atma.hr – 52
“Što je ljubav?”

“Potpuna odsutnost straha,” odgovori Učitelj.

“A čega se to bojimo?”

“Ljubavi,” reče Učitelj.

atma.hr – 52