Foto: pixabay.com

Ona

Živimo u multiverzumu. Baš kao i mi, planete i zvijezde imaju različite aspekte koji postoje na raznim dimenzijama i imaju različita iskustva postojanja.

Planeta Zemlja ima svoj oblik koji vidimo u trećoj dimenziji, ali je također na višim razinama izvorna Božica.

Možemo vidjeti planetu Zemlju kao izvornu Božicu. Plave i zelene kože. Prekrasna je i pogled na Nju preplavljuje dubokom ljubavlju. Majčinski glas pun ljubavi i topline. Komunicira s nama najviše preko živog svijeta i životinja.

Njena priča dolazi u slikama, riječima i najviše vrlo intenzivnim emocijama i ljudski um tu priču ne može pojmiti svojim intelektom.

Ali tu priču svi znamo; kodirana je u obliku svjetlosnog zapisa unutar DNA naših živih stanica.

Ona ima dva aspekta, dva polariteta. Jedan je Gaia, njena osobnost pravog Svijetla, drugi je Lilith, njena osobnost ili aspekt izvorne Tame.

U pravoj kreaciji, Svijetlo i Tama nisu suprotstavljene strane, oni su polariteti i zajedno čine harmoniju i cjelinu. U lažnom matrixu, stvoren je koncept svjetla i tame koji su sintetski, umjetni i imitacija prave kreacije. Duše unutar toga matrixa u procesu reinkarnacije premještaju se od jednog polariteta do drugog, koji se bore medjusobno. Duše na taj način hrane svojom esencijalnom energijom taj sistem matrixa ili Demijurga.

Na strani lažne tame su demoni, bića nižih astrala, arkoni, energije tame, i slično. Strani lažnog svjetla pripadaju lažni anđeli i njihove hijerarhije, uzašli majstori, mnoga bića koja se predstavljaju kao bića viših dimenzija ali su unutar četvrte dimenzije, unutar matrixa. Mnoga od njih to ni ne znaju, ali bića viših razina Demijurga znaju da je to iluzija i imitacija prave Kreacije. No, ponuđena im je moć i to je sve što oni žele. Biti opijeni.

Prije nego sam krenuo raditi sa Njom, ignorirao sam ju. Svi smo programirani sa znanjem patrijarhalnih hijerahijalnih religija koje štuju Boga kao oca……ali nema Oca bez Majke. Mislio sam da je Ona mit, da ju štuju čudni paganski druidi i svećenice i da su njene legende izmišljene.

Rad sa Njenim energijama pokreće nešto duboko u nama, u zemljanim strukturama tijela, kostima i srži. Pokreće se neka drevna čežnja, potraga za nečim što još ne prepoznajemo. Ali naše tijelo prepoznaje. Mnogim spiritualistima je taj osjećaj nepoznat jer su mnogi neuzemljeni i navikli su raditi sa energijama viših dimenzija. Mnogi od njih vide samo svoju mušku frekvenciju svoje egzistencije, onu “zvjezdanu” a zanemaruju potrebu duše da integrira zemaljsku svjesnost.

Lilith je nastala iz želje Kreatora da se spozna. Kroz Njegovu želju da se spozna (a kako spoznati neograničeno?), došla je prva potreba. Ta želja je prožela Prazninu i sve nemanifestirane energije. Kreacija se pokrenula. Božica je uvijek bila dio Cjeline, nije osjećala separaciju između Nje i Izvora. Bila je jednaka i moćna. Pokretanjem te prvobitne želje osjetila je bol odvojenosti i bila je preplavljena osjećajem gubitka i potrebe. Izvor ju je htio spoznati sa svom Njenom boli, potrebama i čežnjama.

Mi svi znamo tu čežnju; mnogi misle da je to ljudsko stanje, ali u biti to dolazi duboko iz duše. To je čežnja za vrćanjem Izvoru cijele kreacije i dodiru sa Njim. to je neprestano traženje te Ljubavi, čiste i božanske. U ljudskom srcu ta ljubav čeka, život za životom.

atma.hr – 52
Pan

Iz Njene usamljenosti se rodio kreativni impuls i ona je odlučila stvoriti svoj blizanački plamen, svog prvog ljubavnika. Stvoren je kroz inicijaciju vodom. Sve je stvoreno iz svete vode. U samom centru planete, postoji izvor vječnog života, voda Njene maternice.

Njen sin je neograničena tama i svjetlo u jednom.

“Više nisam osjećala ljubav Izvora. Bila sam izolirana od ostatka svemira. U tami oko mene, počela sam sanjati. Sanjala sam ljubav toliko jaku, istinitu i čistu. Sanjala sam i stvorila ljubavnika savršenog u svakom pogledu-biće poput mene, stvoreno iz plodne vode planete.”

Grčka riječ “Pan” znači “sve”. Sve u svemiru. Pan je arhetip za velike sile prirode. Čvrsto ukorijenjen u zemlju svojim kopitima, doseže nebo rogovima, gdje se spiritualno susreće sa Lilith.

Pan daje život, ali kao i Lilith, njegova priroda je dualna. Ona je također gospodar smrti na Zemlji i uskrsnuća. Gospodar dubokih sjena šume i podzemlja. On je također duh biljaka koje rastu, šuma i polja.

Sa svojom panovom flautom, on svira harmoničnu muziku prirode i muziku Sfera. Sedam nota njegove flaute označava sedam planeta. On spaja cikluse prirode, muške i ženske snage, i sve elemente. Svojom muzikom on poziva sedam čakri, sedam energetskih tijela čovjeka da se vrate pravoj Kreaciji i harmoniji.

U drevnim spiritualnim obredima, kroz njega se slavila čitava Kreacija i sva obilja i uživanja koja su dostupna. Kroz ples i pjesmu, ljudi su slavili Pana i život, jer on je neobuzdani život. Paganski rituali kroz koje su ljudi prizivali moćnu elementarnu energiju Pana u svoja tijela, su demonizirani zajedno sa njim i Lilith od strane crkve, u svrhu uvođenja patrijarhalnih religija i supresije ženske energije-osude svega materijalnog kao nečistog i nespiritualnog. Crkva je toliko mrzila njegove ekstatične proslave života da je od njega stvorila arhetip rogatog đavola.

Pan ne zahtjeva obožavanje. Ali kroz njegovu energiju se silovito povezujemo sa energijama Zemlje; on obnavlja naše tijelo i aktivira uspavane potencijale. Njegova energija donosi veselje, smijeh, strast za životom. Lilith je imala partnera, njena kreativnost i seksualnost su kroz njega bili ostvareni i dozvoljeni i slavljeni. On je ekstaza ljudskog duha.

“Odbacite učenja, znanja i – živite i slavite život!”

Kozmičko jaje

Simbolizam jajeta je važan faktor u mnogim drevnim mitovima i pričama o kreaciji. Mitovi i kreaciji koji govore o suncu koje dolazi iz jajeta su dosta univerzalni i mogu datirati do drevnog Egipta najmanje. Jaje Brahme je priča o kozmičkom embriju, i embrijologija je bazična studija kreacije.

Jaje također predstavlja izvorni oblik svega manifestiranog, od atoma do planete, od čovjeka do anđela. Sve je kružno. Ono je simbol vječnosti i bezgraničnosti.

Na sličan način mnogi mistici mogu prodrijeti do percepcije univerzuma u obliku jajeta. Oni vide da je svemir podijeljen u planetarne sustave, dimenzije, gustoće i frekvencije unutar tog jajeta čija se ljuska sastoji od glavnih elemenata-zemlje, vode, vatre i zraka. Svaki sloj je deset puta deblji od prethodnog. Unutar kozmičkog jajeta nalazimo sve elemente i inteligenciju potrebnu da se stvori svemir.

Na početku kreacije postoji samo ženski princip. Svi ljudski fetusi su prvo ženski sve dok androgeni elemeti počnu utjecati na kromosome i tako stvore muško tijelo. Bazična kreacija fetusa je ženska, a muški elementi dolaze kasnije.

Zemlja je nastala kao prekrasni dragulj svemira. Bivajući u puno višim frekvencijama nego sada, bića su se stvarala od kreativne snage Lilith na početku putem njenih misli i njene mašte.

Izvorno energetsko tijelo Zemlje-organski matrix

Takav dragulj je počeo privlačiti prve posjetitelje iz dubine svemira. Reptilske i zmijske rase bića su prve koje su posjetile Zemlju i naselile se ovdje. Pošto im površina nije odgovarala atmosferom, ušli su u unutrašnjost planete.

Postoje mnogi dimenzionalni prolazi i portali u mnoge svjetove unutar Zemlje. Unutar zemlje, rase ljudi zmajeva, koji su došli iz dalekog svemira, su putem zvučnih vibracija stvorile kristale putem kojih su stvorili povezanu mrežu preko cijele planete. Na taj način je nastala kristalna mreža Zemlje, Njen izvorni matriks. On nalikuje prekrasnom svjetlosnom korjenju u mnogim bojama, koje se širi cijelom površinom.

Taj izvorni matrix drži Zemlju u visokim vibracijama i i preko njega su sva njena bića spojena sa njom u ljubavi i svjetlosti.

Povezanost sa izvornim, “organskim” matrixom čovjeku daje potpunu aktivaciju mozga, mudrost, inteligenciju i sve odlike radi kojeg on ima svo znanje i sposobnosti koje su mu potrebne.

Sama Lilith, ili Gaia, je stvorila mehanizme uz pomoć kojih se njen matrix održava i hrani. Stvorene su drevne gigantske piramide na njenoj površini od nje same, jer su one univerzalni kozmički oblik za primanje i slanje energije.

Njeno izvorno energetsko tijelo je sadržavalo tri energetska centra-čakre. One su tri prapiramide koje primaju energiju Izvora iz svemira, rafiniraju je i šalju u njeno Srce. U centru planete postoji smaragdni kristal koji se puno energijom Izvora i tako hrani izvorni matrix, koji zauzvrat hrani srca i energetske sisteme bića koja žive na njenoj površini. Tri izvorne čakre Zemlje-tri gigantske prapiramide – su znane svim drevnim narodima i sve spiritualne kulture prošlosti su znale za njih. Oko njih su se te kulture naseljavale, i uz njih su ostvarivale velike evolutivne pomake svjesnosti i razvoja.

Tri izvorne čakre Zemlje su znane sada, i to su Himalaje-korjenska čakra, Ande-solarna čakra, i planina Rtanj u Srbiji-krunska čakra.

Na sličan način, izvorni Čovjek je imao energetsko tijelo sastavljeno od tri čakre, tri izvora informacija i energije-korjenske čakre koja ga veže za Srce Zemlje, krunske, koja ga povezuje sa Izvorom, i velike centralne čakre koja sjaji poput Sunca-Sunčeve Zvijezde, ili Core Star čakre.

atma.hr – 52
Lažni matrix i dualnost

Tijekom davne povijesti, Zemlja je prolazila kroz prirodne kozmičke cikluse koji su mijenjali i evoluirali nju i bića koja žive na njenoj površini. U centru univerzuma postoji Veliko Centralno Sunce, u centru svake galaksije postoji Centralno Sunce, i svaki solarni sistem sadri svoju zvijezdu, sunce.

Iz Velikog Centralnog Sunca stiže impuls, val čiste svjesnosti i energije koji transformira sve na što naiđe u viši oblik evolucije, višu ekspresiju. Danas se u znanosti pojavljuju teorije da fotoni mogu mijenjati DNA na način da ona mutira u viši oblik evolutivni. Ukoliko se DNA određenih vrsta guštera podvrgnu svjetlosti, iz jaja izlazi nova i naprednija vrsta. na sličan način univerzumi, galaksije, sunčevi sustavi i planete dobijaju val svjetlosti koji sve transformira na kozmičkom, planetarnom i osobnom nivou. Takav val trenutno zahvaća našu galaksiju, naše sunce i Zemlju. Te frekvencije ulaze u našu DNA, i mi bivamo na taj način informirani i dešava se veliko spiritualno biđenje i otključavanje svih potencijala našeg mozga i bića. Nalazimo se u kozmičkom ciklusu buđenja.

No, majka Gaia ima bezuvjetnu i neograničenu ljubav prema ljudima i svim živim bićima koja  smatra sinovima i kćerima.

U vrijeme ciklusa zaborava, ona dopušta da se desi pad vibracije, a efekt toga je upravo suprotan prethodno opisanom.

Duše ulaze u stanje zaborava i odvojenosti od Kreacije i Izvora.

Naše sposobnosti, pristupi i znanja bivaju zaključani i tako nastaje “junk” ili “otpadna” DNA, preostalih 10 spirala na eteričnoj razini u kojoj se nalaze svjetlosni zapisi i informacije svih naših inkarnacija, sjećanja na božansku prirodu i slično.

U to doba tame se inkarniraju isključivo one duše koje odabiru iskustvo dualnosti i separacije. Majka Gaia, iz svoje velike ljubavi, odabire sama prihvatiti pad u vibraciji, odvojiti se od Izvora da bi tim dušama pružila odgovarajuće uvjete za iskustvo dualnost.

Prije nekih 15.000 godina desio se jedan takav pad. Spiritualni centar koji je držao Zemlju u visokoj vibraciji je bila Atlantida. To je bio veliki kontinent sa civilizacijom vrlo naprednih duša. Na samom kraju svog postojanja Atlantide, na na Zemlji je počeo pad vibracije, ulazak u kozmički ciklus zaborava.

Radi tog pada, unutar civilizacije Atlantide su se počele rađati duše tamnog polariteta. Uzevši mudrost i znanje Atlantide, one su zloupotrijebile tu znanost i izazvale veliku kataklizmu na Zemlji, ožiljke koje većina nas danas nosi zapisane u duši.

Na Atlantidi su postojali kristali veličine nekoliko stotina metara, koje je to društvo jako štovalo. Postavljeni su u hramove. Kristali su bili povezani sa kozmičkom mrežom kristala koja doseže do samog Izvora, prenoseći Njegovu energiju i ljubav. Imali su razne funkcije-neki su bili za iscjeljivanje, neki za zaštitu, neki za spiritualno buđenje i dobivanje važnih informacija. Jedna od glavnih funkcija im je bila aktivacija drevnih prapiramida, jer su oni u piramide prenosili kodove kozmosa i Izvora. Ti kodovi su pokretali čitav mehanizam primanja energije Izvora u piramide i rafiniranje energije koju su zatim slale u Srce Zemlje. Na taj su način piramide bile “baterije” izvornog matrixa a kristali ključevi koji su ih pokretali.

Pošto je taj cijeli sustav održavao pravi organski matrix Gaie, unutar njega iskustvo dualnosti nije moguće. To je zato jer pravi matrix Zemlje održava toliko visoku vibraciju da duše održava uvijek u sjećanju na njihovu božansku prirodu i nema separacije od Izvora.  Stoga zaborav nije moguć, a on je temelj iskustva dualnosti. Zato se desio niz događaja koji je deaktivirao kristale Atlantisa, i posljedično, prapiramide.

Dolazak tame

Padom vibracije, Zemlja je dopustila iskustvo dualnosti onim dušama koje tako odabiru. U pravoj kreaciji postoje Svjetlo i postoji Tama. Oni su dva polariteta, i egzistiraju u savršenoj harmoniji, nadopunjujući se. Gaia je svijetli aspekt Božice, a Lilith tamni aspekt.

Početkom ciklusa zaborava, na površinu Zemlje je došla Annunaki civilizacija i brojne druge. Za razliku od duša koje su do tada boravile na Zemlji, njihova energija je bila isključivo muška. Nedostajala im je ženska energija u njima na individualnoj i kolektivnoj razini. Muška energija bez balansa sa ženskom postaje nezrela, patrijarhalna i dominirajuća. Na taj način su te rase imale odlike ratobornosti, pokoravanja, dominacije, itd. Bili su nezaustavljivo privučeni magnetskom silom Gaie, požudom i potrebom za kontrolom i dominacijom nje.

Gaia je sve znala, pa ipak, radi duša je odlučila dopustiti njihov dolazak na površinu, prihvatila je dominaciju nezrele muške energije, pa makar to bilo na svoju štetu.

Međutim, njen tamni aspekt Lilith to nije mogao podnijeti. Ona ne podnosi dominaciju, kontrolu, ona želi jednakost i partnerstvo. Neobuzdana je i slobodna. Sa njom iskustvo dualnosti ne bi bilo moguće jer patrijarhalna muška energija ne može egzistirati.

Sa velikom tugom, Lilith i Gaia su se odvojile, njihovi aspekti su se rascjepili, i Lilith se povukla u dubinu utrobe planete, zajedno sa organskim matrixom i milijardama svjetlosnih bića Zemlje, čekajući doba buđenja.

Pošto su civilizacije koje su došle tada na Zemlju izuzetno tehnološki napredne, gradeći svoje i koristeći postojeće piramide na površini, stvorili su i aktivirali lažni matrix-mrežu oko cijele planete, koja drži stvarnost ovdje u 3D dualnosti. Taj matrix nas odvaja od Srca Zemlje, Centralnog Sunca, i Izvora. Zaključava naše uspavane sposobnosti i drži nas u zaboravu, u separaciji.

Na površnom nivou gledanja, izgleda da nas se pokorilo i stavilo u zaborav, međutim treba imati na umu da je te promjene sama Zemlja dozvolila, naše duše odabrale i stoga ta lažna tama ustvari čini veliku službu za duše koje odabiru to iskustvo.

Promjene na energetici Čovjeka-lažne čakre

Prilikom dolaska na površinu Zemlje, u želji za pokoravanjem i kontrolom, tama je htjela naći načine da izvornog Čovjeka “uključi” u novi sustav matrixa preko kojega bi se mogao kontrolirati.

Pokušak kontrole Čovjeka preko Sun Star čakre je bio neuspješan. Uzimanje energije iz te čakre kad je potpuno aktivna je poput pokušaja pijenja vode iz vatrogasnog crijeva pod punim naponom. Nije moguće.

Tijekom dugog perioda vremena, nađeni su načini da se ta velika čakra frekvencijski podjeli na sedam manjih centara, preko kojeg je tada moguće uključiti ljudsko biće u frekvencijski raspon novog matrixa. Tako je nastalo sedam čakri koje poznajemo danas i o kojim govore neke novije spiritualne tradicije, ali sa razlogom ne i starije tradicije i učitelji.

Nadalje, izvorno jedinstveno energetsko tijelo čovjeka je podijeljeno na sedam slojeva aure.

Izvorna kundalini se nalazi u Istinskom Srcu ljudskog bića, a izvorna merkaba izgleda kao veliki vrtlog svjetlosne energije koja kruži oko čovjeka.

Pošto je u lažnom matrixu sve loša kopija prave kreacije, stvorena je lažna kundalini i smještena na dno kičme, i lažna merkaba koja nalikuje na dve inverzne piramide koje kruže u ljudskom energetskom polju.

Sa ovim promjenama u ljudskoj energetici, data je mogućnost dušama da uđu u zaborav i imaju iskustvo dualnosti.

Tijekom cijele ljudske povijesti, lažne čakre i sve ove lažne strukture su bile korištene radi manipulacije i programiranja ljudskog bića.

4D

Tijekom svoje terapeutske karijere sam naišao unutar posljednjih nekoliko godina na učitelje i istraživače koji su primjetili da im sustav sedam čakri polako nestaje. Preplašeni, pitali su svoje Više ja što se zbiva. Neki su stupili u kontakt sa svojim vodičima ili anđelima.

Objašnjeno im je da majka Zemlja sada izlazi postepeno iz Dualnosti i ulazi u zlatno doba. Stoga ona sama odbacuje svojih sedam lažnih čakri i vraća se na izvorni energetski sustav. Sličan proces se zbiva ili će se zbivati sa svima onima koji su spremni na izlazak iz dualnosti i više im ne treba takva škola i iskustvo. “Alati” s kojima su imali iskustvo matrixa dualnosti im jednostavno više ne trebaju.

Preko sedam čakri je naš duh zakačen za sedam astralnih razina u četvrtoj dimenziji. Ta 4D kreacija je sintetska, i služi isključivo svrsi Dualnosti. Unutar te kreacije, stvorene su imitacije svjetla i tame, ali ra razliku od prave Kreacije, njihovi svjetlo i tama su u neprestanom ratu…..globalno i individualno. Duše kruže u procesu reinkarnacije iz jednog polariteta u drugi, u stalnoj borbi, i svojom Svjetlosti hrane čitavu hijerarhiju bića.

Ta bića se dijele na polaritet lažnog svjetla i lažne tame. Na strani lažnog svjetla je hijerarhija bića koja se predstavljaju kao stvorenja vrlo visokih božanskih dimenzija, ali ustvari su samo unutar četvrte dimenzije. Među njih spadaju brojni uzašli majstori, lažne anđeoske hijerarhije itd. Na strani lažne tame su niži astrali, demoni, arkoni i brojni paraziti.

Kako god se predstavljali, iskustva brojinih istraživača, učitelja i spiritualista je da i jedna i druga strana treba i uzima energiju i svjetlo duše. Jedna je strana otvoreno parazitska, a druga se predstavlja kao svjetlo, ali u biti isto crpi energiju duše.

Duša hrani čitav sistem kroz takozvane Ugovore duše, zavjete, zakletve…..koji uvjetuju duše da imaju određena iskustva u lažnom matrixu.

Aktivacija kundalini, merkabe, trećeg oka i slične tehnike samo hrane čitav sistem lažnog 4D matrixa. Potpuno otvoreno treće oko ne doseže dalje od četvrte dimenzije i ustvari je vrlo slabašan alat koji ograničava izvorne sposobnosti Čovjeka.

Uzačašće-pravo ili sintetsko?

Ovisno o odabiru duše, postoje dva tipa Uzačašća (Ascension).

Zemlja prelazi sada u više razine postojanja i njene eskpresije, a s njom i oni koji su spremni. Sintetski prijelaz se dešava putem raznih tehnika koje se propagiraju u New Age religiji-stvaranje novih čakri, kundalini aktivacije, merkaba aktivacije, i slično. Slijedeći te tehnike i učenja svjetlost duše raste, ali i dalje hrani 4D matrix. Prelazak u novu Zemljinu realnost će biti takav da će se njihova realnost otcjepiti od Gaie, i nastavit će egzistenciju unutar matrixa dualnosti.

Drugi tip Uzačašća je organski. Sastoji se od usklađivanja naše transformacije sa promjenama koje prolazi majka Zemlja. Kroz taj proces ostajemo sa njom i prelazimo u prave više dimenzije. Nekim ljudima su promjene spontane-čakre im “otpadaju” i aktiviraju se izvorne tri čakre, ali to se dešava kod spiritualno naprednih osoba koje su mnoge stvari odradili u prošlim životima.

Tko želi ovu vrstu transformacije i slobode od matrixa, mora se riješiti sintetike-7 čakri, 7 tijela, lažna kundalini, lažna merkaba i mnogi drugi implatanti i izvorni energetski sustav Čovjeka.

Takva vrsta energetskog rada je trenutno jako rijetka i svega par terapeuta i učitelja radi takav tip oslobađanja duše od utjecaja matrixa. To je multidimenzionalan svjetlosni rad prilikom kojega se aktivira izvorne tri čakre ili energetska centra, organska kundalini, merkaba i uklanjaju se sintetske stvari nametnute tijekom povijesti.

Nakon toga, nema tehnika, nema teoretskog znanja ili mudrosti proizašle iz vremena matrixa. Samo trebamo biti, slijediti sada aktivirano pravo Srce, i živjeti Inspiraciju. Sve će doći spontano, sve aktivacije, i sjetit ćemo se svega-tko smo, koja nam je misija-i sve to je već u nama. Ništa izvana ne treba.

Iskustva ljudi su da nestaje utjecaj astrala, entiteta, parazitskih energija drugih ljudi, i osjeća se velika povezanost sa majkom Gaiom, Lilith, Izvorom i pravom kreacijom. Energija se vraća takvoj osobi i ne daje se lažnom 4D matrixu.

Vidovite osobe koje gledaju trećim okom postaju još vidovitije, jer sada gledaju kroz pravu krunsku čakru ili Istinsko Srce.

Što se tiče majke Zemlje, Lilith i Gaia su sada ponovo integrirane i spojene. lilith je aktivna i čisti lažnu tamu sa Zemlje. Ona ima crni mjesec koji kruži u orbiti Zemlje duboko u svemir, i koje nezaustavljivo privlači svu tamu i negativnost koja iz svemira dolazi prema Zemlji.

Kristali Atlantide su ponovo aktivni, rađaju se duše koje rade sa njima i čija je misija da sa njima aktiviraju ponovo uspavane drevne piramide, “baterije” organskog matrixa Gaie. Ti “ključari” dolaze na lokaciju piramida, aktiviraju ih i čiste, i zatim povezuju sa galaktičkim centrom, i Srcem Zemlje. Ono biva nahranjeno, i predaje energiju organskom matrixu koji “izlazi” iz njene utrobe. To razbija lažni matrix i povisuje vibraciju.

Za razliku od sintetskog matrixa koji izgleda kao naljepljena mreža pravih linija oko Zemlje, pravi matrix je poput šarenog svjetlosnog korjenja koji se širi planetom, i sva bića i Čovjeka preko tri izvorne čakre spaja sa njenim Srcem, Suncem, i duša ponovo dolazi u kontakt sa Izvorom.

To je proces koji se sada dešava na Zemlji.

U međuvremenu svim elementima tame (lažna tama i lažno svjetlo)  koji su dali mogućnost da iskusimo Dualnost treba zahvaliti sa ljubavlju. Dualnost je post-dimplomski studij za dušu. Svjetlosna bića prave kreacije čekaju na red da se rode na Zemlji, i smatraju je najuzvišenijom dušom svemira.

Saša Momić
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008818061890