“Religioznost, istinoljubivost, čistoća, tolerancija, milosrđe, životni vijek, tjelesna snaga i pamćenje, postupno će nestajati uslijed moćnog utjecaja doba Kali. Zakon i pravda primjenjivati će se isključivo na osnovu nečije moći. Muškarac i žena živjeti će skupa samo na osnovu površnih privlačnosti, a uspjeh u poslu ovisiti će o varanju. Nakon što će im nemilosrdni vladari koji će se ponašati poput običnih lopova, oteti žene i imovinu, građani će bježati u planine i šume. Iscrpljeni bolestima i pretjeranim oporezivanjima, ljudi će biti primorani jesti lišće, korijenje, sjemenje… Građani će ispaštati sušu, tešku zimu, vjetrove, vrućinu… Mučit će ih sukobi, glad, žeđ, bolesti i intenzivna tjeskoba. Tamo gdje prevladava varanje, laganje, lijenost, pospanost, nasilje, depresija, jadikovka, zbunjenost, strah i siromaštvo, znaj da je to doba Kali, razdoblje utjecaja neznanja. Zbog loših kvaliteta doba Kali, ljudi će postati slijepi, nesretni, pohlepni, požudni i osiromašeni.” – Bhagavata Purana

atma.hr – 52
Prema klasičnom sanskritskom astronomskom spisu Surya Siddhanthi, kao i prema  Mahabharati, Manusmritiju i Vishnu Smritiju, te mnogim Puranama s naglaskom na najpoznatiju Bhagavata Puranu, doba Kali yuge (željezno doba, doba svađe) započelo je 18. veljače, 3102. godine prije nove ere, nakon što je Bog Krišna napustio planetu Zemlju. Osnovno mu je obilježje opće neznanje, patnja, degradacija i uništenje. Razdoblje Kali traje 432 000 godina, do sada je prošlo 5000 godina, što znači da je još ostalo 427 000 godina do kraja doba Kali. Međutim, Vede opisuju naše doba Kali kao posebno doba u kojem se za kratko vrijeme pojavljuje razdoblje Satya kada 10 000 godina dominira vrlina, pobožnost, mir i duhovnost. Trenutno se nalazimo u prvih 500 godina tog zlatnog doba. To možemo vidjeti po simptomima kao što je globalna dostupnost duhovnih znanja i sve masovnije buđenje ljudi.

Cikličko računanje vremena

Moramo napomenuti i to da postoji alternativno i manje poznato učenje Sri Yukteshwara kojeg znamo kao učitelja Yoganande koji je prenio Kriya yogu na Zapad, koje smatra da smo pred Dvapara Yugom, ali u ovom članku ćemo se fokusirati na klasično tumačenje prema Surya Siddhanti.

Razdoblje Kali traje 432 000 godina, do sada je prošlo 5000 godina, što znači da je još ostalo 427 000 godina do kraja doba Kali. Nakon toga nastupa novi ciklus od četiri doba od kojih je prvo Satya (razdoblje istinoljubivosti, vrline i mira).

Sukladno vedskim spisima, vrijeme se odvija u cikličkim smjenjujućim obrascima. Postoje 4 doba koja se opetovano ponavljaju;

Satya-yuga: trajanje 1 728 000 g
Treta-yuga: trajanje 1 296 000 g
Dvapara-yuga: trajanje 864 000 g
Kali-yuga: trajanje 432 000 g

Cijeli ovaj jedan ciklus u trajanju od 4.320.000 godina se zove maha (velika) – yuga ili divya-yuga. Tisuću takvih ciklusa tvore jedan dan Brahme, stvaratelja ovog našeg univerzuma koji je ujedno i polubog koji upravlja univerzumom. Takav se Brahmin dan naziva – kalpa. Svaka noć Brahme traje isto koliko i njegov dan. Život je ispoljen u univerzumu samo za vrijeme Brahmina dana. S početkom Brahmine noći, cijeli univerzum biva uništen i uranja u mrak. Kada otpočne idući dan Brahme, cijeli život ponovno biva manifestiran. Svaki se dan Brahme (kalpa) dijeli na četrnaest “manvantara” perioda, od kojih svaki traje sedamdeset i jedan yuga ciklusa. Svaki manvantara period okončava djelomičnim uništenjem i otpočinje s djelomičnim obnavljanjem univerzuma. Brahma živi svojih stotinu godina, koje se sastoje od 360 dana i noći (vedska godina je bazirana na mjesečevim, a ne sunčevim ciklusima). 

atma.hr – 52
Brahmin životni vijek je time iznad ljudske moći zamišljanja i podudara se s trajanjem univerzuma. Taj je vremenski period, zvan maha-kalpa, istovremeno i vrijeme trajanja izdaha i udaha Maha-Vishnua, potpune ekspanzije Svevišnjeg koji u ovom Svom obliku sanja sveukupnost materijalne egzistencije. Tokom Njegovog izdaha – svi materijalni univerzumi (ovaj naš je tek samo jedan od mnogobrojnih, koji svi zajedno predstavljaju sveukupni materijalni svijet, odnosno jedan tamni oblak na duhovnom nebu) emaniraju iz pora s kože Njegovog vječnog tijela. Tada kvalificirane duše dobivaju pozicije Brahma u svakom stvorenom univerzumu. Kada Maha Višnu počinje svoj udah – Brahme umiru, potpuno se uništavaju svi postojeći materijalni univerzumi, i sveukupna materijalna energija u svom izvornom obliku biva apsorbirana u transcendentalno tijelo Maha Višnu, te se tamo nalazi do idućeg očitovanja, do idućeg izdaha Maha Višnua. Tada se nastavlja Božanski san (yoga nidra) ove materijalne egzistencije.

Gdje se trenutno nalazimo na skali vedskog vremena? Sukladno vedskim spisima, sada smo u prvom danu druge polovice Brahmina života (čak i on stari; sada mu je pedeseta). Unutar tog Brahminog dana, u sedmoj smo manvantari (Vaivasvata Manua) dvadeset i osme promjene od 71 yuga-ciklusa. Proračunato je da je sadašnja Kali-yuga započela 20. veljače u 14:27 sati, 3012. godine prije Krista.

Satya-yuga ili zlatno doba je idealno doba kojeg obilježavaju vrline, mudrost, religija, te su ljudi tog doba oslobođeni svih mana i neznanja. Ljudi u tom dobu ne mrze jedni druge, niti zavide jedni drugima, te se nikada ne osjećaju tjeskobni ili zastrašeni. Ljudi se tog doba nazivaju “paramahamsama”, uzvišenim produhovljenim osobama. Vedski religiozni proces za to doba, yuga-dharma, je yoga, dugotrajna neprekinuta meditacija na Paramatmu, Nad-dušu (ekspanziju Svevišnjeg) u srcu. Da bi, sukladno vedskim spisima, ovakvom meditativnom yogom dobili rezultat, potrebno je meditirati 60.000 godina; ljudski životni vijek u Satya-yugi je 100.000 godina. 

U Treta-yugi se naziru ljudske mane. Dobre kvalitete ljudi iz Satya-yuge smanjuju se za četvrtinu u ovom Treta-yuga dobu. Vedski religiozan proces, yuga-dharma, za to doba je vršenje ceremonijalnih vatrenih žrtvovanja. U tom dobu postoji potreba za oformljavanjem društvenog sistema, te tu nalazimo početak varnashrama-dharme, savršenog društvenog uređenja kakvog preporučuju Vede (u prvom, Satya-yuga periodu nije bilo potrebo za time, jer su svi ljudi apsorbirani u duhovni život). Životni vijek ljudi u Treta-yugi je 10.000 godina.

atma.hr – 52
U Dvapara-yugi ponovno se sve ljudske odlike degradiraju za daljnju čevrtinu. Sve se više stavlja naglasak na senzulanost i tjelesnost, ljudi sve više ispoljavaju svoje materijalne želje, a zanemaruju duhovnost. Vedski religiozni proces za Dvapara-yugu je hramsko obožavanje. Ljudi u Dvapara-yugi žive najviše 1000 godina.

Mi danas živimo u Kali-yugi, željeznom dobu, najdegradiranijem od svih četiri doba. Kali doslovno znači: svađa i licemjerje. Ime je dobilo po demonu Kaliju i nema veze s boginjom Kali ili Durgom.

U tom današnjem dobu ljudi su kratkog životnog vijeka, niti stotinu godina, te im je jako slaba inteligencija, fizička snaga. Sve su karakterne odlike žitelja Satya-yuge svedene na samo jednu četvrtinu, a kako protječe ovo doba Kali tako se tope i te preostale kvalitete ljudskih bića. Prorečeno je u vedskoj literaturi da će ljudi ove današnje Kali-yuge biti “dvi-pada-pashu”, uglađene dvonožne životinje – imati će ljudsko tijelo, ali svjesnost će biti na potpuno tjelesnoj, animalnoj razini. Vedski religiozni proces, yuga-dharma, za stanovnike današnjeg doba Kali je skupno pjevanje Svetih Imena Boga, najlakši i najuzvišeniji od svih duhovnih procesa duhovne samospoznaje.

Kali Yuga je vrijeme preokreta: ono što je nekada bilo jako, slabi i obrnuto. Osnovno mu je obilježje opće neznanje (površna edukacija), patnja, degradacija i uništenje. Vedska literatura nema puno toplih riječi za doba u kojem živimo jer su standardi vedske kulture čak i na početku doba Kali bili daleko iznad bilo koje civilizacije koju mi danas poznajemo. Predviđanja za narednih 427 000 godina daleko su više pesimistična od onoga što proživljavamo danas. Međutim, Vede opisuju naše doba Kali kao posebno doba u kojem se za kratko vrijeme pojavljuje razdoblje Satya kada 10 000 godina dominira vrlina, pobožnost, mir i duhovnost.

Trenutno se nalazimo u prvih 500 godina tog zlatnog doba. To možemo vidjeti po simptomima kao što je velika dostupnost alternativnog znanja, učitelja i duhovnih pravaca. Sloboda izražavanja i prakticiranja osobne duhovnosti u zapadnom svijetu nikada nije bila veća. I unatoč jasnom utjecaju negativnih karakteristika doba Kali, moramo primijetiti i tu pozitivnu stranu koja je prisutna uslijed kratkoročnog utjecaja razdoblja Satya.

atma.hr – 52
Opisi doba Kali iz Bhagavata purane (Srimad Bhagavatam, 12. pjevanje)

Religioznost, istinoljubivost, čistoća, tolerancija, milosrđe, životni vijek, tjelesna snaga i pamćenje, postupno će nestajati uslijed moćnog utjecaja doba Kali. (SB 12.2.1)

Sve nabrojane vrline i poželjne karakteristike u ljudskom društvu, danas su se svele na trivijalnu razinu. Istinoljubivost, milosrđe i tolerancija postali su podređeni stjecanju profita, odnosno osobnog interesa. Nekada su ove vrline bile iznad svih ostalih materijalnih vrijednosti. Čovjek nikada ne bi žrtvovao svoju istinoljubivost i milostivost, bez obzira kakva ga materijalna nagrada čekala. Danas je većina ljudi spremna prevariti i vlastite roditelje ukoliko se zauzvrat ponudi minimalna novčana naknada.

U Kali-yugi čovjekovo bogatstvo biti će jedini znak njegova dobrog rođenja, učtivog ponašanja i profinjenih kvaliteta. Zakon i pravda primjenjivati će se isključivo na osnovu nečije moći. (SB 12.2.2)

Vidimo kako se danas politikom i upravljanjem uglavnom bave financijski moćnici. Ljudi su skloni obožavanju onih koji imaju velike količine novaca i nerijetko im daju moć nad svojim životima. Čovjek se automatski smatra učenim i vrijednim ukoliko izađe iz skupocjenog automobila ili nosi precijenjeno odijelo.

BHAGAVAD GITA

Muškarac i žena živjeti će skupa samo na osnovu površnih privlačnosti, a uspjeh u poslu ovisiti će o varanju. Ženstvenost i muževnost suditi će se prema seksualnim sposobnostima, a osoba će se smatrati svećenikom samo ako nosi svećeničko znamenje. (SB 12.2.3)

Ovdje se ukazuje na zabrinjavajuću statistiku trajanja modernih brakova koji se sklapaju isključivo dogovorom mladića i djevojke. U današnjem društvu to je simbol osobne slobode kroz moć odabira doživotnog partnera. Međutim, rezultati pokazuju kako je potrebno imati jako puno edukacije prije nego li se odlučimo odabrati osobu s kojom ćemo imati djecu i provesti ostatak života. Raspadom obitelji čovjek je prepušten vladavini moćnih koji u potpunosti preuzimaju odluke za naš život. Također se spominje i degradacija svećenstva koja je danas toliko očita da i nije potrebno previše povezivati i dokazivati.

Duhovna pozicija osobe mjeriti će se isključivo prema vanjskim simbolima, na osnovu kojih će ljudi i mijenjati svoje duhovne puteve. Ukoliko osoba ne zarađuje dovoljno, njegova će se osobna imovina dovesti u pitanje. Oni koji postanu stručnjaci u žongliranju riječi smatrati će se učenim osobama. (SB 12.2.4)

Ovdje se govori o ulozi religijskih znamenja i institucija kao instrumentima javnog marketinga, što uključuje nadmetanje i sukobe među religijama radi povećanja kongregacije. Sljedeća rečenica opisuje državnu moć koja političarima daje ovlast nad svom imovinom građana, posebno nekretninama. Još od početka Kali-yuge faraoni u Africi odlučili su se uvesti sustav otimačine privatnog vlasništva prisiljavajući ljude na plaćanje najamnine. Ukoliko osoba nije u stanju platiti najamninu, ostaje bez svega, odlučuje se na sitni kriminal, i završava kao zatvorenik, odnosno rob vladajućoj klasi bez ikakvih osobnih prava i sloboda.

Posljednja rečenica ovog stiha govori o intelektualnoj klasi ljudi u Kali-yugi koji ne posjeduju nikakve kvalitete osim sposobnosti izražavanja spekulativnog znanja kompleksnim rječnikom koji je uglavnom nerazumljiv većini ljudi. Tako postižu status superiornosti i moć nad edukacijom naroda. Rijetko odgovaraju na direktno postavljena pitanja, izbjegavaju pokazati neznanje i imaju razvijen arogantan stav (ponašanje kojim sugeriramo sposobnosti iznad realnih i postojećih).

atma.hr – 52
Oni koji nemaju novaca smatrati će se duhovno manje vrijednima, a licemjerje će biti prihvaćeno kao vrlina. Brakovi će se sklapati na osnovu jednostavnog verbalnog dogovora. (SB 12.2.5)

Financijski se oslabljena osoba danas neće uzimati kao autoritet u mudrosti i znanju, već se smatra neuspješnom i stoga manje vrijednom. Licemjerje u ponašanju označava stav osobe koja smatra kako za nju vrijede posebna pravila, uslijed vjerovanja kako je ta osoba na neki način posebna. Sljedeća rečenica upućuje kritiku na sustav sklapanja brakova koji je trenutno na snazi, u kojem je osnovna mana nedostatak podrške i neke vrste garancije za muškarca i ženu koji stupaju u brak. Sve što partneri imaju je verbalno obećanje na vjernost, podršku i poštovanje do kraja ovog života. Svatko ga može prekršiti, s razlogom ili bez, što često dovodi jednu ili obje strane u velike životne poteškoće. Ukoliko je u razorenom braku bilo i djece, opis posljedica na njihov daljnji razvoj zahtijeva čitave tomove knjiga.

Neko mjesto proglašavati će se svetim samo ako je na udaljenom mjestu i sadrži rezervoar vode, a ljepota osobe ovisiti će najviše o frizuri. Napuniti želudac postat će ciljem života, a arogancija će se prihvatiti kao istina. Onaj koji bude sposoban izdržavati svoju obitelj smatrati će se stručnjakom, a religijski principi slijediti će se samo radi osobne reputacije. (SB 12.2.6)

Nekada su postojali visoki standardi kako bi se neko mjesto proglasilo svetim. Danas su i ti standardi degradirani. Nadalje, frizure, odnosno, modni naglasci na tijelu, u posljednjih su par tisućljeća potpuno hipnotizirale čovječanstvo do te mjere da je osoba sposobna privući pažnju i divljenje drugih samo na osnovu trenutno privlačne i kreativne frizure na glavi. Većina ljudi postiže osnovnu životnu radost kada do kraja napuni želudac teškom hranom, a pada u depresiju kada nedostaje redovni unos one vrste hrane koja dovoljno stimulira naš jezik. Arogancija je karakterni stil izražavanja i komuniciranja koji se danas jako cijeni. Ukoliko osoba nema snage za samopromoviranje, samohvalu i natjecateljski duh, teško može postići značajniji uspjeh (ili barem ono što se danas smatra uspjehom). Stoga je poniznost, smirenost i nedostatak želje za nametanjem vlastitih ideja i želja prepreka na putu materijalnog prosperiteta. Osoba je prisiljena degradirati svoje duhovne i moralne standarde kako bi preživjela. Zato se danas osoba koja izdržava peteročlanu obitelj smatra ili bogatom, ili vrhunski sposobnom. Ljudi se sve češće odlučuju za jedno dijete, jer nisu sigurni mogu li prehraniti još jedno. 

atma.hr – 52
Kako će zemlja postajati sve više opterećena korumpiranim stanovništvom, samo će najjače društvene klase imati političku moć. (SB 12.2.7)

Danas je čak i u malim firmama teško naći rukovodeće osobe koje su u potpunosti čiste od korupcijskog djelovanja. Za sve one koji su se bavili ili se još uvijek bave velikim biznisom, vjerujem kako je više nego jasno o čemu se ovdje govori; gotovo je nemoguće sklopiti bilo kakav veći i ozbiljniji posao bez da obje rukovodeće strane ne stave određeni postotak sebi u džep, naravno, u potpunosti van potpisanih ugovora i zakonskih odredbi. Ukoliko ne postoji osobna dobit pojedinaca koji imaju moć u rukama, neće se izgraditi čak ni objekti ili sustavi koji su od osnovnog interesa za veliki broj ljudi. Na taj način se smjer i standard života određene nacije određuje rastom onih grana ekonomije i gospodarstva koji su financijski isplativi rukovodećim osobama, bez obzira na korist stanovništva i zaštitu prirodnih resursa.

Na taj način možemo vidjeti da ukoliko je lider neke države militantna osoba, ulagati će se u oružane snage, ukoliko je ekonomist, ulagati će se u banke i industrijsku (poslovnu) infrastrukturu (rudnici, tvornice, velike prometnice, ogromni supermarketi i još veća smetlišta). Rijetki su lideri koji imaju na umu isključivo dobrobit i prosperitet svojih štićenika i to za dugi niz godina. Uslijed ovakve generalne korupcije, samo oni koji su najviše korumpirani (profesionalni kriminalci) imati će političku moć. U našem je narodu još uvijek prisutna želja za pravednim liderima pa stoga entuzijastično izlazimo na izbore vjerujući i dajući još jednu priliku, a oči nam se otvaraju za istinu tek kad je već prekasno. Kao da još uvijek ne možemo vjerovati da se tako nešto uistinu događa.

atma.hr – 52
Nakon što će im nemilosrdni vladari koji će se ponašati poput običnih lopova, oteti žene i imovinu, građani će bježati u planine i šume. (SB 12.2.8)

Ovo se upravo događa: već stotinama godina naši vladari otvoreno vrše javnu otimačinu i nasilje nad narodom, bez obzira radili to na brutalan način kao u srednjem vijeku, ili skriveni iza papirologije koja im daje lažnu ovlast za ista kriminalna djela. Nekada se smatralo da kada žena odabere jednog muškarca za svoga muža, onda je to jedini muškarac kojeg će ona voljeti. Isto pravilo je vrijedilo i za muškarca. Međutim, danas direktori velikih i malih firmi odvlače žene od svojih muževa i djece, koje nude svoje puno radno vrijeme osobama i interesima koje nemaju nikakve veze s njezinom obitelji.

Prema vedskom standardu, ovo se smatra otimanjem žena od muževa. Također, svi oni koji misle kako posjeduju nekretnine dok su još uvijek dužni plaćati kreditnu ratu ili porez državi, smatraju se dužnicima, a ne vlasnicima. Vede ovo zovu otimačinom, jer je dužnost vladajuće klase upravo osigurati nepovredivost čovjekova života, slobode i privatnog vlasništva. Čovjek bez nepovredive imovine nemoćan je slijediti vlastitu volju pa se smatra zatvorenikom ili robljem.

Iscrpljeni bolestima i pretjeranim oporezivanjima, ljudi će biti primorani jesti lišće, korijenje, meso, divlji med, plodove, cvijeće i sjemenje. Pogođeni sušama, ljudi će biti potpuno uništeni. (SM 12.2.9)

Ovo je konkretno proročanstvo koje se tek treba dogoditi. Za sada je situacija još uvijek pod nekom lažnom i klimavom kontrolom. Kada naši korumpirani lideri u potpunosti odbace svaki interes naroda, ljudi će se morati snalaziti kako znaju.

atma.hr – 52
Građani će ispaštati tešku zimu, vjetrove, vrućinu, kišu i snijeg. Nadalje će ih mučiti sukobi, glad, žeđ, bolesti i intenzivna tjeskoba. (SB 12.2.10)

Ovo predviđanje nalazimo u velikom broju izvora proročanstava pa mislimo da nije potrebno posebno komentirati.

U Kali-yugi ljudski će vijek u prosjeku trajati svega 50-tak godina. (SM 12.2.11)

S obzirom da je ljudski vijek na početku Kali-yuge bio u prosjeku 150-300 godina, možemo zamisliti kako je bilo dosta pojedinaca koji su doživjeli i daleko više od prosjeka. Iako danas ljudi žive oko 80 godina života, učestali ratovi, bolesti i vremenske nepogode koje odnose nebrojene milione, snižavaju taj prosjek na svega 50 godina.

Tamo gdje prevladava varanje, laganje, lijenost, pospanost, nasilje, depresija, jadikovka, zbunjenost, strah i siromaštvo, znaj da je to doba Kali, razdoblje utjecaja neznanja. Zbog loših kvaliteta doba Kali, ljudi će postati slijepi, nesretni, pohlepni, požudni i osiromašeni. Žene koje su odbacile čestitost, slobodno će lutati od jednog muškarca do drugog. (SB 12.3.31)

Ovaj stih daje sažeti prikaz globalnog stanja današnje civilizacije: čak i u dijelovima svijeta u kojima vlada prividni red i mir, zapravo vlada varanje, laganje i otimačina javnog i privatnog vlasništva. Kada se opljačka ono što je vrijedno, nastaje rat kako bi se porušile građevine i osigurao posao za brojne firme koje profitiraju na ratnim uništenjima (građevinske i financijske institucije, vojna industrija, trgovci energetskim izvorima i sl.) Ovakva stanja možemo vidjeti u nerazvijenim zemljama u kojima se infrastruktura kontinuirano izgrađuje, a nakon toga ruši ratovima. Resursi su im odavno iscrpljeni i sve što ostaje je manipuliranje ljudima u svrhu međusobnog ratovanja kako bi se velikim korporacijama osigurao posao, zarada, i konačno, vlasništvo nad teritorijem. I dok se kaos odvija po čitavom planetu, većina se ljudi zabavlja uz prolazna i iznad svega, beskorisna i štetna zadovoljstva, odlučni da ostanemo slijepi u tami neznanja.

atma.hr – 52
Gradovima će dominirati lopovi, Vede će biti kontaminirane spekulativnim interpretacijama ateista, politički vođe će doslovno proždrijeti građane, a takozvano svećenstvo i intelektualci bit će posvećeni svojim želucima i genitalijama. (SM 12.3.32)

Praktikanti strogog celibata kršiti će svoje zavjete i postati nečisti, obiteljski ljudi postati će prosjaci, a svete osobe u redu odricanja živjeti će u pohlepi i materijalnom bogatstvu. (SB 12.3.33)

Vedski standardi za praktikante celibata (monahe) vrlo su visoki i strogi. Kršenje tih standarda smatralo se velikim neuspjehom i osobnim porazom. Danas se taj standard gotovo u potpunosti degradirao.

Žene će rađati više djece nego što mogu pravilno odgojiti i izgubiti će svu svoju stidljivost. Uvijek će govoriti grubim riječima i pokazivati će kvalitete lopova, varanja i nesputane arogancije. (SB 12.3.34)

Poslovni ljudi baviti će se sitnim trgovanjem i zarađivati novac varanjem. Čak i kada ne postoji nužnost i opravdani razlog, ljudi će se baviti neprihvatljivim i riskantnim zanimanjima. (SB 12.3.35)

Ovaj stih opisuje djelatnosti muškaraca, jer je u vedsko doba trgovina, zarađivanje novaca i poslovanje bila uglavnom pokrivena muškarcima. Danas se bave riskantnim, nemoralnim i destruktivnim djelatnostima vođenim zakonima pohlepe i varanja. Zbog želje za osobnim dobitkom, muškarci su se sveli na društveno beskorisne poslove zanemarujući svoje dužnosti, moral i pravdu.

atma.hr – 52
Djelatnik će napustiti poslodavca ukoliko ovaj izgubi bogatstvo, čak i ako je poslodavac čistog i primjernog karaktera. Poslodavci će odbaciti i napustiti ozlijeđenog ili onemoćalog djelatnika unatoč dugom radnom stažu. Krave će se napuštati i ubijati kada prestanu davati mlijeko. (SB 12.3.36)

Danas niti jedan radnik ne može spavati sa sigurnošću i mirom, već se kontinuirano brinemo i živimo u tjeskobi od financijske budućnosti. Ljudi se promatraju očima statistike i matematike, množe, dijele, zbrajaju i oduzimaju, primaju i odbacuju baš kao brojke, a ne živa bića. Posljednja rečenica sada je već odavno izgubila svoju vrijednost. Nekada su krave predstavljale veliko bogatstvo zbog minimalnog troška održavanja i obilnih davanja u vidu mlijeka, gnojiva i pomoći u poljoprivredi (volovska zaprega i oranje). Stoga se krava smatrala jednom od majki (npr. planet Zemlja je jedna od majki), a njihovo ubijanje bespotrebnim i okrutnim djelom. Danas, uslijed nedostatka zelenih površina za ispašu i volje ljudi da se bave mljekarstvom, krave su postale teret i industrijski resurs, kojeg odbacimo čim prestane biti izvorom profita.

Kali-yugi muškarci će postati zavedeni i pod kontrolom žena. Odbaciti će svoje očeve, braću i ostalu rodbinu i prijatelje u zamjenu za rodbinu i prijatelje svojih žena. Na taj način njihovo razumijevanje prijateljstva zasnivat će se isključivo na seksualnim vezama. (SB 12.3.37)

Prije su se obiteljske vrijednosti zasnivale na kvalitetnim i blagoslovljenim brakovima, što bi najviše značilo da je čitava zajednica u suglasnosti s izborom mladenaca. Danas mladi ljudi ulaze u brak bez obzira. Zbog toga će često jedna strana morati napustiti svoju obitelj kako bi održala vezu s partnerom. Događa se i da obje obitelji prekinu odnose s bračnim parom što čini novostvorenu obitelj još slabijom i pogodnijom za eksploataciju. A kako vidimo danas, u najvećem broju slučajeva, veze su sklopljene na osnovu površnih osjećaja seksualne prirode, čak neplanirane trudnoće. Uslijed tjelesne privlačnosti, mladi par zaboravlja primijetiti one negativne strane njihove veze.

Pošto je seksualni odnos danas primaran u većini veza, ostvarenjem ovog odnosa muškarac i žena preuranjeno ulaze u intimu koja nije zasnovana na prihvaćanju i razumijevanju, već skoro isključivo na uživanju u intimnim tjelesnim užicima. Čim se seksualna energija potroši, veza gubi svaki čvrsti temelj, pa će se i prekinuti uslijed manjih stresova i iskušenja, a djeca će ispaštati. U ovom stihu posebno se ističu muškarci koji će biti pod kontrolom svojih partnerica, ne nužno pod kontrolom žena jer je takva kontrola drukčije prirode i namjene. Muškarac koji zanemari svoju biološku obitelj radi djevojke/žene izvan braka, smatrao se neuspješnim, neinteligentnim i nemoralnim muškarcem. Danas se to smatra normalnim ponašanjem, a bilo koje osuđivanje neprihvatljivim.

atma.hr – 52
Neobrazovani ljudi prihvaćati će milostinju u ime Boga, a za život će zarađivati tako što prave cirkus od strogosti noseći svećeničke odore. Oni koji ne znaju ništa o religiji zauzeti će visoka postolja i usuditi će se govoriti o religijskim principima. (SB 12.3.38)

Princip opisan u ovom stihu često se spominje u medijima javnog informiranja. Vede su posebno osjetljive na degradaciju svećenstva, koji postavljaju primjer svima koji ih slijede. Srimad Bhagavatam u više navrata opisuje degradaciju svećenstva kao osnovnom za početak doba Kali.

U dobu Kali ljudski umovi biti će konstantno uznemireni bolestima, porezima i strahom od suše. Nedostajati će im adekvatna odjeća, voda i hrana, miran san ili topli tuš. Tijela će im biti neukrašena i blijeda i konačno će izgledati kao sablasni duhovi. (SB 12.3.39-40)

Razdoblje koje se ovdje navodi izgleda tek treba doći. Međutim, nije teško uočiti početne simptome kao što su uznemirenost bolestima, porezima i strahom od suše. Kako će biti u budućnosti, još trebamo vidjeti.

U dobu Kali ljudi će se međusobno mrziti čak i radi nekoliko novčića. Odbacujući sve prijateljske veze, postati će spremni izgubiti vlastite živote i ubiti vlastitu rodbinu. (SB 12.3.41)

Još jedan detalj koji se redovno pojavljuje u medijima javnog informiranja.

atma.hr – 52
Muškarci više neće štititi i brinuti se o svojim roditeljima, djeci ili svojim ženama. Uslijed duboke degradacije, mariti će samo za zadovoljstvo svojih genitalija i želuca. (SB 12.3.42)

Vede posebno pozivaju muški dio publike na buđenje, ne zato što su žene manje sposobne, već stoga što se uglavnom muškarci nalaze na vodećim pozicijama i odlučuju o smjeru kretanja društva i nacije. Kako danas stvari stoje, žene se mogu samo bespomoćno buniti i ispaštati katastrofalno vodstvo nesposobnih i infantilnih muškaraca. Ono što im preostaje je snaći se kako znaju i umiju, i to je upravo ono što svaka žena mora učiniti. Vede savjetuju ženama da ne dozvole pristup takvim muškarcima, da povise standarde svoje čestitosti (dostojanstva) jer će jedino na taj način prisiliti nezreli muški rod da se pokrene u pravom smjeru. Svrha organiziranog ljudskog društva je pružiti potpunu zaštitu onima kojima to najviše treba, a to su prije svega djeca, bolesni, starci i žene (koje se brinu za ili odgajaju djecu, trudnice i sl.), a jedina grupa ljudi koji su uvijek sposobni pružiti tu zaštitu su muškarci.

Danas su oni često zauzeti prljavim poslovima, igrama, sportovima, seksualnim pražnjenjima, opijanju, nadmetanju i agresiji. Oslobođeni su svakog osjećaja za pravdu, istinu, moral i etiku, neuki su u duhovnosti i filozofiji, a mudrost im je već genetski izbrisana. U takvom stanju muškarci nisu zaista muškarci, pa stoga ni žene više ne mogu biti zaista žene, već neka vrsta hibridnog živog bića koje se čitavo vrijeme bori na rubu živčanog sloma. Poniženo stanje za muškarca je raditi za ponižavajuću plaću, a poniženo stanje za ženu je ovisiti o takvim muškarcima.

atma.hr – 52
Kraj Kali yuge

Cvijeće više neće mirisati, voće i povrće će biti bezukusno.

Muškarci i žene će neprestano razgovarati o seksu i zavođenju, ljudi će obolijevati od mnogih do tada nepoznatih bolesti koje će napadati imunološki sustav.

Blud će biti društveno prihvatljiv, a spolni odnos smatrat će se osnovnim životnim zahtjevom.

Ljudi će postati ovisni o piću i drogama.

Ljudi neće imati navike održavanja čistoće i bit će prljavi. Bit će pohlepni i mislit će da uvijek moraju biti seksualno privlačni. Pošten će čovjek biti prava rijetkost. Na kraju Kali yuge poštenje će biti zaboravljena riječ.

Preljub će postati uobičajen, a muškarci će postati ženskasti, a mnogi od njih će željeti seksualno zadovoljstvo i s ženama i s muškarcima. Prijatelji će biti oni s kojima možete imati seksualne odnose.

Kao rezultat toga, djeca će se roditi samo slučajno, u atmosferi nevolje. Ova djeca će se morati jako potruditi da bi preživjela, jer će uglavnom biti lišena roditelja. Stoga će se pridružiti bandama kako bi stekli osjećaj za porodicu ili pripadnost grupi, prihvatit će društveni poredak tih vremena i postati potpuno neobuzdani. Nepotrebno je reći da će takva djeca biti toliko nekontrolirana da ih se neće moći podučavati ni u jednoj organiziranoj ustanovi. U dalekoj budućnosti takva će djeca, iako će izgledati nevina, ali njihova svijest će biti monstruozna.

atma.hr – 52
Silovanje će biti učestala pojava. Dječje silovanje i drugi seksualni zločini postat će sve češći i van kontrole. Političari i policija bit će podmićeni da ne rade ništa, a neki od njih će čak postati sudionici svih tih odvratnih djela, stvarajući od toga profit. Djeca će biti neustrašivo oteta na ulici. Zbog razvrata koje će proći mala djeca, smrt će im biti dobrodošlo izbavljenje. A oni koji uspiju preživjeti bit će toliko mentalno osakaćeni da će sve druge uroniti u paniku.

Ropstvo kod djece i odraslih cvjetat će i zasnivat će se uglavnom na seksualnim motivima. Najviše će se proširiti tamo gdje ljudi imaju dovoljno novca da ga uzdrže, a to će uglavnom biti domovi takozvanih bogatih ljudi koji pripadaju višim klasama.

Žene će izgubiti svoju čednost lutajući od jednog muškarca do drugog.

Postat će uobičajeno uništavanje fetusa u maternici i ubijanje heroja i dobrih ljudi. Ubijanje djece u maternici skoro će postati moderno.

U dobu Kali djeca se rađaju uglavnom slučajno, bez obavljanja bilo kakvih obreda pročišćenja. Vedski obredi pročišćenja počinju čak i prije nego što majčina trudnoća započne. To omogućava uzvišenje svijesti roditelja, dakle, začeće se odvija u jasnoj svijesti, a to uzvišenoj duši otvara put do majčine maternice. Vedska metoda pretpostavlja svijest o činjenici da je dijete koje ulazi u majčinu maternicu odraz svijesti roditelja. Ali sada, u Kali-yugi, ljudi ulaze u seksualne odnose kad god žele, čak i pod alkoholom i drogama, u ljutnji, strahu, depresiji, psihološkoj neravnoteži i još gore. To dovodi do pojave i i rođenja neuravnoteženog djeteta. Uz to, čak i zdrava djeca će biti zaostala u razvoju zbog loših navika njihovih roditelja. Dakle, stanovništvo Zemlje postaje sve više i više bolesno – duhovno, moralno, intelektualno.

atma.hr – 52
Nekolicina ljudi će biti bogati i uživat će u blagostanju, no većina će živjeti u sve većem siromaštvu.

Muž ili žena moraju raditi daleko od kuće. Ovo destabilizira porodične odnose. Ponekad otac jednostavno napušta porodicu, prisiljavajući ženu da preuzme punu odgovornost za opskrbu i odgoj djece.

Ljudi će postati tašti i zavaravati jedni druge lažnim poštovanjem. Uključit će se u samoveličanje i truditi se da se uzdižu omalovažavajući druge.

Na kraju će šume biti uništene, a pošteni će ljudi morati bježati u nenaseljene, udaljene krajeve kako bi spasili glavu.

Zbog nedostatka dobre prehrane, kao i zbog općeg zagađenja, ljudi će postupno gubiti snagu uma, postajati manji i krhkiji. Kad članovi društva izgube moć uma i sposobnost rasuđivanja, kultura počinje slabiti, a barbarstvo se pojačava, ljudi čak gube sposobnost održavanja tehnološkog nivoa. Predviđa se da će se ovaj proces nastaviti dugi niz godina, dok se na kraju čovječanstvo ne vrati najjednostavnijim kamenim alatima jer više neće imati nikakve druge materijale, kao ni staru domišljatost.

Prirodne smetnje poput nepodnošljive vrućine, snježnih padavina, zemljotresa, vulkanska, tornada i drugih katastrofa ukazuju na to da demonska populacija raste u svijetu. Stoga, kada se to dogodi, to je jednostavno prirodni čin koji odražava svijest i kolektivnu karmu onih koji naseljavaju ovu planetu.

atma.hr – 52
Glad će toliko iscrpiti ljude i bit će toliko mentalno zaostali da će, kako bi se prehranili, postati kanibali, ne prestajući proždirati članove svoje porodice, pa čak i djecu, ako je potrebno.

Stanovnici daleke budućnosti naše planete na mnogo će načina nalikovati zajednici štakora, koji se provlače svuda i kopaju po smeću u potrazi za hranom. Bit će toliko mentalno zaostali da čak neće moći razlikovati članove svoje obitelji od stranaca.

Nijedna veza osim seksa neće potrajati, jer će ih zaslijepiti požuda i neće imati dovoljno inteligencije da budu društvena bića.

Ljudi će postati kratki, poput patuljaka, a život će im biti vrlo kratak. Iskusit će sve vrste patnje.

Na kraju Kali Yuge, petogodišnje djevojčice će rađati djecu, a maksimalni životni vijek bit će samo šesnaest godina. Mladost će se nastaviti do sedam ili osam godina, a nakon toga, starost dolazi. U Padma Purani (7.26.32-34) kaže se da će ljudi zbog svojih opakih djela propadati za deset ili dvanaest godina.

Bit će manje muškaraca nego žena.

Crvi, miševi i zmije povećat će se, dobiti na snazi i početi napadati ljude.

Kada se svi ovi fenomeni pogoršaju do kraja Kali-yuge, tada će doći vrijeme da Vrhovno Biće u liku Gospodara Kalkija, dođe na ovu planetu, oslobodi je svih tegoba i obnovi Zlatno doba, Satya-yugu. Ovo će biti sljedeći dolazak Svevišnjeg. 

Nemoguće je unijeti pozitivne revolucionarne promjene u društvo bez okretanja ka duhovnosti

Postoji vedsko proročanstvo koje nam kaže da će se nešto prekrasno dogoditi ukoliko ljudi budu složno djelovali. Svatko od nas ima veliku dragocjenost u svojim rukama. To je mogućnost izbora, naša slobodna volja. Uvijek možemo nešto učiniti da bismo promijenili svoj život i okolinu. To je najveće blago ljudskog društva koje nam, na žalost, zbog ovog materijalističkog načina života sve više izmiče iz ruku. Ukoliko pravilno iskoristimo svoju slobodnu volju, možemo uzdići vlastitu svijest.

Vede govore o nekoliko stupnjeva svijesti. Prvi se naziva prekrivenom sviješću, a drugi vrlo ograničenom sviješću – osoba s takvom svijesti je skoro potpuni rob navika. Sljedeći stupanj se naziva “pupoljkom”, a potom dolazi stupanj posve rascvjetale svijesti. Iskoristimo li svoju nezavisnost za proširivanje horizonata možemo se osloboditi od postojećih poriva – poput sebičnosti i pohlepe – koji uništavaju svijet.

Razvijanjem više svijesti i unutrašnjeg zadovoljstva koje nas oslobađa od robovanja navikama i tzv. užicima materijalističkog društva, tvrdi Brahma-vavivarta Purana, ljudi će ući u razdoblje od 10.000 godina zlatnog doba. Proširit će se duhovna načela koja se temelje na slavljenju Boga i slijeđenju uputa duhovnih spisa.

To je razdoblje počelo, prije 500 godina i o nama sada ovisi hoćemo li uistinu prihvatiti duhovna uputstva i omogućiti da se to dogodi. Izazov ostvarenja ovog proročanstva stoji pred svima nama – onima koji su naklonjeni duhovnim učenjima, kao i skepticima. Skeptici na to neće gledati kao na ostvarenje proročanstva, već na puko preživljavanje ljudskog roda, a duhovno naklonjeni ljudi će to vidjeti kao ozdravljenje planeta Zemlje. Bez obzira brinemo li samo za vlastitu kožu ili nam je na umu dobrobit čovječanstva – nalazimo se u odlučnom trenutku u kojem trebamo izabrati između materijalizma, koji se poput bolesti proširio planetom.

atma.hr – 52
Nemoguće je unijeti pozitivne revolucionarne promjene u društvo bez okretanja ka duhovnosti. Danas ljudi govore o raznim vrstama zagađenja – vode, zemlje, zraka, društvenih odnosa itd., no zaboravljaju na pravi uzrok tih zagađenja, a taj je zagađenje svijesti do kojeg dolazi zbog nekontrolirane sebične pohlepe. Naravno, ne možete ljudima predložiti da odbace materijalističke užitke. Ljudi bi mislili da ste okrutni i da im želite oduzeti ono malo zadovoljstva što im preostaje u životu. Međutim, ljudi će sami od sebe odbaciti niže vrste uživanja ukoliko mogu doživjeti višu vrstu užitka.

Može se vidjeti da duhovno orijentirane ljude ne privlače zadovoljstva koja proistječu iz novca, seksa, posjeda… Zašto? Razlog tome je činjenica da su oni pronašli viši oblik uživanja u usporedbi s kojim je materijalistički život gotovo smiješan.

Kad govorimo o Bogu, neizostavno moramo doći do zaključka da On mora biti najdivnije biće, posve iznad mogućnosti našeg ograničenog mozga. Također moramo zaključiti da postoje različiti načini na koje Ga možemo dostići. Čak i u svaki grad se može doći raznim putevima, kako se onda do Boga, Apsolutne istine ne bi moglo doći različitim stazama?

atma.hr – 52
Iako svaki ima svoju svrhu, nisu svi putevi koji postoje jednako vrijedni i relevantni. Možete vidjeti da je neki put pravi po tome što, slijedeći ga, ubirete mirisne i sočne duhovne plodove i spoznaje. Beskorisno je slijediti put i zamišljati da će vas on dovesti do cilja, ako je u praksi očito da vam ne pomaže u duhovnom napredovanju. Ako se nalazite u barci koja je usidrena možete veslati do besvijesti, no nikud vas to neće odvesti.

Na isti način možete slijediti određeni put, no ako pri tom ne razvijate dobre odlike i sklonost ka višim oblicima zadovoljstva, ako ne stječete spoznaje o Bogu, onda trebate biti dovoljno iskreni i kritični i izabrati neki drugi put koji vas brže i s manje zaobilaznica vodi cilju. Postoje auto ceste kojima se putuje jako brzo, postoje obične ceste, a postoje i puteljci kojima se ide sporije, puno gleda i razgleda unaokolo…

Na svakom pojedincu ostaje odluka o izboru puta, a taj izbor uglavnom ovisi o činjenici koliko dugo već lutamo sporednim putevima i od toga smo već umorni, koliko nam se žuri tj. koliko žarko želimo stići na cilj, koliko dobar sistem navigacije imamo, koje auto imamo, i na kraju – koliko smo iskusan vozač.

ATMA