Foto: pixabay.com

Nije ni čudo što biljke pričaju i ponašaju se na takve načine da pokazuju očite znakove individualne inteligencije sposobne da razmišljaju, donose svjesne odluke i bore se za opstanak. To je moguće zbog toga što je ista osoba u tijelu biljke kao što smo to ja i ti osobe unutar ovoga humanoidnog tijela. Isto individualno živo biće.

Vječna duhovna duša – životna sila – čista svijest, božansko inteligentno biće. Samo što je ta osoba u životinjskom, biljnom ili drugom ne-humanoidnom tijelu ograničena određenim aspektima ponašanja koji su uprogramirani u takav tip tijela. One mogu razmišljati, mogu osjećati i mogu donositi svjesne odluke naravno, ali samo u terminima životinjskog ponašanja u vidu sposobnosti primanja i davanja znanja o tome gdje se nalazi hrana, gdje, kada i kako spavati, zatim kako se braniti i naposljetku kada i s kim imati seksualni odnos zbog reprodukcije. Dakle imaju inteligenciju u tolikoj mjeri kolika je potrebna da bi bili sposobni rješavati ta 4 osnovna životinjska principa življenja, naime; hranjenje, spavanje, branjenje i razmnožavanje.

Osobe u takvim tijelima biljaka, životinja i drugih nemaju isti postotak inteligencije kao mi koji naseljavamo ljudske oblike života. Mi s njima dijelimo ista 4 principa hranjenja, spavanja, branjenja i razmnožavanja, ali što nas čini različitima od životinja, bilja, insekata ili bilo kakve druge osobe u tjelesnom obliku života koje nije ljudsko (humanoidno) jest upravo naša sposobnost i činjenica da smo mi, duše u humanoidnim oblicima života, dosegli poziciju s koje možemo transcendirati rođenje i smrt postavljajući inteligentna pitanja o našoj prirodi i nama samima kao što su: “Tko sam Ja?”, “Odakle dolazim?”, “Koja je svrha moje egzistencije?”, “Zbog čega doživljavam patnju iako ne želim patiti i kako mogu tu patnju zaustaviti te da živjeti zauvijek sretan u izobilju?” itd. Na taj način, potragom točnih i detaljnih odgovora na ova i još neka pitanja mi postajemo dostojni i sposobni da se postepeno uzdignemo iznad rođenja i smrti i doživimo vječni život slobodni od anksioznosti.

Mi za razliku od naše braće i sestara u ne-humanoidnim tijelesnim oblicima života možemo postavljati ona pitanja koja unose veliku promjenu u našoj svjesnosti uzdižući nas sa platforme na kojoj živimo koristeći svoju radnu energiju za rješavanje ta 4 životinjska principa življenja i tako nas tjeraju u potragu za odgovorima pri čemu se nađemo u velikoj uzbudljivoj avanturi nazvanoj znanost o samospoznaji. Na taj način mi činimo prvi korak u ispunjavanju svrhe i sljedeći korak u evoluciji individualne i kolektivne svjesnosti.

Humanoidno tijelo s tako moćnom inteligencijom i tako širokim spektrom emocija služi nam da nas uvede u nevjerojatni splet iskustava koja nas uče kako postati pravi živući kozmički znanstvenik dajući nam priliku da stvorimo naš slijedeći životni oblik koji zadovoljava sve naše želje i potrebe, oblik koji se sastoji od više duhovne prirode, onaj koji nam daje priliku da uživamo u najrelevantnijim egzistencijalnim pitanjima dajući nam vječan život u savršenom, nalik ljudskom duhovnom tijelu koje nije sklono ciklusu uzastopnog rađanja, starenja, obolijevanja i umiranja, za razliku od ovoga tijela koje trenutno naseljavamo.

Na taj način posvećujemo svoju čistu pažnju procesu prilagođavanja svog uma i tijela na određene obrasce mišljenja, osjećanja i djelovanja tako što pratimo stope velikih duša i civilizacija Zemljine prošlosti koje su dostigle to stanje harmonije i balansa mnogo puta prije nas, ostavljajući nam bezvremensko znanje za školu gdje učimo kako pravilno razmišljati, osjećati i djelovati na specifičan način kako bi napustili ovo sadašnje tijelo pravilnim putem, baš kao što gusjenica nalazi svoj put iz tijela pretvaranjem u tijelo leptira uzdižući se u nebo.

Svaki životni oblik nama se čini kao da je “živ” samo zbog toga što se u svakom od njih nalazi živa, (Jiva :-)) duhovna duša. Ta individualna duhovna duša, nazovimo je osoba kao što ona i jest, naseljava jedan životni oblik i ista je kao i svaka druga duša u svakom drugom tjelesnom obliku života, služeći kao životna sila, ili da kažemo bio-električna energija koja napaja tijelo i na taj način čini da izgleda kao da je tijelo “živo”, izražavajući se u ovom predjelu postojanja kroz kvalitete koje posjeduje dok naseljava određeni oblik života na određeni period vremena.

Svaki životni oblik posjeduje svoje sposobnosti kao nijedan drugi, i kada je u njemu posijano “sjeme” duhovne duše, ono se napaja i “živi”. Dajemo primjer aparata za masažu ili osobnog računala. Jedno i drugo imaju potpuno različite unikatne sposobnosti služenja svojih korisnika, i u oba slučaja napaja ih ista električna energija. Ako takvi aparati nisu spojeni na najbliži izvor električne energije oni nemaju nikakav drugi način da “žive” i ispunjavaju svoju svrhu onima koji ih žele koristiti. Na isti način svaki životni oblik koji postoji u sebi nosi program sposobnosti kao nijedan drugi oblik, i kada se u taj oblik useli bio-elektro-magnetska energija tj. individualna osoba – duhovna duša – životna sila i božansko inteligentno biće, to tijelo se napaja i naizgled “živi” kroz određeni period vremena služeći upravo osobi koja ga naseljava kao jako moćan alat za doživljavanje iskustva u ovom predjelu postojanja u kojemu vladaju rođenje i smrt, upravo da bih se njime ista duhovna duša oslobodila rođenja i smrti. Zvuči pomalo paradoksalno, zar ne?

Samo kada se svjesnost jedne individualne duše uzdigne i evoluira do određene razine da dobije priliku useliti se u humanoidni oblik života, ista može na račun kapaciteta inteligencije i širokog spektra emocija koje joj pruža taj isti oblik života, postati sposobna da razmišlja, donosi svjesne odluke i djeluje na tako specifičan način kako bi se pri napuštanju istog tjelesnog oblika vratila u svoje izvorno prirodno stanje vječnog života ispunjenog znanjem i blaženstvom u duhovnom svijetu, te na taj način transcendirati rođenje i smrt i vratiti svoju čistu pažnju kući gdje je oduvijek i bila, upravo ovdje i sada, shvaćajući da je samo promjena u svjesnosti bila potrebna, da se desi drugačija projekcija pojavnog svijeta gdje nema takve anksioznosti i patnje koja proizlazi iz zaborava na svoj vječni duhovni položaj.

Napisao: Josip Kokan

Dokumentarni film: O čemu biljke pričaju

atma.hr – 52