Osnove Kaldejske Numerologije – istine i zablude o kaldejskoj numerologiji

Tajne uticaja brojeva, naročito kroz vibracije slova abecede, prvi su otkrili Kaldejci (stanovnici jugoistočne Mezopotamije oko god 626.u vrijeme kaldejskog kraljevstva i kneza Nabopolasara), da bi iste tajne u svojim abecedama kasnije inkorporirali Židovi i Arapi. U kaldejskoj abecedi izvornog tipa bila su 22 slova i njihove numeričke vrijednosti kreću se od 1 do 400, kao što to pokazuje slijedeća tabela, koju je nužno usvojiti, budući da je u hrvatskim medijima od 1990. na ovamo došlo do žalosno iskrivljene i pojednostavljene interpretacije vrijednosti slova. Kaldejska abeceda je bila fonetska i u njoj se uvijek računala vrijednost IZGOVORENOG, a ne napisanog.

Piše: Sloven Rugole, numerolog kaldejske numerologije

atma.hr – 52
Evo korektne tabele vrijednosti zvukova, prema kaldejskoj kategorizaciji:

ZVUK

VRIJEDNOST

A – kao otvoreni zvuk, kao u engleskoj rijeci “fAther” 1
B 2
C, Ž, Đ, Č, Ć 3
D, TH – kao u rijeČi “the” 4
E 5
W, V, U – kad završavaju riječ, dugo “O” kao u “Over”, 6
Z, X- na početku imena ako se izgovara kao Z 7
H (koje se zadržalo u arapskom jeziku, kojeg nema u našem hrvatskom) 8
E – u sredini riječi ili na kraju riječi, “I” i “Y” 10
K, G, Q 20
L 30
M 40
N 50
S 60
“O” (arapsko – ne upotrebljava se u našem jeziku, slično židovskom “ain” 70
F, V – kad započinju riječ ili slog, PH, P 80
SS (samo u arapskom) 90
Q (arapsko) 100
R 200
Š 300
T 400
X 110
TH – kao u riječi “thing” 405

atma.hr – 52
Valja napomenuti da prije A.D.1000, kada su Arapi uveli svoje numeričke vrijednosti u Europu, rimski numerički sustav nije vjerodostojno odražavao OKULTNU vrijednost numeričkih vibracija slova (I za 1, V za 5, X za 10 itd). Rimske brojke bile su puke skraćenice riječi koje izražavaju određene sume, na primjer, slovo M koje je pradstavljalo 1.000, bilo je inicijalno slovo riječi “MILLE”, koja znači jednu tisuću, slovo “C” predstavljalo je 100, bilo je inicijalno slovo riječi “CENT” ili “CENTUM”, koja je označavala stotinu.

S druge strane, ideja kaldejskih kreatora abecede bila je drugačija: njihova slova i brojke predstavljali su dvanaest podjela kruga i deset moći u istome krugu. Kaldejci su svoja slova nazvali slovima Sunčevog Križa. To je bila numerička tajna: fonetsko opravdanje za slova bio je za Kaldejce BROJ VIBRACIJA neophodnih da se proizvede običan zvuk, kojeg predstavlja jedno slovo. Kad kompariramo rimsku abecedu s 26 slova i kaldejsku abecedu, otkrivamo da samo 8 slova u oba sistema ima identične vrijednosti: A, B, D, H, K, L, M, N! Rimljani su svoju abecedu “posudili” od grka, koji svoju pismenost mogu zapravo zahvaliti feničanima. Jedino kaldejska abeceda, od svih spomenutih, može se smatrati vjerodostojnom u objektivnom mjerenju vibracija i izračunavanju uticaja planeta kroz brojeve i slova. Izumitelji kaldejske abecede bili su konzistentni: ako su abecedu nazvali Sunčevom, za to su imali opravdanje. Prvih 12 kaldejskih slova predstavljala su podjele kruga, ili strane Sunčevog križa (Kaldejci su smatrali da Sunčev kriz dijeli krug na četiri dijela, po 90 stupnjeva svaki). Krajnje točke Solarnog križa Kaldejci su nazvali kardinalnim točkama; ne treba previdjeti niti činjenicu da zbroj slova A, D, Z i Y daje broj 22, egzaktni broj slova u kaldejskoj abecedi o kojoj govorimo.

Kardinalne točke bile su pomagalo Kaldejcima u predviđanjima događaja u kontekstu 24 sata: oni su smatrali da je svaki sat u danu reprezentiran s određenim brojem, koji pak predstavlja određeni planetarni utjecaj:

 1.  Kaldejci su nedjelju smatrali sunčevim danom i pripisali joj vladavinu nad brojevima 1 i 4.
 2. Ponedjeljak su smatrali mjesečevim danom, kojem su pripisivali brojeve 7 i 2.
 3. Utorak su smatrali marsovim danom, kojem pripada broj 9.
 4. Srijedu su smatrali merkurovim danom, kojem pripada broj 5.
 5. Četvrtak su smatrali jupiterovim danom kojem pripada broj 3.
 6. Petak su smatrali Venerinim danom, a pripadajući broj je bio 6.
 7. Subotu su smatrali Saturnovim danom, kojem pripada broj 8.

Kaldejci su dane u tjednu također podijelili u dvije kategorije: pozitivne i negativne. Po toj kategorizaciji, nedjelja, utorak, četvrtak i subota su pozitivni dani, a ponedjeljak, srijeda i petak – negativni dani. Na podjeli dana na 24 “sata” bazirali su svoj horarni sistem predviđanja događaja (na vladavini određenog broja nad danom ili satom). Neka od temeljnih pravila kojima su se pri tome služili su sljedeća:

 1. Prvo bi Kaldejski numerolozi pronalazili broj koji predstavlja sat u danu, kada se važan događaj ili NATJECANJE TREBA DOGODITI.
 2. Napravili bi listu natjecatelja, napisali inicijale njihovih imena i numeričku vrijednost inicijalnih slova.
 3. “Zamijenili” vrijednosti slova u imenu s opozicijskim brojevima, ako se događaj trebao zbiti u negativnim satima.
 4. Analizirali koji od brojeva natjecatelja korespondira s brojem vladarom sata.
 5. Ako bi bilo više natjecatelja s inicijalom imena koji ima istu numeričku vrijednost, Kaldejski numerolozi uzimali bi u razmatranje NAJMLAĐEG NATJECATELJA kao pobjednika natjecanja.
 6. U slučaju iste dobi i iste vrijednosti inicijala natjecatelja, ako su bili i muškog i ženskog spola, numerolozi su predviđali pobjedu muškog natjecatelja.

O metodama predviđanja događaja kaldejskih numerologa i brojevima kojima su oni pridavali važnost, bit će riječi u sljedećim tekstovima.

Sloven Rugole, numerolog kaldejske numerologije s 25 godina iskustva
email: [email protected] Mob.099/856-6162
http://numerologslovenrugole.page.tl

atma.hr – 52