Chan centar otvara upis za sedmu generaciju polaznika Škole za učitelje zenyoge, najstarije škole yoge u našoj zemlji koja je na razini 500 registrirana pri Yoga Allianceu od 2003. godine.

Ukupan broj kontaktnih sati tijekom dvogodišnjeg trajanja škole iznosi 650, što ju čini najcjelovitijom školom yoge u nas. Vježbati zenyogu, pored stjecanja fizičke sposobnosti i usvajanja tehničkog znanja, podrazumijeva razvitak senzitivnosti, suosjećanja i dubljeg razumijevanje ljudske prirode. Polaznici škole prolaze bogat i izazovan duhovni trening chan-budizma. Ovladati zenyogom u konačnom smislu znači dosegnuti zen ili chan iskustvo, iskustvo dubokoga suosjećanja i razumijevanja, a biti učitelj zenyoge znači voditi druge ka tom iskustvu.

Prijave završavaju 15. velječe 2023. Početak rada škole je vikend 3.-5. ožujka 2023., a završetak prosinac 2024.

ZENYOGA JE NAJSTARIJA ŠKOLA YOGE U HRVATSKOJ
Nekada smo ju zvali kineskom yogom, a od kraja 90-ih poznata je kao zenyoga. Kao sustav vježbanja potpuno je usaglašena s praksom chana – od početka joj je moto meditacija u kretanju! Nije rezervirana za mlade, zdrave i spretne. Prilagodljiva je svakoj dobnoj skupini i raznim sposobnostima.

Zenyoga se temelji na tri vida chan prakse koji predstavljaju svojevrstan model cjelovitosti, a to su:
– usklađivanje tijela,
– usklađivanje daha, i
– usklađivanje uma.

Usklađivanje tijela
Tijelo usklađujemo koristeći široki spektar položaja, vježbama disanja, dijagnostikom, korektivnim vježbama, masažom i radom u paru. Radi se o vrlo dinamičnom procesu u kojem razvijamo izdržljivost, gipkost, opuštenost, snagu, ravnotežu i pospješujemo protok vitalne energije tijelom. Vježbanje obično započinje pažljivim disanjem, a zatim dinamički i statički izvodimo asane ili položaje. Nakon toga slijedi praksa nizova pokreta. Nizovi nam dolaze iz indijske ili kineske tradicije. Svaki je unaprijed određeni skup položaja ili vježbi koji se izvodi u određenom ritmu kretanja i disanja. Taj ritam može biti dinamičan ili spor, ovisno o tome želimo li naglasiti opuštenost, snagu ili ravnotežu. Nizovi i zasebni položaji se vježbaju po načelu postupnosti, od jednostavnijih i lakših k složenijima i zahtjevnijima.

Važan vid prakse je opuštanje. Provodi se na dva načina, kroz aktivnost i u mirovanju. Mnogo je lakše postići opuštenost u mirovanju od one u kretanju – za to je potrebno više prakse i iskustva. Opuštenost u kretanju vrlo je važna. To je ona vrsta opuštenosti koju možemo prenijeti u svakodnevne djelatnosti i dulje ju zadržati.

Jednako je važno uživati u vježbanju i doživjeti radost koja je posljedica blagotvornog djelovanja vježbi na tijelo. Razlog za radost je i stanje tjelesne i mentalne opuštenosti te prisutnosti u sadašnjem trenutku.

Zenyoga koristi i posebne terapeutske metode, koje nisu dio redovitih treninga, već se provode uglavnom na seminarima. Uključuju posturalnu dijagnostiku, korektivne vježbe, masažu i usvajanje određenih prehrambenih navika.

Usklađivanje daha
Uskladiti dah u zenyogi znači produbiti disanje, disati “trbuhom” i uskladiti dah s kretanjem. Disanje je pokazatelj našeg tjelesnog i mentalnog stanja. Plitko, površno, brzo i grubo disanje ukazuje na nemiran, raspršen i zbunjen um, ali isto tako na napeto, neuravnoteženo i nezdravo tijelo. Vježbanjem djelujemo na dah i mijenjamo njegovu kvalitetu. Tako izravno utječemo na stanje i tijela i uma.

Usklađivanje uma
Treći vid zenyoge je usklađivanje uma. Iako su um i tijelo duboko povezani i međuzavisni, fizičko vježbanje obično ne rezultira dubokim uvidima i korjenitom promjenom u pristupu sebi, drugima i životu u cjelini. Da bismo to ostvarili, nije dovoljno samo fizički vježbati, bez jasnog znanja o tome kako istodobno vježbati i um.

Kao i opuštenost, um možemo vježbati u mirovanju i u kretanju. Vježbanje uma u mirovanju je meditacija u sjedenju – tso chan ili zazen. Obično se smatra jednostavnijom, jer je um lakše umiriti kada tijelo miruje i kada pažnju usmjeravamo samo na jednu stvar – objekt meditacije. Teže je vježbati um u kretanju, pogotovo kada se radi o složenim i zahtjevnim vježbama. No to nije nemoguće. Ako znamo postupak i metodu, i voljni smo primijeniti ih, to je sasvim novo iskustvo koje čeka da ga otkrijete. Postupak opet ide od grubog ka istančanom, od vanjskog ka unutrašnjem, od tijela ka umu. Takvom praksom meditacije u kretanju moguće je ostvariti ideal zenyoge, potpuno stapanje tijela, daha i uma. Kada su ova tri dijela “nas” spojena u nerazdruživu cjelinu, to je duboko meditacijsko iskustvo samadhija. To iskustvo u velikoj mjeri mijenja način na koji doživljavamo sebe i svijet. To je i točka izlaska iz područja zenyoge i stupanja na puno širu i dublju stazu chan-budizma.

Kako vježbati
Tri su načina na koji yoga dovodi tijelo u ravnotežu – zadržavanje položaja dubinski djeluje na unutarnje organe, energetske vježbe obnavljaju skladan protok energije, dok ritmičko ponavljanje razvija svjesnost o tijelu u kretanju.

Grupe u kojima vježbamo zenogu najčešće su mješovite. To znači da u njima ima i početnika i naprednijih studenata. Ponekad se takav sastav grupe čini preprekom za ozbiljniji rad, međutim važno je znati da se pojedina vježba može izvoditi na različitim razinama. Uz dobroga učitelja koji će im ukazati na što da obrate pažnju, i mlađi i stariji mogu izvoditi isti sklop vježbi i imati od njih podjednake koristi. U nekim su grupama početnici i napredni razdvojeni. Tako se najčešće radi i na seminarima, a posebni se satovi organiziraju za polaznike škole zenyoge, kao i za voditelje i učitelje.

Zenyogu vježbamo bosi, u odjeći koja ne sputava kretanje i po mogućnosti je od prirodnoga materijala. Ne koristimo posebne prostirke, no uvijek ste slobodni donijeti nešto na čemu ćete vježbati osjećate li da vam je to potrebno. Važan element vježbanja je tišina. Ne koristimo glazbu kao zvučnu pozadinu i ne palimo mirišljave štapiće. Ozračjem vanjske mirnoće nastojimo omogućiti okretanje pažnje prema sebi, stvaranje unutarnjeg mira i opuštenosti.

Odlučite li se okušati u zenyogi, najbolje je da dođete u grupu koja vam po smještaju najviše odgovara i odvježbate jedan trening. Izravno iskustvo vježbanja reći će vam mnogo više od njegovog najboljeg opisa. Možete se priključiti i nekoj od online grupa za vježbanje kojima fizička udaljenost nije prepreka. Za raspored vježbanja i grupa pogledajte malo niže.

Škola za učitelje zenyoge
Chan centar Hartovski vrh upisuje sedmu generaciju polaznika dvogodišnje škole za učitelje zenyoge s planiranim početkom predavanja u ožujku 2023.

Naša je škola registrirana pri Yoga Allianceu na razini od 500 sati, i to kao prva u Hrvatskoj. Do sada ju je pohađalo više od 120 polaznika, a uspješno završilo preko 50. Zahtjevna je i traži ozbiljnu posvećenost.

Škola je od samoga početka zamišljena u dvije razine. Prvo, izlaže jasnu i strukturiranu obrazovnu građu. Njenim svladavanjem se polaznici osposobljavaju za podučavanje yoge koja ima neospornu zdravstvenu i duhovnu vrijednost.

Program škole, međutim, nije usmjeren samo na stjecanje znanja i iskustva u raznim područjima yoge. Teži otkriti dublje slojeve vlastite prakse yoge i potaknuti novu razinu osobnog duhovnog razvoja. Pored vježbanja, stjecanja fizičke sposobnosti i usvajanja tehničkog znanja, vježbati i podučavati zenyogu podrazumijeva razvijanje senzitivnosti, suosjećanja i dubljega razumijevanje vlastite prirode.

Polaznici škole zbog toga prolaze i kroz zahtjevni duhovni trening chan-budizma. U onom konačnom smislu ovladati zenyogom znači dosegnuti zen ili chan iskustvo, iskustvo dubokoga suosjećanja i razumijevanja. Biti učitelj zenyoge znači voditi druge ka tom iskustvu.

Za detalje pišite na [email protected]

Program i sadržaj škole

POVIJESNI RAZVOJ I FILOZOFIJA
1. Povijest yoge – povijest yoge i pregled različitih škola
2. Filozofija yoge – šest indijskih sistema, Patanjali i osam udova yoge
3. Budistička yoga – osnovna učenja budizma, osam udova yoge nasuprot osmerostrukog puta, Šantideva, put bodhisattve
4. Budistička psihologija – priroda sopstva, kleśe, brahma vihara
5. Kina – taoizam, konfucijanizam i budizam – kineska yoga, borilačke vještine
6. Osnove chan meditacije – tijelo, dah i um

ZENYOGA – NAČELA I TRENING
7. Osnovna načela zenyoge
8. Asane – klasične asane, varijacije, vježbe zagrijavanja, snaga, istezanje, kretanje, ravnoteža
9. Statično i dinamično izvođenje asana
10. Tradicionalni i novi nizovi – surya, chandra i maha namaskar, niz ratnika, osam brokata, tensho, sanchin, chi kung
11. Pristup, koncept i metoda u vježbanju zenyoge – od neuravnoteženog do uravnoteženog i zdravog tijela, od raspršenog do ujedinjenog uma. Razvijanje svijesnosti kroz pokret, pomnost na tijelo i položaje
12. Upornost, ustrajnost i redovitost – virya aspekt zenyoge
13. Pranayama/shinkokyu – dah i njegova uloga
14. Vježbe u paru
15. Radost vježbanja – igre zenyoge
16. Opuštanje
17. Meditacija

PRIRODA TIJELA I ODNOS UM – TIJELO
18. Finotvarna fiziologija – prana, ćakre
19. Osnove kineske medicine, chi i meridijani
20. Tijelo u budizmu i budistička koncepcija bolesti i liječenja
21. Anatomija i fiziologija

TERAPEUTSKI VIDOVI ZENYOGE
22. Dijagnostičke metode
23. Korektivne vježbe
24. Osnove masaže i samomasaže
25. Područja specijalizacije – yoga za djecu, yoga za sportaše, trudnice, yoga za treću životnu dob
26. Zdrava prehrana – uravnotežena prehrana, prehrana kao terapija, gladovanje / voda, sokovi
27. Prva pomoć

PODUČAVANJE
28. Važnost ispravne motivacije
29. Metodologija podučavanja – odnos učenik-učitelj, tri stupnja u treningu zenyoge (početni, napredni i učiteljski)
30. Moralni i etički kodeks učitelja zenyoge

PROFESIONALNI RAZVOJ
31. Članstvo – prava i obveze
32. Pokretanje i vođenje zenyoga dojoa

OSTALI UVJETI
33. Praktikum – rad kod kuće, asistiranje, samostalno vođenje treninga, chan meditacijska povlačenja i neki tečajevi koji se održavaju u sklopu programa Centra.
34. Literatura
35. Eseji i ispitni papiri

Ovlašteni učitelji
Svi učitelji i voditelji zenyoge obrazovani su i osposobljeni za taj poziv. Yogom se bave već dugi niz godina. Ostvarili su značajno iskustvo osobnoga preobražaja i znaju kako to iskustvo prenijeti drugima. Svatko od njih ima vlastiti stil podučavanja, što je i razumljivo, no izgrađen je na istim polazišnim osnovama. To su: dobro poznavanje načela zenyoge, znanje o djelovanju položaja i nizova, i pravilima njihovoga izvođenja, znanje o pravilnom disanju i opuštanju, o anatomiji ljudskog tijela i prirodi našeg uma. Obrazovanje učitelja/ica provodi se kroz dvogodišnju učiteljsku školu. Ne prestaje njenim završetkom već se nastavlja na posebnim seminarima i povlačenjima. Mi držimo da se status učitelja ne stiče jednom zauvijek već da ga je radom na sebi i s drugima potrebno održavati.

U zenyogi postoje tri stupnja učitelja koji su ovlašteni za podučavanje, a to su voditelji, učitelji i majstori. Voditelji su svi oni koje su odslušali dvogodišnju učiteljsku školu, položili ispite iz anatomije i fiziologije, položaja i povijesti yoge, ali još nisu ispunili ostale uvjete i položili druge ispite. Učitelji su svi oni koji su uspješno završili program učiteljske škole, položili sve ispite i stekli diplomu škole. Majstori su učitelji s dvadesetogodišnjim stažom u podučavanju i dubokim iskustvom osobnoga preobražaja. Svi su članovi Chan centra i sudjeluju u njegovim aktivnostima.

Neki od učitelja s popisa ne podučavaju zenyogu iako za to imaju potrebne kvalifikacije. Neki su uzeli sabbatical tijekom pandemije. Neki su se umirovili. No, donosimo im cjelovit popis jer zbog svojeg dugogodišnjeg rada zaslužuju da budu navedeni.

MAJSTOR:
Žarko Andričević, Zagreb

UČITELJICE:
Ljubica Andričević, Zagreb
Mira Peunik, Celje, Slovenija
Karmen Mihalinec, Zagreb
Saša Reljić, Cape Cod, SAD
Daniela Vukelja, Pula
Anđelka Čupić, Zagreb
Verica Mihalinec, Samobor
Mirjana Halsey, Split
Tiana Sošić, Zagreb
Ana Hoffmann, Zagreb
Maja Čipin Guštak, Postire
Anita Zlomislić, Zagreb
Tatjana Mesar, Berlin
Božica Glazer, Zagreb
Mirjana Dodig, Zagreb
Zorica Eterović, Berlin, Njemačka
Damir Vukojević, Zagreb
Ksenija Štahan, Zagreb
Sanda Burić, Rovinj
Nataša Peunik, Celje
Vera Beker, Zagreb
Vesna Starčević, Zagreb
Olivera Živković, Pula
Ana Bjelobrk, Split
Dražen Marjančević, Zagreb
Koraljka Šiletić, Zagreb
Denis Černeka, Pula
Snježana Kolenko, Samobor
Sandra Neretljaković, Split
Ana Milat, Pula

VODITELJICE:
Jelena Tarabić Azinović, Zagreb
Helga Juretić, Zagreb
Marela Kovačević Đukez, Zagreb
Ivan Starčević, Zagreb
Karla Matković, Zagreb

chan centar logo novi

zen centar hrtovski vrh