“Ako ne možeš pronaći mir unutar sebe, nećeš ga pronaći nigdje drugdje.”

atma.hr – 39

atma.hr – 39