Art: Adam Scott Miller

Zapitajte se – čime ja zračim u okolinu, što ljudi dobivaju od mene? Moju tugu ili moju radost? Moje tmurne ili moje vesele misli? Moju nisku ili visoku vibraciju? Tako možemo pomoći da se kao cjelina oslobodimo starog svijeta i zakoračimo u novi.

atma.hr – 52
Sve što imamo u sebi, od misli, stavova, osjećanja do vrste energije i vibracije kojom zračimo uvijek ide s nama.

Gdje god da obitavamo i gdje god se krećemo, mi to zračimo iz sebe.

To je taj unutrašnji način na koji mi pomažemo ukupnu kolektivnu Transformaciju. I on je jedini sigurni put da zaista pređemo na više razine postojanja.

Zato je dobro zapitati se – čime ja zračim u okolinu, što ljudi dobivaju od mene? Moju tugu ili moju radost?

Moje tmurne ili moje vesele misli? Moju nisku ili visoku vibraciju?

Ovo je nova razina odgovornosti za svakog od nas, nešto o čemu dosad možda nismo razmišljali, a mnogi nisu ni sanjali da tako mogu pomoći da se kao cjelina oslobodimo starog svijeta i zakoračimo u novi.

Zato, ako želimo pomoći da se ovaj proces oslobađanja starog i ulaska u novi svijet što prije okonča, potrudimo se da iz sebe odsada zračimo što više mir, vedrinu, radost i dobre vibracije.

Želim vam prekrasan i radošću ispunjen dan!

Utočište – Sanctuary