Foto: pixabay.com

Pred nama stoje revolucionarna zbivanja, koja će potresti zemlju i zahvatiti sve ljude. Promjene koje se trenutno događaju su neizbježne i radikalno će promijeniti naš način života. Vrijeme je “Velikog Buđenja” od neznanja i odsutnosti od našeg istinskog Božanskog bitka. Prije ili kasnije svako nametnuto ograničavanje i robovanje se završava, bilo materijalno ili duhovno jer suština života je evolucija i povratak u istinsku slobodu i višu Kozmičku svijest.

atma.hr – 52
Sada se nalazimo na pragu novog razdoblja. Pred nama stoje revolucionarna zbivanja, koja će potresti zemlju i zahvatiti sve ljude! Promjene koje se trenutno događaju su neizbježne i radikalno će promijeniti naš način života.

Ipak, ne dozvolimo da tama zavlada našim životom i našim bićem. Kada su ljudska bića započela tražiti smisao u životu, Svjetlo je postalo jedno od najmoćnijih metafora za izraz vječnosti i dubinu života. Svjetlost je simbol uzvišenog sveprožimajućeg vječnog života, simbol ljubavi i unutarnje snage, izvorna i vječna svjetlost je na koncu naš stvoritelj Vječni Otac, svemoćna i sve prisutna snaga i inteligencija – Bog.

Tama u svojoj suštini predstavlja odsustvo svjetla, a u samom čovjeku okretanje od istinskih duhovnih vrijednosti i Kozmičkih principa. Degradacija ljudske svijesti i njeno djelovanje je dovelo do pada čovječanstva i čovječnosti. Udaljavanjem od viših duhovnih principa, “Kozmičkih zakona” čovječanstvo je duboko utonulo u pomračenje svijesti i život u stvorenoj posljedici.

Istina je da se svaka dogma, obmana i laž prije ili kasnije raspada, jer stvarnost i snaga istine će naposlijetku razotkriti njenu lažnost i prijevaru. Sve one snage koje ne služe za dobrobit čovječanstva, koje zloupotrebljavaju poziciju moći su Sile Tame, njihovi saveznici i njihove žrtve.

atma.hr – 52
Dosta dugo kroz povijest su se služile raznim vrstama obmana i prijevara kako bi zadržale svoju moć vladanja nad čovječanstvom. Na taj način su se ogriješili o Kozmički zakon života, a time su stvorili i svoju posljedicu i svoj pad koji će morati doživjeti i otplatiti.

Ovo zloupotrebljavanje kozmičkih principa i Božjih zakona primiče se kraju jer se razotkriva – a kada se jednom razotkrije, ne može se više prikrivati već razriješiti i i nestati.

Sada kozmosom struji i odzvanja vibracija: “Demonu, tvoj posljednji čas i čas tvojih saveznika je došao!

Istina se ne može izbjeći, unatoč kontroli i manipulaciji, istina nas jedina može potaknuti na promjenu i djelovanje. Suočavanje s unutarnjim strahovima je normalan proces u osobnom razvoju i promjenama koje su zahvatile cijelo čovječanstvo. Sada je taj trenutak kada se svi spajamo sa sobom i duboko mijenjamo iznutra. Sada je trenutak kada treba imati hrabrosti za promjene i velike odluke.

Vrijeme je “Velikog Buđenja” od neznanja i odsutnosti od našeg istinskog Božanskog bitka. Prije ili kasnije svako nametnuto ograničavanje i robovanje se završava, bilo materijalno ili duhovno jer suština života je evolucija i povratak u istinsku slobodu i višu Kozmičku svijest.

banner za knjige mudre

Treba imati povjerenja u višu snagu i inteligenciju od koje smo stvoreni, koja nas vodi kroz cijeli naš život i koja će nas voditi i sada kroz vrijeme velikih promjena. Dopustimo joj da nas vodi i da bude prisutna u našem životu.

Uvijek postoji nada u kojoj djeluje iskra svjetlosti koja može obasjati i najtamniji kutak našeg uma. Čak i kad ste okruženi tamom sjetite da ste svjetlost. Da ste Univerzalno Kozmičko Božansko biće, stvoreno od Boga Oca Stvoritelja, da je Božanska svjetlost u vama, da ste biće svjetla.

Autor: Velimir Kutleša