Artwork by Daniel B. Holeman

atma.hr – 52
Iako je prošlo skoro punih 8 godina od smrti poznatog srpskog patrijarha Pavla, njegov lik još uvijek živi i prisutan je među narodom.

Uvijek je pravi trenutak da se podsjetimo nekih od njegovih mudrih riječi koje nam je za sobom ostavio, a povodom godišnjice njegovog rođenja izdvojili smo za vas neke od najljepših:

“Ljubav je najviša vrlina. Sve što čovjek dijeli s drugima smanjuje se, osim ljubavi. Što je više dajete, više je imate”.

“Ne zaboravimo nikada da je zlo uvijek kratkog vijeka i samo naizgled uspješno i blistavo. Zato na zlu, lukavstvu, prevari, ne treba zasnivati ništa, pogotovo ne život”.

“Ne branimo se od tuđeg zla zlom u sebi”.

atma.hr – 39

“Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da mi ne postanemo neljudi”.

“Kad se čovjek rodi, cijeli svijet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, cijeli svijet plače, a samo on se raduje”.

“Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati s više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći shvatiti i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cijepa i dijeli”.

“I sebi i drugima kažem: mene može ponižavati tko god hoće, al’ da me ponizi nema čovjeka na ovom svijetu, osim jednog, a to sam ja. Kad to zna, čovjek ima stabilnost”.

“Nema čovjeka bez grijeha, niti bez dobrog djela”.

atma.hr – 39

“Obavezni smo i u najtežoj situaciji postupati kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi”.

“Čovjek je, pored uma, obdaren i srcem, osjećanjem i voljom kao snagom koja može ostvariti ono što um i srce žele. A osim toga, obdaren je još i slobodom. Čovjek može onako kako Bog hoće, a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „Čovjek je biće kojem se može i Bog oduševiti, a od kojega se može i Vrag postidjeti“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gdje ćemo se naći, zavisi od nas”.

“Vrijeme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti također nema, ona će biti. A što ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi vječnost. A vječnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti”.


Widget not in any sidebars

“Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi Zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja”.

Stil.kurir.rs

25 BHAGAVAD GITA

BHAGAVAD GITA