Foto: pixabay.com

Svaki arhanđel vlada jednom ili više frekvencija koje odgovaraju numerološkom sistemu. Da bi otkrili koji arhanđel vlada vašim brojem, prvo trebate izračunati vaš numerološki broj koristeći vaš datum rođenja. Kada izračunate vaš broj, pročitajte koji arhanđel vlada vašim brojem i što to znači za vas.

atma.hr – 52
Anđeli i arhanđeli su predstavljeni u svakoj religiji – oni nisu ograničeni granicama religija i nadmašuju razlike između njih.

Smatra se da anđeli nemaju spol  i imena su im dana da nose značenje i frekvenciju koja najbolje može opisati njihovu prirodu.

Svaki broj ima svoju vibraciju i svaki arhanđel vlada jednom ili više frekvencija koje odgovaraju numerološkom sistemu. Da bi otkrili koji arhanđel vlada vašim brojem, prvo trebate izračunati vaš numerološki broj koristeći vaš datum rođenja.

Na primjer, ja sam rođena 31.07.1991, što znači da trebam zbrojiti ove brojeve da bih dobila jedan broj.

Jednostavno ovako 3+1+0+7+2+9+9+2 = 31, zatim 3+1 = 4, što znači da je moj zaštitinik Arhanđel Haniel.

Ako dobijete brojeve 11, 22, 33, 44 nemojte ih zbrajati jer su oni gospodarski brojevi u numerologiji.

Kada izračunate vaš broj, pročitajte koji arhanđel vlada vašim brojem i što to znači za vas.

atma.hr – 52
Broj 1 – Arhanđel Raguel

Ovo ime znači ”Božji prijatelj”  i on je odgovoran za ispunjavanje Božje želje uvodeći je u veze između ljudi.

Ovaj arhanđel pomaže u stvaranju mira u interakcijama između ljudi i u interakciji osobe sa samim sobom.

Broj 2 i 11 – Arhanđel Uriel

Ovo ime znači ” Bog je moja svjetlost”. Arhanđel Uriel se povezuje s mudrošću i istinom.

Ovaj arhanđel može pomoći u donošenju znanja, mudrosti, svjetlosti u tamu, oslobađati od bolnih sjećanja i pretvarati razočarenja u pobjede.

Broj 3 – Arhanđel Jofiel

Ovo ime znači ”Ljepota Boga ”. Arhanđel Jofiel je anđeo ljepote – ne samo fizičke ljepote, uma također.

Misija ovog arhanđela je da donese ljepotu u živote ljudi, ljepotu misli, osjećaja, doma.

atma.hr – 52
Broj 4 i 22 – Arhanđel Haniel

Ovo ime znači ”radost Boga”. Arhanđel Haniel je prolaz između nas i Boga, pružajući zaštitu onima koji traže prosvjetljenje.

Ovaj arhanđeo donosi osjetljivost, ljubav i radost, osvjetljuje naše duše kada ih strah, stres i brige pokušavaju preuzeti.

Broj 5 – Arhanđel Jeremil

Ovo ime znači ”milost Boga” i arhanđel Jeremil se povezuje s proročanskim vizijama, snovima i životnim pogledima.

Ovaj arhanđel pomaže duši živih i mrtvih da prime uvid u svoje akcije i nauče iz svojih grešaka.

Broj 6 i 33 – Arhanđel Mihael

Ovo ime znači ”Onaj koji je kao Bog ”. Arhanđel Mihael je vodič rajskih anđela.

Ovaj arhanđel primarni je raspršivač zla, negativnih i iscrpljujućih energija i štiti ljude od zla.

Broj 7 – Arhanđel Rafael

Ovo ime znači ”Bog liječi”. Arhanđel Rafael je iscjelitelj u anđeoskom carstvu, pomaže s psihičkim, mentalnim i duhovnim problemima.

Ovaj arhanđel se smatra zaštitinikom čovječanstva.

atma.hr – 52
Broj 8 i 44 – Arhanđel Raziel

Ovo ime znači ”Tajna Boga ” i arhanđel Raziel se smatra onim koji je najbliži Bogu. Ovaj arhanđel je zaštitnik pravde , pravnika, advokata i sudaca.

Raziel ima znanje univerzuma i može pomoći prisjećanju znanja koje je bilo nagomilano tokom vremena.

Broj 9 – Arhanđel Ariel

Ovo ime znači ”Lav Božji ”. Arhanđel Ariel je zaštitnik prirode i svih živih bića i elemenata (vatra, zemlja, voda, zrak).

Ovaj arhanđel je zaštitnik i iscjelitelj prirodnog svijeta i pomaže ljudima da se približe prirodi bez uništavanja iste.

oazaznanja