atma.hr – 52
Kada želimo dobiti poštovanje od ljudi, trebamo shvatiti kako se naša materijalna groznica povećava. S druge strane, kada mi drugima pružamo poštovanje to znači da smo u zdravom duhovnom stanju. Čim nam u um dođe misao kako nas drugi trebaju služiti, u našem bi se srcu trebao oglasiti glasan alarm koji bi alarmirao našu inteligenciju kako je došlo do velikog požara te je intervencija hitno potrebna. A kada postoji želja za služenjem drugih, tada znamo da smo na sigurnom.

Naše su želje u velikoj mjeri uvjetovane prošlim životima i stoga je potrebno na njih utjecati, potrebno je zamijeniti bolesne želje sa zdravim. To se naziva strogost. Potrebno je vježbati strogost našeg uma, govora i djelovanja. Postoji toliko neispunjavajućih želja koje želimo ispuniti i na njih često meditiramo. Trebali bi zamijeniti te misli s onima koje nas pročišćuju. Trebamo se moliti da postanemo sluga svih živih bića, to je jedini način pomoću kojega možemo zamijeniti ove lude misli u našem umu.

atma.hr – 39

atma.hr – 39