Art: Mario Sánchez Nevado

“Vidiš, brak je zakon, a ljubav je nagon koji nas gura sad lijevo, sad desno. Stvorili smo zakone koji se bore protiv naših nagona, tako je trebalo, ali nagoni su uvijek jači i ne treba im se previše opirati zato što oni dolaze od Boga, dok zakoni dolaze samo od ljudi.”

atma.hr – 52
Suvremeni stari san, star kao i sam svijet, sadržan je u dvostrukoj težnji, da se uživa u simbiozi s drugim, a pritom da se ostane gospodar nad svojim životom, da se ostane slobodan. Izgubimo ljubav ako hoćemo zadržati slobodu, ili je se moramo odreći kako bismo sačuvali ljubav. Ako proglasimo potpunu vlast nad samim sobom, a nitko nas ne dođe potražiti, naša sloboda postaje opterećenje, usamljenost.

Ljubav je pokazala svoje lice: dvosmisleno, prekrasno i bijedno i u zabludama, a kad dosegne vlastite vrhunce, ona je jednako istinita. Ljubav ni od čega ne boluje, ona je cijela cjelcata, ona je baš ono što u svakom trenutku i mora biti, sa svojim ponorima i sa svojim divotama. Ovako o ljubavi govori francuski pisac, Pascal Bruckner, te iznosi sljedeću priču.

„Djevojčice, poslušaj staricu koja je vidjela tri naraštaja i mnogo zna o muškarcima i o ženama. Brak i ljubav nemaju ništa zajedničko. Ljudi se vjenčavaju da bi zasnovali obitelj, a obitelj se zasniva da bi se uredilo društvo.

Društvo si ne može dozvoliti da bude bez braka. Ako je društvo lanac, svaka obitelj je jedna njegova karika. Za spajanje ovih karika uvijek tražimo slične metale. Samo jednom stupamo u brak, djevojčice, jer svijet tako traži, ali voljeti možemo i dvadeset puta u životu jer nas je priroda tako stvorila.

Vidiš, brak je zakon, a ljubav je nagon koji nas gura sad lijevo, sad desno. Stvorili smo zakone koji se bore protiv naših nagona, tako je trebalo, ali nagoni su uvijek jači i ne treba im se previše opirati zato što oni dolaze od Boga, dok zakoni dolaze samo od ljudi.
Vi vjerujete u jednakost i u vječitu strast. Ljudi su spjevali stihove da vam kažu da ćemo umrijeti od ljubavi.

U moje vrijeme pravili su stihove kako bi se muškarce naučilo da vole sve žene. A mi, čim bi nam se u srcu pojavio kakav novi hir, brzo bismo otpravile posljednjeg ljubavnika.“

Sanja Vuković Grbac
Izvor: Paradoks ljubavi (2009), Pascal Bruckner