“Kao što je sudbina ptice da leti, sudbina rijeke da teče, sudbina čovjeka je da slijedi svoju dharmu (vječna dužnost živog bića).”

Ramajana je jedan od najstarijih svjetskih epova. Valmiki se spominje kao pisac Ramajane i u Indiji je poznat kao adi kavi (prvi pjesnik) jer je napisao prvi stih na sanskrtu. Cijeli ep se sastoji od 24000 dvostiha i uz Mahabharatu, koja je gotovo pet puta obimniji ep, čini najpopularnije indijsko književno djelo. Sudbina princa Rame, njegove vječne družice Site, brata mu Lakšmana, i naravno, vjernog sljedbenika majmunolikog Hanumana, koji se svi zajedno bore protiv demonskog kralja Ravane, čine zaplet ovog obimnog djela. Tijekom povijesti, u Indiji su se pojavili mnogobrojni komentari i prepjevi Ramajane koji se do neke mjere razlikuju od originala.

Priča sa svojim zapletima nas drži prikovane uz stranice knjige bez obzira koju verziju čitamo. U ovom sublimiranom izdanju koje vam nudimo ostavljeni su svi važni događaji da bi vas potakli da pronađete i pročitate cjelovitiju verziju ovog epa. Ramajana nije samo stvar opće kulture već nam nudi i osvježavajući vjetar duhovnog znanja u obliku jedne životne priče između princa Rame i Site.

Da bi vam olakšali čitanje Ramajane navodimo vam par načina kako se može razumijevati ovaj ep:

  • Kao povijesna priča sa svim zgodama i nezgodama prinčeva, generala i princeza. Najsličnije nama poznatom epu iz stare Grčke, Ilijadi, gdje su i bogovi pomagali svojim ljudskim ljubimcima stvarajući zbrku u odnosima među ratnicima i ne prikazujući nikoga kao potpunog pozitivca ili negativca. Na tom nivou se mogu pratiti povijesni gradovi, mjesta i narodi koji se bore međusobno slijedeći vlastitu dharmu, osvajajući i ubijajući.
  • Jedan drugačiji nivo Ramajane nam nudi unutarnju borbu svakog pojedinca koji stvara životnu dramu ispletenu svim nijansama ljudskih emocija. Strast, ljubav, tuga, žalost, to su naši svakodnevni osjećaji koji se multipliciraju kada junaci dođu u ekstremnu situaciju kao princ Rama. Tu se lako možemo poistovjetiti sa dilemama koje proždiru sve junake ovog magičnog epa prihvaćajući tragedije, poraze i konačnu pobjedu dobra nad zlim kao našu vlastitu sudbinu.
  • Ako se još malo odmaknemo od ratnih igara i ljubavnih zapleta, Ramajana nam nudi i transcendentalno čitanje i razumijevanje u kojem se odigrava mistični ples Rame, kao Avatara, i svih ostalih junaka, kao njegovih vječnih pratilaca u božanskoj igri koja nikada ne prestaje. To čitanje je meditacija koje je najbliže iskazao Hanuman otvorivši svoje grudi u kojima su se nalazili Sita i Rama.

Nadamo se da ćete sa uživanjem pročitati ovu knjigu i prihvatiti Ramu kao stvarnog junaka vlastitog života.

Ramayana – Kliknite ovdje za čitanje