Designed by Freepik

Vi ste najmoćniji magnet u Svemiru! U sebi posjedujete mag­netsku moć snažniju od bilo čega drugoga na svijetu, a ta se ne­shvatljiva magnetska moć očituje kroz vaše misli. Ono što sada mislite stvara vaš budući život. Budući da uvijek razmišljate, uvijek i stvarate. Ono o čemu najviše razmišljate, ono na što se usredotočite, poja­vit će se u obliku vašega života.

atma.hr – 52
Zakon privlačnosti kaže da se sličnosti privlače te kad nešto po­mislite vi privlačite slične misli. Evo nekoliko načina na koje ste mogli iskusiti zakon privlačnosti u svojemu životu:

Jeste li ikada počeli razmišljati o nečemu što vam nije odgovaralo i što ste više razmišljali o tome situacija vam se činila sve težom? Do toga je došlo zbog toga što vam zakon privlačnosti, čim po­stojano mislite jednu misao, šalje slične misli.

Za samo nekoliko minuta primili ste toliko nesretnih misli da vam se čini kako se situacija pogoršava. Sto više razmišljate o poteškoćama, to ste uznemireniji. Možda ste iskusili privlačenje sličnih misli slušajući pjesmu, ot­krivši da je se kasnije više ne možete osloboditi. Pjesma se jedno­stavno ponavljala u vašoj glavi.

Dok ste je slušali posvetili ste joj svu svoju pozornost i usredotočili se na nju, iako toga možda i niste bili svjesni. Na taj ste način snažno privlačili slične misli i stoga aktivirali zakon privlačnosti te primili mnoštvo misli o toj pjesmi koje se neprestano ponavljaju.

Vaš je sadašnji život odraz vaših prošlih misli. To obuhvaća sve one lijepe stvari, kao i sve ono što ne smatrate lijepim. Budući da privlačite ono o čemu najviše razmišljate, lako je zaključiti kakve su bile vaše dominante misli o svakom vidu vašega života, jer ih sada proživljavate. Ali ne više! Sada učite o Tajni i uz pomoć tih spoznaja možete sve promijeniti.

Ako možete razmišljati o onome što želite i ako to postane vaša dominantna misao, to će vam se i ostvariti. Zahvaljujući tom najmoćnijem od svih zakona vaše se misli u vašem životu preobražavaju u stvari. Misli postaju stvarne! Ponavljajte si te riječi, dopustite im da vam prožmu svijest. Misli postaju stvarne!

atma.hr – 52
Misli su magnetske i posjeduju frekvenciju. Dok razmišljate, vaše misli odlaze u Svemir i magnetski privlače sve slične stvari koje imaju istu frekvenciju. Sve odaslano vraća se izvoru. A izvor ste Vi.

Razmišljajte o tome na ovaj način: mi znamo da odašiljač televi­zijske postaje emitira program putem frekvencije koja se u tele­vizoru preobražava u slike. Većina ljudi zapravo i ne razumije kako se to odvija, ali znamo da svaki kanal ima frekvenciju i kad televi­zor uskladimo s tom frekvencijom, na ekranu vidimo slike.

Fre­kvenciju odabiremo biranjem kanala i tada primamo slike koje se emitiraju na tom kanalu. Želimo li vidjeti drukčije slike, mije­njamo kanal i televizor usklađujemo s novom frekvencijom.

Vi ste također odašiljač i moćniji ste od svakog televizijskog odaši­ljača napravljenog na Zemlji. Vi ste najmoćniji odašiljač u Svemiru.

Vaše odaslane misli stvaraju vaš život i svijet. Frekvencija koju odašiljete širi se onkraj gradova, onkraj zemalja, onkraj čitavog svijeta. Odzvanja cijelim Svemirom. A vi tu frekvenciju odašiljete vla­stitim mislima.

Slike koje primate odašiljanjem vlastitih misli ne nalaze se na televizijskome ekranu vaše dnevne sobe, nego su to slike vašega života! Vaše misli stvaraju frekvenciju, na toj frekvenciji privlače ono što im je slično, a onda se odašilju natrag, k vama, u obliku slika vašega života. Želite li nešto promijeniti u svojemu životu, samo promijenite kanal i frekvenciju mijenjanjem misli.

Dok razmišljate kako živite u obilju, putem zakona privlačnosti na moćan i svjestan način određujete vlastiti život. Posve je lako. No, sad se postavlja najočitije pitanje: »Zašto svi ljudi ne žive životom iz svojih snova?«

atma.hr – 52
Ljudi nemaju sve ono što žele samo zbog toga što više razmiš­ljaju o onome što ne žele nego o onome što žele. Osluhnite vla­stite misli, osluhnite riječi koje izgovarate. Zakon privlačnosti je apsolutan i ne može pogriješiti.

Stoljećima bjesni epidemija gora od svake pošasti s kojom se čo­vječanstvo ikada suočilo. To je epidemija onoga »što ne želim«. Ljudi održavaju tu epidemiju na životu kad najčešće misle, spo­minju, usredotočuju se na ono što »ne žele«. No, ovaj će naraštaj promijeniti povijest jer smo dobili spoznaje koje nas mogu oslo­boditi epidemije! Sve počinje od vas i vi možete postati pionirom novoga pokreta misli već i samim time što mislite i govorite o onome što želite.

Zakon privlačnosti prirodni je zakon. Neosoban je i ne razlikuje dobro od lošega. Prima vaše misli i vraća vam ih u obliku život­nih iskustava. Zakon privlačnosti jednostavno vam pruža ono o čemu razmišljate.

Kad se usredotočite na nešto što želite i ostanete usredotočeni, u tome trenutku uz pomoć najsnažnije moći u Svemiru prizivate ono što želite. Zakon privlačnosti ne uzima u obzir »nemoj«, »nije« ili »ne« ili bilo koju drugu negativnu riječ. Dok izgovarate negativne riječi evo što zakon privlačnosti čuje (podebaljnim slovima):

banner ostvari svoje

»Ne želim proliti nešto po novome odijelu.«

»Želim stalno nešto prolijevati po ovome odijelu.«

»Ne želim ružnu frizuru.«

»Želim ružnu frizuru.«

»Ne želim zakasniti.«

»Želim zakasniti.«

»Ne želim da drugi budu grubi prema meni.«

»Želim da što više ljudi bude grubo prema meni.«

»Ne želim da nam u restoranu netko preotme rezervirani stol.«

»Želim da nam netko preotme rezervirani stol.«

»Ne želim da me cipele žuljaju.«

»Želim da me cipele žuljaju.«

»Ne mogu svladati sav ovaj posao.«

»Želim još više posla koji ne mogu svladati.«

»Ne želim dobiti gripu.«

»Želim dobiti gripu i mnoge druge bolesti.«

»Ne želim se svađati.«

»Želim se još više svađati.«

»Ne obraćaj mi se na taj način.«

»Želim da tako razgovaraš sa mnom i da drugi ljudi također sa mnom razgovaraju na taj način.«

atma.hr – 52
Zakon privlačnosti daje vam ono o čemu razmišljate i to je sve!

Zakon privlačnosti zakon je stvaranja. Kvantni fizičari nam go­vore da je čitav Svemir izronio iz misli! Vi svoj život stvarate putem svojih misli i zakona privlačnosti, a i svi ostali ljudi tako postupaju. Taj zakon ne funkcionira samo onda kad ste ga svjesni.

Oduvijek je na djelu u vašemu životu i u životu svih drugih ljudi koji su ikada živjeli. Kad postanete svjesni tog uzvišenog zakona, tada spoznajete koliko ste nevjerojatno moćni, koliko ste sposobni OSMISLITI svoj život i ostvariti ga.

Bez obzira na to jesmo li toga svjesni ili nismo, razmišljamo gotovo uvijek. Razmišljamo dok govorimo ili slušamo. Razmišljamo dok čitamo novine ili gledamo televiziju. Razmišljamo dok prizivamo uspomene iz prošlosti. Razmišljamo dok planiramo budućnost. Raz­mišljamo tijekom vožnje.

Razmišljamo dok se ujutro odijevamo. Većina ljudi ne razmišlja samo dok spava, no sile privlačnosti i dalje djeluju u skladu s posljednjim mislima koje su se pojavile prije nego što smo usnuli. Stoga prije nego što zaspite razmiš­ljajte o dobrim stvarima.

Ono što sada mislite stvara vaš budući život. Svoj život stvarate vlastitim mislima. Budući da uvijek razmišljate, uvijek i stvarate. Ono o čemu najviše razmišljate, ono na što se usredotočite, poja­vit će se u obliku vašega života.

Poput svih prirodnih zakona i zakon privlačnosti posve je savr­šen. Vi stvarate vlastiti život. Što posijete, to ćete i žeti! Misli su sjeme, a žetva će ovisiti o sjemenu koje ste posijali.

Ako se na nešto žalite, moćan zakon privlačnosti donijet će vam nove situacije na koje se možete žaliti. Ako slušate nekoga dok se žali i ako se usredotočite na njegove riječi, suosjećajući s njime i povlađujući mu, u tome trenutku i u vlastiti život privlačite situ­acije na koje ćete se požaliti.

Zakon jednostavno odražava i vraća upravo ono na što se vaše misli usredotočuju. Ako zahvaljujući toj moćnoj spoznaji promi­jenite način razmišljanja, tada u potpunosti možete promijeniti svaku okolnost i svaki događaj u svojemu životu.

Rhonda Byrne: Tajna