atma.hr – 52
Priča o vedskoj znanosti o zvučnoj vibraciji u materijalnom univerzumu prisno je povezana sa stvaranjem univerzuma od Višnua i Brahme. To je zato što su znanstvena načela vedske zvučne vibracije i načela stvaranju materijalne kreacije od Brahme istovjetna.

Apsolutna Istina stvara materijalni svijet letimičnim pogledom preko cjelokupne materijalne energije (Mahattatve), koja je, iako vječna, u neaktivnu stanju bez Njegova letimičnog pogleda. Njegov je letimični pogled katalizator svih materijalnih transformacija, zato što je istovjetan s materijalnom moći vremena. Utjecajem vremenske moći materijalni se elementi postupno razvijaju od suptilnih ka grubim. To je sve lijepo objašnjenjo u Bhagavata Purani (treći dio).

Materijalna energija tada manifestira neograničen broj sjemenolikih materijalnih univerzuma (brahmananda) i u svakom se svemiru pojavljuje Brahma, prvo stvoreno biće. Isprva je Brahma zbunjen materijalnom energijom. Iako ima želju za stvaranjem, nedostaju mu znanje i moć da to učini, a to zato jer je uvjetovan materijalnom energijom. Zbog toga se Brahma podvrgava strogosti (tapah) mantrajući vedsku mantru (kama gayatri) dok ne postigne duhovnu spoznaju milošću Krišne. U to vrijeme vidi Krišnu licem u lice i dopušteno mu je da ima viziju duhovnog svijeta. Također prima četiri originalna teksta vedskog spisa, Šrimad Bhagavatama.

Tako oboružan spoznajom i sjemenom duhovnog znanja u obliku catuhsloka, Brahma je sposoban preuzeti svoju dužnost, i taklo Brahma stvara 14 vrsta planetarnih sustava okupljenih oko stabljike njegova Lotosova cvijeta. Tako spiritualnom zvučnom vibracijom, Brahma pretvara nemanifestirane materijalne elemente u oblike pogodne za stanovnike različitih planetarnih sistema. Brahma također oblikuje tijela različitih vrsta živih bića, počevši sa Naradom i Kumarama. Zanimljivo je da Brahma nema nikakva alata za stvaranje osim zvučne vibracije, kojom se koristi za stvaranje svega od planetarnih sustava do novog tijela za sebe.

atma.hr – 52
Stvaralačka moć zvučne vibracije

Normalno je stanje duše da bude povezana s Apsolutnom Istinom u duhovnom svijetu. No kada živo biće, zavedeno lažnim željama za nezavisnim uživanjem, materijalnim posjedovanjem, lažnim ugledom, obožavanjem i odlikovanjem, dođe u materijalni svijet, u nastojanju da zadovolji svoje želje, mora stvoriti novo tijelo od materijalne energije. Kada energija duše, u obliku želje, dođe u dodir s materijalnom energijom, gubi svoje jedinstvo i umjesto toga manifestira neograničen broj materijalnih želja u sedam osnovnih kategorija: seks, osjet, pokret, uzbuđenje, komunikacija, intelekt i prosvjećenje. Te su kategorije potpuno nalik bojama spektra koje zapažamo kada bijela svjetlost prolazi kroz prizmu. One postaju suptilna osnovna materijalnog tijela. U tom su pogledu one poput anatomije suptilnog tijela koje prati dušu na njenu kretanju od tijela do tijela u materijalnom svijetu.

Uvjetovana duša juri za užitkom držeći se osjetilnog uživanja. U tom izopačenom stanju postojanja, energija je duše neprirodno usredotočena kroz poistovjećivanje s lažnim egom, projicirajući svoju životnu energiju u materijalni svijet. Taj lažni ego manifestira materijalni um, koji je pun iluzornih misli poput: “Ja sam moje tijelo”, “Moje je ime tako i tako”, “Ja sam muškarac (ili žena)”, “Ja sam vrlo lijep i privlačan” itd. Duša pokušava ostvariti te iluzije nalik snovima, koje ovise o privremenim stanjima nestabilne materijalne energije. Stoga jedanput misli o sebi da uživa, a drugi put da pati. U stvari, sve je to jednostavno iluzija, poput izmišljenih likova koji se prikazuju u kino dvorani.

U svakom slučaju životna energija duše, sada razjedinjena projekcijom kroz materijalnu energiju, formira sedam čakri, koje postaju središte raznih materijalnih pretvorbi, upravo poput sedam traka boje u spektru. Uz odgovarajuće uvjete u maternici materijalnog tijela, energetske promjene u novo materijalno tijelo upravo odgovarajuće za avanture duše u materijalnom svijetu.

Sve se to događa katalitičkim djelovanjem ekspanzije Apsolutne Istine kao Paramatme, koja je dopratila živo biće u materijalni svijet kao njegov vječni prijatelj. Stoga je tijelo stvoreno dušom određeno Paramatmom prema željama duše i njezinim tekućim stanjem materijalne karme, bilo dobre bilo loše, u skladu s proteklim aktivnostima u materijalnom svijetu.

Fizika suptilnog zvuka

Kako djelovanje čakri stvara materijalno tijelo? Sva je energija vibracija. Dakle životna je energija duše (prana) također vibracija, premda suptilna i vrlo visoke frekvencije. Kada je ta energija usredotočena na materijalnu energiju, ona se razdvaja na komponente, kao što je bijela svijetlost razdvojena na komponente pomoću prizme. Energija je duše želja koja je transcendentalna ili bezvremenska. Dakle, energija duše ne može izravno djelovati na materijalno vrijeme. No kada je želja duše usredotočena na materijalnu energiju pomoću lažnog ega, Paramatma oblikujući tu energiju pomoću materijalne moći vremena, koja se naziva letimični pogled Apsolutne Istine.

Energija je duše duhovna. Stoga ne može neposredno djelovati na materiju. Duh je toliko suptilan da može prožeti materiju kao što aroma prožima zrak. Veza je između energije duše i oblikovanja tijela je u obliku materijalne moći vremena. Pomoću Paramatme želje duše mogu oblikovati materijalnu moć vremena i na taj način postići sposobnost djelovanja na grubu materiju. Ugađanje je slaganje jedne vibracije na drugu. Jedan bi primjer bio da bacimo veliku stijenu u ocean. Ocean je već pun valova (vibracija), ali bacanje stijene u ocean uzrokuje nov uzrok valova, koji se nadograđuju na već postojeće. Već postojeći i puno puno jači uzorak vibracija zove se signal.

Modulacija nosioca pomoću signala

Baš kao što uređenjem kakva inženjera elektrotehnike vibracije pjesme mogu oblikovati noseći radioval, pa radio na udaljenom mjestu može primati signal, odobrenjem Paramatme dušine vibracije želje mogu oblikovati materijalno vrijeme, te uzrokovati različite preobrazbe u materijalnoj energiji. Na taj je način energija duše sposobna da utječe na materijalnu energiju. No ipak, u tom postupku, izvorna jedinstvena energija duše postaje mnoštvo, a njena izvorna svjesnost je izgubljena.

Energija duše u dodiru s materijalnom energijom zaokružuje sedam energetskih vrtloga ili čakri. Te vibracije utječu na okolnu materijalnu energiju koja ima srodnu rezonantnu frekvenciju, potiču je i uzrokuju da se istaloži u ustroj i vječne sustave materijalnog tijela. Frekvencija je broj vibracija u jedinici vremena koje vibrirajuće tijelo prirodno proizvodi. Na primjer, većina orkestara na Zapadu ugađa na standardnu frekvenciju A440. To znači da je A žica na violini ugođena na 440 vibracija u sekundi, a ostale su žice i glazbala ugođene prema tome. Ljudsko uho može čuti otprilike od 20 do 20 000 vibracija u sekundi.

Svaki predmet ima prirodnu ili rezonantnu frekvenciju vibracija. Na primjer, kada je žica na violini ugođena na A440, onda prirodno teži da vibrira 440 vibracija u sekundi i još cijeli broj zajedničkih višekratni ka od toga (A880, E1320 itd.). To su srodne frekvencije ili harmonici. Kada dva predmeta povezana istim sredstvom imaju istu prirodnu frekvenciju vibriranja, vibracije će jednog predmeta težiti da postave drugi objekt također u vibriranje. To se zove rezonancija ili popratna vibracija. Npr. ako mi na stolu leži violina ugođena na A440, a ja glasno pjevam na A440, čut će se kako violina rezonira na istoj frekvenciji. Isti će se fenomen, ali u nešto manjem stupnju, pojaviti ako sviram A880 ili E1320 na flauti. To se zove rezonancija srodnih frekvencija ili harmonička rezonancija.

Procesima rezonancije i harmoničke rezonancije vibriranje čakri uzrokuje slične vibracije u okolnoj materiji čija je prirodna frekvencija ista, ili srodna, vibracijama čakri. To postupno uzrokuje formiranje materijalnog tijela u maternici. Vrlo je zanimljivo da je ta potpuno istu metodu rabio i Brahma za stvaranje planetarnih sustava u materijalnom univerzumu, kao što je prethodno opisano. To je također načelo materijalnog stvaranja općenito.

Brahma, nakon primanja duhovnog znanja od Apsolutne istine, vibrira to znanje u obliku četiriju Veda i literature prirodno proizašle iz njih. Tom složenom zvučnom vibracijom, potpomognut vrhovnom inteligencijom Paramatme što djeluje iznutra, Brahma, iako u osnovi duhovna duša poput nas samih, je sposoban stvoriti sve materijalne forme, od 14 planetarnih sistema do različitih oblika organskog života.

Unutar drugostepenoga Brahmina stvaranja mi stvaramo tijela istim procesom širenja vibracija. Naše želje za materijalnim uživanjem tvore projekcije mentalnih slika kada su neprirodno usredotočene na materijalnu energiju preko lažnog ega. Želje su sastavljene od mentalnih slika (samskara) koje simboliziraju čin ili situaciju koju želimo. Mentalna je slika zaleđena energija, ili kristalizirana vibracija, poput lika na fotografiji. Tako da ne postoji vrijeme ili promjena unutar jednostavne projekcije mentalne slike. Te statične projekcije, kada su oblikovane vremenskom moći Paramatme, tvore energetske, pokretn~vibracije u materijalnom vremenu, kao što serije nepomičnih fotografija, kada se projiciraju velikom brzinom uz pomoć kinoprojektora, stvaraju privid pokretnog lika na ekranu. Te suptilne vibracije organiziraju okolnu materiju u tijelo prikladno za djelovanje u određenoj biosferi prema dušinoj karmi. U oba slučaja (Brahme i živa bića), energija je pretvorena u materiju pomoću intelegentene modulacije energetskih vibracija. Dakle je najsnažnija oznaka bilo kojih vibracija ta da one utječu na materiju prema svojoj specifičnoj stvaralačkoj moći. Koje god stanje uma indiciramo svojom glazbom ono će težiti da bude inducirano u umovima svih ljudi koji to čuju, direktno ili indirektno.

Možemo dakle utjecati na svoju okolinu za najvišu dobrobit ako poznajemo znanost o zvučnim vibracijama. Svirajući glazbu korektno, možemo stvoriti atmosferu nebeskog blaženstva i sreće, dok, obrnuto pjevajući ili svirajući glazbu koja nije u skladu s vedskim uputama, stvaramo disharmoničnu i neskladnu atmosferu. Baš kao što postajemo zapleteni u mrežu zamki iluzije kroz djelovanje vibracija temeljenih na materijalnim željama, isto tako možemo postati slobodni od iluzije pomoću vibracija baziranih na načelima sabdhabrahmana, koje dostižu vrunac u mantri: hare krišna hare krišna krišna krišna hare hare / hare rama hare rama rama rama hare hare. To je savršenstvo znanosti o vedskoj zvučnoj vibraciji.

Saptaka dharma (Zakon oktave)

Sva je energija vibracija. Te vibracije nikada ne miruju; pokret je sama njihova srž. Energetske vibracije postoje u pokretima ili skupovima koje zovemo kvant; svaki je kvant složen od minimalnog broja vibracija jedinične energije koja posjeduje sve odlike te energije. Npr. jedna vibracija A440 bila bi tako kratak zvuk da bi, ako bi se uopće mogla čuti, zvučala kao sićušan škljocaj umjesto tona. Kao kad čovjek bez ruku ili nogu više ne posjeduje sve odlike normalnoga ljudskog bića i ttoga smišljamo poseban izraz kvadriplegičar da opišemo tako osobu s tjelesnim ograničenjima, koju treba razumjeti i zbrinuti na vrlo različit način od ‘cijelog’ čovjeka.

Kvant se može stopiti u puno složenije strukture koje imaju više odlika nego zbroj dijelova. To se zove sinegriranje. Npr, imamo komad slikarskog platna, par tuba boje i kist, udruženi u sliku vještinom slikara, mogu prenijeti gomilu značenja koja su bila odsutna u izvornim sirovinama. Slično tome kada se puno ljudi udruži oko postizanja jednog cilja. Kvant također može biti razbijen na još osnovnije sastojke do beskraja. To se zove dekompozicija. Na primjer, sunčevo je bijelo svjetlo prividno razbijeno na sedam glavnih boja uz pomoć prizme. No ako pažljivo istražimo spektar, možemo vidjeti da u njemu zapravo postoji neograničen broj boja. Slično tome,  materijalistički znanstvenici sada otkrivaju da atom nije najmanja djeljiva čestica materije. Atom se može podijeliti na elektrone, protone itd. A te sićušne čestice se mogu razbiti na još sitnije i sitnije dijelove bez ograničenja.

Čakra je kvant životne energije. Čakre imaju različita energetska stanja koja mijenjaju njihove odlike, inteligenciju i radna stanja. Čakra može emitirati kvant energije snižujući svoje energetsko stanje; obrnuto, čakra može apsorbirati kvant srodne energije povisujući svoje energetsko stanje i svjesnost, šireći svoj opseg utjecaja. Emisija ili apsorpcija kvanta energije od strane čakre zove se kvantnoenergetska transakcija. Kvantnoenergetska se transakcija može dogoditi između čakri unutar istoga tijela između čakri različitog tijela, ili između čakre i drugoga kvanta, kao što su unutarnji ili izvanjski osjetilni objekti.

Stvaranje, održavanje i uništenje svake materijalne kozmičke jedinice nije ništa više nego neprekidna serija kvantnoenergetskih transakcija oko centralne točke zvane lokus. U živoj jedinki, duša je lokus. U neživim jedinkama, lokus se određuje struktularnim razmatranjem. Tako su kvantno sinegriranje, dekompenzacija i energetska transakcija temeljni sveopći procesi.

Richard Thompson Leslie