvarnom građevinom.

Pulsacija je na taj način omeđila prostor što stvara titraj u određenom vremenu. Dakle u svijetu koji mi percipiramo dobili smo, barem kako mi vidimo, stvarni prostor i stvarno vrijeme. Sada postaje logično i jasno koliko su prostor i vrijeme povezani, da su i biti oni jedno, te kako oni zajedno djeluju utječući vrlo snažno na naš život. Tako smo došli do vastu znanosti koja se bavi prostorom te do đjotiš znanosti koja se bavi vremenom. Dakle, u grubo, rođenjem u određenom vremenu te protokom istog, te životom u određenom omeđenom prostoru nastaje sve što nam se događa u životu.

Ušli smo u srž odnosno bazu našeg života iz koje se grana sve ostalo. Jer u stvarnosti ne postoji razlika između nemanifestiranog i manifestiranog, između individue i same svijesti. Oni su jedno te isto. Sve u manifestiranom svijetu nije ništa drugo nego svijest.

atma.hr – 52
Što su ustvari građevine u kojima boravimo?

Sada možemo ići korak dalje. Sve građevine ustvari su „utjelovljene“ energije koje djeluju u prostoru i vremenu. Možemo usporediti svaki omeđeni prostor sa nama. Mi smo omeđeni sa kožom unutar koje se događa pulsacija, život. Prostor je omeđen fasadom unutar koje se također događa pulsacija, život.

Dakle građevina djeluje kao živi organizam. Naša građevina odnosno prostor u kojem boravimo je ustvari „tijelo našeg tijela“. Ovdje nam može biti još jasnije kako, pošto je naše tijelo povezano sa materijalnom manifestacijom i našom karmom, tako mi kroz prostor u kojem boravimo dobivamo dodatnu i još snažniju povezanost sa tom istom materijalnom manifestacijom karmom. Time možemo zaključiti da građevina je puno više nego samo zaklon i zaštita, već u prvom redu živa struktura nabijena energijama različitih kvaliteta.

Tako je  vastu građevina mikrokozmos u kojem su sadržane i usklađene sve energije koje djeluju i u svemiru  te povezuju čovjeka sa svojom okolinom. Do tog zaključka došao je Maamuni Majan, originalni prosvijetljeni autor vastu znanosti, arhitekt, znanstvenik i umjetnik koji je prvi shvatio da prostor u građevini vibrira u redu i ritmu baš kao ljudsko biće, implicirajući tako da je građevina živi organizam. Imao je jasnoću i dubinu percepcije da spozna fiziku manifestacije čiste svijesti ili apsolutnog prostora iz svog nemanifestiranog stanja u manifestirano stanje. To je bilo prije cca 10000 do 15000 godina.

atma.hr – 52
Što se događa u građevini u kojoj boravimo?

Kod svake građevine događa se proces pretvaranja neočitovane energije univerzuma u očitovanu, odnosno suptilne u grubu ili utjelovljenu energiju. Dakle, vastu možemo preoblikovati kao znanost o manifestiranju energije u materijalni oblik.

To možemo pojasniti i sa pet elemenata od kojih je stvoren univerzum ali i mi sami. Od elementa eter stvara se zrak, od zraka vatra, od vatre voda te od vode zemlja, što ukazuje da se iz elementa eter stvorila zemlja. Pojašnjeno, prostor u kojem boravimo utjelovljuje, preuzima i materijalizira našu energiju odnosno karmu i događa nam se život u skladu sa time. Ako smo svjesni da je to tako, tada možemo poboljšavati, mijenjati i usklađivati kvalitete prostora u kojem boravimo čime ćemo mijenjati i podizati našu kvalitetu života.

To je zato što prostor u kojem živimo i djelujemo ogledalo naše osobne svijesti te ako osvještavamo i mijenjamo prostor u kojem boravimo direktno mijenjamo sebe a time i ono što nam se događa u životu.

Što je vrijeme?

Vrijeme je uzročni element svih objekata svemira dok prostor omogućava vremenu da se razvije. Ono stvara, održava i uništava sve stvoreno. Majan je definirao vrijeme kao samu svijest koja uskrsava u vibracije vodeći obrasce valova energije koja se učvršćuje u trodimenzionalne auralne i vizualne oblike te je zbog toga vrijeme uzročni element svih objekata svemira.

Ako idemo dalje, prostor je ispunjen kockastim gradivnim elementima energije što su građevni blokovi strukture svemira.  Zbog toga je najpodržavaniji oblik za život kvadrat i pravokutnik odnosno kocka i kvadar gledano trodimenzionalno. Vrijeme koje ide u cikličkim intervalima, stupa u rezonancu sa atomima energije u prostoru te ih aktivira. I sam Nikola Tesla je davno rekao da ako želimo ići dublje u strukturu svemira uvijek ćemo se vratiti na energiju, titraj i vibraciju.

Vrijeme je ustvari vibracija prostora te pokrećući energiju u prostoru događa se manifestacija događanja u našem životu u skladu sa kvalitetom energije koja nas okružuje a u prostoru u kojem boravimo.

atma.hr – 52
Kako povezujemo vrijeme i prostor odnosno đjotiš i vastu?

Vedska astrologija promatra u osnovi vrijeme rođenja te u odnosu na te kvalitete vidi prošlost, sadašnjost i budućnost neke osobe. Ne može promijeniti tijek života kao ni većina drugih stvari jer su u sferi grubog svijeta. U slučaju vastua čovjek je u drugom ambijentu slobodan od svjetskih problema i nevolja i direktno povezan sa neočitovanim energijama univerzuma, sa izvorom.

Time mijenja svoju sudbinu i karmu, ponašanje i način života na zemlji. Astrolog ne može utjecati, odgoditi ili uraniti nečije rođenje kako bi dijete bilo rođeno pod povoljnom zvijezdom. Dok u procesu dizajniranja i rađanja živog organizma građevine, proces je obrnut. Rođenje te energija zgrade se usklađuje sa  energijom univerzuma, onda prema valnoj duljini pojedinca koji će tu boraviti, i sve to se stvara u povoljnom vremenu, odnosno povoljnoj muhurti, a naravno u skladu sa zakonima prirode.

U vedskim spisima se kaže da ako je količina vibracija ljudskog bića, a što ovisi o vremenu rođenja i vibracija prostora kojeg sadrži zgrada, kreirana na takav način, da po numeričkim mjerama, rezonira jedno sa drugim, stanovnik uživa osjećaj potpune blažene opuštenosti i mira. Tu je još važno znati da unutarnji prostor našeg duha i vanjski prostor našeg zapažanja odijeljeni su tanahnom granicom ega. Na dubljoj razini prostor i svijest nisu različiti jedno od drugog.

atma.hr – 52
Tri razine u prostoru

Sa prostorom povezujemo osjetilnu, energetsku i karmičku razinu. Osjetilna razina je povezana sa oblikom prostorija, bojom, materijalima, svjetlošću, gdje vrlo brzo osjetimo kvalitetu prostorije za određenu namjenu. Energetska razina je povezana sa pranom ili energijom koja u njima cirkulira a ovisi o geometriji prostora, postavljenom namještaju, korištenju i usklađenošću pet elemenata, položaju vrata i prozora, što sve utječe na kvalitetu životne energije u prostoru.

Kod karmičke razine uzimamo utjecaj devet planeta kao izraz kvalitete vremena. Kretanje planeta određuje na kozmičkoj razini skale vremena, cikluse vremena i njihovu mjeru. Na toj razini također povezujemo kvalitetu prostora sa kvalitetom vremena. A i sama karma nastaje iz skupne simbioze vremenskih i prostornih zakonitosti.  Ako se tumači kombinacija utjecaja koji djeluju u konkretnoj situaciji stanovanja tada se mogu izvući važni zaključci o sudbini ukućana koji iz natalne karte možda neće biti dobro vidljivi. Tu vidimo koliko su vrijeme i prostor povezani odnosno u suštini, oni su jedno.

Konkretan primjer međudjelovanja prostora i vremena

Uzmimo jedan konkretan primjer. Prvo gledamo prostor odnosno vastu. U stanu u kojem žive muž i žena imamo dominantnu energiju zapada. Dakle veliki otvori na zapadu te balkon na tu stranu, padina u tom smjeru i najviše slobodnog prostora u okolišu u smjeru zapada. Suprotna strana istok je zatvorena i nema nikakvih otvora te je tu i wc.

Zapadom vlada Saturn i ukazuje na dominantnu energiju i vibraciju Saturna u samom stanu što najčešće nije povoljnost kod obiteljskih odnosa zbog toga što se lako događa hlađenje odnosa  između supružnika, svatko se povlači u sebe zbog svojih „problema“, komunikacija je slaba ili nikakva, seksualna vatra i strast se polako gasi (ovo je pogotovo naglašeno ako je jugoistok odnosno područje vatre blokirano), polako nestaje ljubav, uvlači se sve veća težina, malo ljudi dolazi u stan, stvari se teško pokreću, nema jasnoće kamo dalje u životu, vitalnost i zdravlje su ugroženi.

atma.hr – 52
Sada uključimo vrijeme odnosno đjotiš. Ovo se sve događa u vremenu pogotovo naglašeno kada je Saturn aktiviran u natalnim kartama muža ili žene. Pa ako gledamo kartu žene i vidimo da Saturn ima jak utjecaj na kuću partnerstva i braka ovaj utjecaj lako može dovesti do razdvajanja supružnika ili raspada braka. Dok ako u karti muža Saturn ima jak utjecaj na kuću bolesti tada s vremenom može doći do teškoća sa zdravljem, koje naravno ovise o utjecajima u natalnoj karti.

Tu je još dodatni pokazatelj blokiranost i oštećenost wc-om istoka što je muški smjer i što će pogotovo na muškarca snažno djelovati u pogledu zdravlja. Naravno, tu je potrebno uzeti i stupanj povoljnosti samog Saturna, kako za muža tako i za ženu, a što ponovno ovisno o vremenu rođenja njih samih. Tu vidimo da s obzirom na našu individualnu karmu, ipak se događaju donekle različita iskustva, a gledano na isti prostor. Ali ono što je sigurno, u takvom stanu sigurno dobijamo dominaciju Saturnove energije i lekcije vezane uz to. Ovdje jednostavno vidimo kako vrijeme aktivira prostor odnosno prostorne čimbenike i donosi nam iskustva u skladu sa time.

Još nešto o djelovanju prostora i vremena na nas

Ono što je tu još bitno je jedan od najvažnijih zakona svemira, a to je zakon početka. Dakle sve stvoreno u određenom trenutku ima vibraciju tog trenutka. To vrijedi za živu osobu ali isto tako za bilo što drugo kao zgrada, vjenčanje, otvaranje firme ili sl. Dakle vibracija tog vremena u kojem je nešto nastalo prati to isto kao sudbina, kroz cijeli životni vijek. Ako je tu riječ o čovjeku, odraz njegove karme se „očitava“ na nebu, ali i u svakom djeliću svemira, u tom trenutku rođenja.

Ta vibracija omogućava osobi da prođe iskustva u životu koja su joj potrebna. Ako tu uključimo prostor tada se uključuje drugi ponajvažniji zakon svemira a to je zakon rezonance koji govori da mi stupamo u interakciju samo sa onim sa čime rezoniramo. Dakle kod stvaranja boravišnog ili radnog prostora rezonanca omogućuje stvaranje istovjetne energije prostora koja je u skladu sa osobnom svijesti same osobe.

atma.hr – 52
Tu se ponovno uključuje vrijeme i s obzirom na unutrašnju vibraciju osobe ali uključujući i trenutne vremenske utjecaje te utjecaje perioda i tranzita na samu osobu u tom momentu, stvara se prostor koji rezonira sa osobom. On tada, možemo ugrubo reći, „materijalizira“ karmu osobe i djeluje na osobu tako da vibracija prostora preko aure i psihe polako preplavljuje stanara i on počinje vibrirati na isti način kao i prostor u kojem boravi. Dalje slijedi manifestacija karme i iskustva radi kojih se osoba rodila odnosno kroz koje treba nešto naučiti…

Kako ovo promijeniti i učiniti da prostori djeluju „za nas“?

Prave promjene dolaze jedino i samo sa razine svijesti. Podizanje razine svijesti daje mogućnost veće slobodne volje. Daljnje povećanje svijesti omogućuje daljnje povećanje slobodne volje. Onda ako osvijestimo ovo, tada možemo napraviti objekt po vastu principima koji nas „izvlači“ iz faktora karmičkih obrazaca zbog toga što postoji sklad prostora i stanovnika sa energijom univerzuma.

Dakle, u direktnoj smo vezi sa univerzumom, sa izvorom. Za taj korak potrebna nam je velika svjesnost  te upornost da ne odustanemo u slučaju prepreka koje će se vjerojatno pojaviti u toku.

Kako smo vidjeli, u kojem god smjeru da krenemo, vrijeme i prostor se stalno preklapaju, stalno su u interakciji  te čine najbitniji i neraskidivi spoj u našem životu.

Autor: Margito Jušić, ing. građ., đjotiš te vastu savjetnik i projektant
www.maliganes.hr