Foto: unsplash.com

atma.hr – 52
Jedno od najjačih sredstava emotivne manipulacije je izazivanje osjećaja krivnje kod drugih. Osobe koje su sklone da u različitim situacijama proizvode kod sebe osjećaj krivnje, koji nema realne osnove, lako u verbalnoj ili neverbalnoj komunikaciji s drugima aktiviraju krivnju – ona se automatski “pali” i osoba preuzima potpunu odgovornost na sebe za sve što se događa, ulazi u začarani krug samooptuživanja i pokušava se na sve moguće načine iskupiti. Ove osobe u osnovi imaju problema s niskim samovrednovanjem i nedostatkom asertivnog reagiranja.

Kod njih postoji strah da ih drugi ne odbace te im stoga pokušavaju udovoljiti, makar to bilo i na njihovu štetu. Dodatno, osobe koje lako skliznu u osjećaj krivnje imaju vrlo razvijenu svijest o vlastitoj odgovornosti što im onemogućava da shvate da se odgovornost obično dijeli na više osoba ili više faktora. Vješti manipulatiori upravo biraju ovakve osobe za “žrtve” svojih manipulacija.

atma.hr – 52
Kako se manipulira osjećajem krivnje

Vješti emotivni “idu” na to da kod drugih u svakoj mogućoj situaciji izazovu osjećaj krivnje, a često i srama kako bi dobili ono što žele. Primjerice, često to izgleda ovako: “Ako ti je zaista stalo do mene ti bi …”, “Da imaš razumijevanja za mene ti bi …”, “Da si zaista dobra osoba ti bi napravio/-la to i to”, ” nisi uradio to i to, znači da nisi dobar prijatelj “ili” Što sam sve učinio/-la za tebe, a ti se ponašaš tako i tako “i sl.

Kako izaći iz zamke manipulacije osjećajem krivnje

1.Registrirajte osjećaj krivnje.

Prvi korak je registriranje osjećaja krivnje koje se javilo u određenoj situaciji. Obično se osjećaj krivnje razvija kroz djetinjstvo ukoliko su roditelji bili previše kritični. Važno je shvatiti da većina tih kritika nije realna i da sada kada smo odrasli ne moramo osjećati krivnju za određene postupke i da imamo pravo izboriti se za sebe. Prema tome, nije zdravo, a ni racionalno gajiti osjećaj krivnje i za početak ga treba samo registrirati, a ne prihvatiti “zdravo za gotovo”.

2. Provjerite realnost.

Kada primijetite da osjećate krivicu zapitajte se: Što sam konkretno uradio/-la loše? Da li sam u obvezi učiniti ono što on/ona od mene traži? Koliko je tu dio moje odgovornosti, a koliko dio njegove/njezine ili drugih faktora?

3. Vratite dio odgovornosti drugoj osobi

Osobe koje lako skliznu u osjećaj krivnje često su sklone u svakom postupku vidjeti samo vlastitu odgovornost. Važno je shvatiti da kada postoji odnos dvoje ljudi nikada se odgovornost ne može pripisati samo sebi već i drugoj osobi ili dodatnim faktorima. Dakle, umjesto da uslijed manipulacije potvrdite svoju netočnu hipotezu da ste vi za sve odgovorni odnosno za sve krivi, potrudite se aktivno potražiti dio tuđe odgovornosti i jasno to iznesite.

4. Izborite se za svoja prava i ostanite dosljedni.

Kada iznesete činjenicu da odgovornost nije u potpunosti vaša već i osobe preko puta vas, ona to neće lako prihvatiti. Zato je važno da ne “nasjedate” na dodatna izazivanja osjećaja krivnje već da ostanete dosljedni tako što ćete uporno ukazivati ​​na dio odgovornosti koji ne pripada vama. Važno je da i vi prihvatite dio odgovornosti, ali da se ne opravdavate jer će vas pretjerano opravdavanje ponovo odvesti u krivnju.

Sanja Marjanović
dipl.psiholog-master
kontakt: 064 64 93.417
e-mail: [email protected]
skype name: psihologsanja

Izvor: vaspsiholog.com

atma.hr – 52