atma.hr – 52
Učitelj je šetao kroz polje pšenice. Učenik dođe do njega i reče: “Ne mogu naći pravi put. U čemu je tajna?”

“Što za tebe znači taj prsten koji nosiš na desnoj ruci?”, upita ga učitelj.

“Moj otac mi ga je dao prije smrti”, odgovori učenik.

“Daj ga sad meni”.

Učenik ga posluša, pruži mu prsten i učitelj ga baci u sred žitnog polja.

“Što sad?”, vikne učenik. “Sad moram prestati sa svim što radim da bih našao svoj prsten. To je važno za mene!”

“Kad ga pronađeš, sjeti se ovoga: sam si dao odgovor na pitanje koje si meni postavio.

Tako ćeš naći pravi put za sve – to je onaj koji je važniji od svega ostalog!”

atma.hr – 52