pexels.com

atma.hr – 52
Prvoga dana, Bog stvori psa. Bog mu reče: “Sjedi cijeli dan kraj vrata svoje kuće i laji na svakoga tko prođe. Za to ću ti dati životni vijek od dvadeset godina.” Pas Mu odgovori, “To je previše vremena za lajanje. Daj mi deset godina života, a ostalih deset uzmi nazad.” Bog pristane.

Drugog dana Bog stvori majmuna. Bog mu reče, “Zabavljaj ljude, radi majmunske trikove i nasmijavaj ih. Dat ću ti životni vijek od dvadeset godina.” Majmun Mu odgovori, “Majmunski trikovi dvadeset godina? Ne bih se složio s tom ponudom. Ja bih učinio isto što i pas i vratio ti deset godina života, u redu?” I se Bog složi.

Trećeg dana Bog stvori kravu. “Moraš ići na ispašu s poljoprivrednikom cijeli dan i pasti pod suncem, imati telad, i davati mlijeko za podršku seljaku. Ja ću ti dati životni vijek od šezdeset godina.” Krava Mu odgovori, “Težak je to život da bi ga tako živjela šezdeset godina. Daj mi dvadeset, a uzmi nazad četrdeset.” Bog se ponovo složi.

Četvrtog dana Bog stvori čovjeka i reče mu: “Jedi, spavaj, igraj se, oženi se i uživaj u životu. Za to ću ti dati dvadeset godina.” Čovjek mu odgovori, “Što? Samo dvadeset godina? Znaš što, ja bih uzeo mojih dvadeset, ali mi daj i onih četrdeset koje nije htjela krava, deset koje nije htio majmun i deset koje ti je vratio pas pa da bude osamdeset, može?”

“U redu,” kaže Bog, “Kako želiš…”

To je, dakle, razlog zašto čovjek prvih dvadeset godina jede, spava, igra se i uživa u životu; sljedećih četrdeset godina radi na vrućini kako bi održao svoju obitelj; sljedećih deset godina izvodi majmunarije kako bi zabavio unuke; a zadnjih deset godina sjedi na trijemu i laje.”

I to vam je objašnjenje života. 🙂

atma.hr – 52