Otvoreni su upisi u 2-mjesečni program Rani razvoj – utjecaj na život (RAR) za Zagreb i online.
Program RAR namijenjen je svima koji žele bolje upoznati sebe, početi preuzimati odgovornost za svoj život, te su spremni i voljni aktivno poraditi na mijenjaju i otklanjanju onih aspekata svog funkcioniranja koji nas sprječavaju da možemo bolje i više u životu i da živimo život punim plućima.

Kroz iskustvene radionice u grupi imat ćeš priliku otkrivati stvarnu istinu o sebi, dok će teorijska predavanja dati smisao i podlogu svemu što ćeš spoznati i doživjeti kroz iskustveni rad.

Program RAR je prvi korak rada na sebi, a ujedno i preduvjet za daljnji nastavak na programe Osobni razvoj (OR) i ITP (školu Integralne tjelesne psihoterapije).

Neke od tema koje ćemo obraditi kroz program (i teorijski i iskustveno) su:
– Nesvjesna emocionalna potraživanja
– Osvještavanje iskustva iz ranog perioda
– Osjećaj vrijednost i nevrijednosti
– Ego i self
– Imati stav i moći reći ne
– Ja i moje granice
– Partnerski odnosi
– Emocionalna zrelost
Itd.

Nakon završenog RAR programa moguće je nastaviti na idući program Osobni razvoj (4-godišnji program) koji je ujedno i dio školovanja za Integralnog tjelesno psihoterapeuta.

IPD Centar je posvećen radu na cjelovitom emocionalnom, psihološkom i duhovnom sazrijevanju čovjeka uvažavajući jedinstvo uma i cjelokupnog organizma (tijela) kao i edukaciji psihoterapeuta ITP-a, stručnih osoba i svih koji žele unaprijediti i razumjeti sebe i druge
Međunarodno je akreditirani trening institut i član Foruma Europske asocijacije za tjelesnu psihoterapiju (EABP), SPUH i HKPT-a.

Voditelji programa: terapeuti Integralne tjelesne psihoterapije
Trajanje: 2mjeseca
Početak: 21/9 (program se održava 8 srijeda za redom od 18-21:15h)

Više o našim programima ima ovdje:

– Rani razvoj – utjecaj na život (RAR), 2-mjesečni temeljni program za cjeloviti rad na sebi, ujedno i uvod u OR i školu ITP-a (online ili uživo): https://ipd-center.eu/programi/rani-razvoj-utjecaj-na-zivot/
– Osobni razvoj (OR), 4-godišnji program rad na sebi i temelj edukacije za psihoterapeute ITP-a (online ili uživo): https://ipd-center.eu/programi/osobni-razvoj/
– Škola Integralne tjelesne psihoterapije (ITP): https://ipd-center.eu/programi/itp/

* prijave za susret su obavezne, a prijaviti se možete PREKO DONJE PRIJAVNICE ilii na: [email protected]

Više o centru, programima i ITP školi ima ovdje: https://ipd-center.eu/


www.ipd-center.eu
[email protected]

Prijavnica: Program osobnog razvoja, Rani razvoj – utjecaj na život (RAR)

prijavi se plava