Fenomen ljudske motivacije je predmet istraživanja u modernoj psihologiji koje traje skoro cijelo prošlo stoljeće.

Motivacija se može definirati kao ciklus u kojem misli stvaraju emocije, a emocije uvjetuju aktivnosti.

atma.hr – 39

To je konačna sila, energija radi koje djelujemo u ovom svijetu. Motivacija inicira ponašanje i aktivnosti prema određenom cilju, a motivacija i održava to ponašanje. Bila to odluka o kvalitetnijoj prehrani ili dobijanju znanstvenih nagrada, svaka akcija ima određenu motivaciju iza sebe.

Motivacija može biti unutarnja (intrinzična) i vanjska (ekstrinzična). Unutarnja motivacija ne ovisi o nagradama ili vanjskim ciljevima i postignućima, to je primjerice umjetnost radi umjetnosti, ljubav radi ljubavi, nešto u čemu osoba uživa, inspirirana je i to je jedini cilj. Vanjska motivacija želi postići nešto izvanjsko.

Dok su istraživači u području psihologije stvorili mnogo teorija o fenomenu motivacije, poput Hijerarhije potreba od Abrahama i Maslowa, većina je stvorena kroz limitiranu sferu njihovih iskustava i programa podsvjesnog uma pojedinog istraživača. Većina teorija ima međusobnih različitosti poteškoća u obliku neodgovorenih pitanja, ali su tu i mnoge zajedničke stvari koje pripadaju domeni univerzalnih istina do kojih se mora doći iz kojeg god kuta krenuli objašnjavati motivaciju.

atma.hr – 39

Energetika čovjeka

Ako pogledamo motivaciju sa stajališta ljudskog energetskog polja, stvari se mogu lakše posložiti.

Ljudsko organsko energetsko polje ima deset centara, odnosno deset spektara energije. Sedam ih možemo nazvati personalnima, dok su tri transpersonalna. Iako je ljudsko energetsko polje povezano sa univerzalnim energetskim poljem (kreacijom) kroz svaku razinu, sedam centara se tiču našeg osobnog ljudskog iskustva tri su poveznica sa kreacijom. Namjerno ne koristim termin “čakra” jer su čakre sintetski konstrukti nastali na organskim energetskim centrima.

Energetski centri predstavljaju određene aspekte našeg bića i našeg iskustva u ljudskom životu koje može biti fizičko, emotivno, mentalno i “spiritualno” (iako su podjele na materijalno i spiritualno nastale u dualnosti, čitavo ljudsko iskustvo je spiritualno).

Motivacija se može objasniti kroz ljudsko energetsko polje upravo zato što svaki centar predstavlja određeno iskustvo koje duša želi dobiti kroz ljudski život. Oni su proizašli upravo iz organskih ljudskih potreba.

atma.hr – 39

Centri motivacije

Korjenski centar je dio crvenog spektra i njegova domena su osnovne fiziološke potrebe čovjeka potrebne za preživljavanje. Potrebe su hrana, voda, utočište, zrak, san, itd. Dok potrebe ovog centra nisu zadovoljene,  neće postojati motivacija za bilo koje druge aktivnosti. Fizičko tijelo je baza za iskustva duše u ovoj realnosti. Ove osnovne potrebe su također najosnovniji pokretači ljudske motivacije.

Sakralni centar pripada narančastom spektru i njegova domena su ljudske emocije, odnosi, kreativnost, igra i seksualnost. To su potrebe prirodnog ljudskog izražavanja koje spontano dolazi kada su bazične potrebe korjenskog centra zadovoljene. Pripada ljudskom emotivnom tijelu. Kada su nam bazične potrebe zadovoljene, motivirani smo stupiti u odnose i razmjenu.

Solarni centar pripada žutom spektru i njegova motivacija je samoaktualizacija, samopoštovanje, zdrav ego i mišljenje o sebi. Ovaj centar pripada nižem mentalnom tijelu, i podložan je stvaranju iluzija, mentalnih slika i projekcija ukoliko potrebe prvog i drugog centra nisu ispunjene. Posebno u slučaju zatvorenog drugog centra, emotivnih trauma, solarni centar može postati preaktivan uslijed stvaranja mentalnih slika o samome sebi koje kompenziraju osjećaj neprihvaćenosti i nedostatka ljubavi i stvaraju lažnu samo-vrijednost. Nadalje se kreiraju lažni odnosi i primjerice karijere, na temelju te lažne slike o sebi. Osoba u takvoj situaciji ne zna tko je uistinu, fokusirana je na tu aktualizaciju te stvorene slike, a ne aktualizaciju sebe same. U boljoj situaciji se solarni centar može zatvoriti i osoba može patiti od niskog samopoštovanja, lošeg mišljenja o samoj sebi, svjesna da se ne voli i ne prihvaća. Može se javiti mazohizam kao nesvjesni pokušaj dobivanja vlastite vrijednosti kroz negativan predznak i bol.

atma.hr – 39

Ovo je trenutno dominatan centar čovječanstva, iako polako dominacija prelazi u ruke srčanog centra. Dominantan je jer je za dualnost potrebna zatvorenost srca, odvajanje duše od nas, i rezanje uzemljenja, što automatski prebacuje dominantnu vibraciju na nezdrav solarni centar, a on ne spaja ni sa čim.

Srčani centar pripada zelenom spektru i boji naše živote suosjećanjem, univerzalnom ljubavi prema čovječanstvu, kreaciji i životu te ljepotom.  Pošto se nalazi između donja i gornja tri centra, princip mu je integracija. Kao što je Zemlja srce kreacije u koje se integriraju sve energije, principi i realnosti kreacije, tako je ljudsko srce mjesto gdje se integriraju duša, sve realnosti i energije, a ovdje je također i Izvor. Motivacija ovog centra je zaljubljenost u sveukupnost postojanja i osjećanje čiste univerzalne ljubavi.

Grleni centar pripada plavom spektru i njegova motivacija su ekspresija i komunikacija. Pripada višem mentalnom tijelu, stoga odavde dolazi impuls za stvaranje i prirodno je povezana sa drugim centrom, dakle motivacija ovog centra je da se izrazimo kao čovjek. To izražavanje mora biti lišeno projekcija koje mogu doći od  preaktivnog solarnog centra, dakle mora biti temeljeno (opet) na kvalitetnoj bazi zdravog korjenskog i sakralnog centra, odnosno na zadovoljenim bazičnim i emotivnim potrebama. Tada se izražavamo kao autentično ljudsko biće, izražavamo ono što stvarno jesmo.

U terapeutskoj praksi nalazimo da ako je blokiran solarni centar, (nisko samopoštovanje, povučenost) da je također blokiran grleni centar (nedostatak potrebe da se izrazimo, sram), i obratno u slučaju preaktivnog solarnog centra (stvorenih slika o sebi), grleni centar postaje preaktivan i van balansa. Tada se javlja potreba za pretjeranim pričanjem, ogovaranjem, nemogućnost da slušamo druge, verbalna agresija i laganje. U organskoj kreaciji se preko grla spajamo na jednu mrežu, polje, preko kojega nam mogu doći predosjećaji i poruke u vezi našeg puta.

atma.hr – 39

Čeoni centar, popularno nazvan “treće oko”, pripada ljubičastom spektru ukoliko je organski centar. Sintetska čakra “treće oko” je obično indigo boje, no ispod toga izvorna boja ovog centra je ljubičasta. Iako je to prirodna boja tog centra, on je prirodno povezan sa srcem i stoga poprima zelenu boju u trenucima kada je aktivno.

Motivacija ovog centra je zdrava intuicija za nas same koju nam Izvor daje preko duše u srcu i to možemo imati jedino kada smo povezani sa dušom i kada je duša slobodna. Kada nam je potrebno, dođe nam misao, osjećaj, asocijacija u vezi određenog događaja, osobe itd. U sintetskom smislu čakra koja se naziva treće oko služi povezivanju sa sintetskim realnostima viših ili nižih astrala i dobijanju okultnih moći, ali organski čeoni centar nema prolaz ni u kakve realnosti, nego mu je motivacija da u suradnji sa srcem daje zdravu ljudsku intuiciju koja služi isključivo za nas same.

Krunski centar pripada bijelom spektru. Bijele je boje i u izvornom organskom smislu je “motiviran” da nas poveže sa ostatkom kreacije. Ne povezuje sa Zemljom, ne povezuje sa ljudima, već povezuje sa ostatkom kreacije. Ne povezuje niti sa Izvorom, sa Njime smo povezani preko srca. Ukoliko imamo zdravo organsko uzemljenje, srce povezano sa Izvorom i dušom, tada nas krunski centar povezuje sa ostatkom kreacije. Ukoliko srce nije slobodno, niti duša, ni na jednoj razini se ne povezujemo ni sa čim organskim, već je uzemljenje preusmjereno na niže astrale, a krunski centar na više astrale. U organskom smislu, ovdje smo motivirani osjećati povezanost sa cijelom kreacijom izvan Zemlje i osjećati njenu podršku.

Osmi i deveti centar su iznad krunskog i bijelo-žute i hladne svjetloplavo-indigo boje su. Preko njih se krunski centar povezuje sa univerzumom. Deseti centar je crne boje, nalazi se ispod nas, duboko u Zemlji. Ovo su transpersonalni centri kojima je motivacija da nas povežu sa Zemljom i univerzumom kako bi imali podršku za naše ljudsko iskustvo.

atma.hr – 39

Lažna i stvarna motivacija

Svi ovi centri su dio ljudske motivacije, jer daju konstrukt duši kroz koji ona ima ljudsko iskustvo. Ovi centri su dio ljudskog energetskog polja spojenog na univerzalno energetsko polje. Sve skupa je to jedno jedinstveno tijelo koje je poput igrališta za dušu, gdje ona bira koje spektre će dominantno iskusiti u kojem životu-ukoliko nije vezana karmom i ugovorima duše.

Dakle prema ovom modelu možemo vidjeti koliko je kompleksna ljudska motivacija i kako se ne može objasniti samo na fizičkim ili psihosocijalnim temeljima.

Sve počinje od duše koja želi određeno iskustvo, i Izvor i kreacija daju arenu za takva iskustva.

U sintetskom matriksu dualnosti naša ljudska motivacija dolazi od programa i programskih tijela čija je uloga da nas vode unaprijed određenim karmičkim putevima. Ovaj put nalikuje slijeđenju želja naših holograma, stvorenih slika iz života u život, ne nalazeći instinsko ispunjenje, jer smo uistinu odvojeni od naših vlastitih potreba. Imamo samo impulse koji dolaze od programskih tijela. Lažne motive koji znaju biti itekako intoksicirajući, jer se temelje na osnovnom mehanizmu ljudskog iskustva, ali koji nas ostavljaju razočaranima na kraju.

atma.hr – 39

No kada se duša odlobodi i očisti od ovih progamskih tijela (to je dugotrajan proces), i uđe u organski matriks, naš vodič postaje naša vlastita duša i sama kreacija se brine da prema potrebama duše, kroz određeni spektar dobijemo inspiraciju i motivaciju.

Primjerice ukoliko duša želi djelovati dominantno kroz srčani centar, doći će iznutra – ničim izvanjskim izazvana – motivacija da djelujemo kao humanitarci, da pomažemo ljudima, da potičemo zajedništvo. Ukoliko duša želi djelovati dominantno kroz sakralni centar, doći će unutrašnji šapat duše u obliku motivacije kojem smjeru da čovjek ide, a Izvor će se pobrinuti da dobijemo i inspiraciju kako da to ostvarimo. Možda će doći motivacija za plesom, romansom, umjetnosti, a izvana ćemo naići na točno određene ljude, okolnosti i načine.

Ovime se objedinjuju unutarnji i vanjski faktori, a slušanjem zova duše slijedimo našu autentičnu motivaciju u ljudskom iskustvu.

Saša Momić
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008818061890

24 HIMALAJSKA LAMPA

banner himalajska lampa