Foto: pixabay.com

Imaj strpljenja sa svim neriješenim u srcu,

I pokušaj zavoljeti sama ta pitanja,

Kao da su zatvorene sobe ili knjige,

Pisane na nekom stranom jeziku.

atma.hr – 52
Ne tragaj za odgovorima,

Koje ti sada ne mogu biti dati,

Jer ih ne bi mogao živjeti.

A stvar je u tome, treba živjet’ sve.

Živjeti pitanja SADA.

Možda tada, jednog dana, daleko u budućnosti,

Ti ćeš postepeno,

Bez da primijetiš,

DOŽIVJETI svoj put do odgovora…

Rainer Maria Rilke

atma.hr – 52