Ideja o zenu potječe iz budizma. Cilj zena jest probuđenje Budhina duha u pojedincu, buđenje intuitivnog pronicanja u prirodu vlastitog Ja. Zen svijest je oslobođena od filtera, predrasuda, prijašnjih znanja i iskustava. Podrazumijeva nevezanost za bilo što u svijetu.

Zen je japanski izraz za meditativno stanje uma. Chan je kineski izraz za zen i podrazumijeva kineski taoizam. Zen i chan istovjetni su sanskrtskom Dhyanam, utonuću u meditaciju i sabranost duha. Zen se dohvaća ispravnom pažnjom/ sammasati te ispravnom sabranosti/ samma samadhi. Kineski taoizam ga pojašnjava pojmom tao, a sama riječ znači put, put kojim se spoznaje ono što sve povezuje u cjelinu.

atma.hr – 52
Tao je temeljno jedinstvo koje sudjeluje u stvaranju jina i janga, međusobno ovisnih suprotnosti odgovornih za sva promjenjiva stanja u svijetu, odnosno za fenomene, dualizam i pojavni svijet. Cilj zena jest dokinuti dualističku svijest pojedinca. Jin simbolizira tamno, zemaljsko, žensko, a jang simbolizira svijetlo, nebesko i muško. Jedno u sebi nosi klicu onog drugog.

Zbog njih su Zemlja, svemir i čovjek u neprestanoj promjeni. Jin i jang spajaju načelo tao, koji se spoznaje tiho i intuitivno. Upravo time se bavi zen, uvidom u vlastitu istinsku bit, a kao vrhunac toga treba se dogoditi bljesak spoznaje ili kensho/ satori, što je moguće  u bilo kojem trenutku života!

Što je cilj zen budizma?

Poput drevnog budizma, zen se ne bavi vjerskim ritualima, a za svete spise vjeruju da onemogućuju shvaćanje što je tao. Vjeruje se da sveti zapisi nisu prave istine jer oni mogu biti samo prst koji pokazuje mjesec, a nisu sam mjesec (simbol istine). Stoga prije svega primjenjuju metodu zazen, sjedećeg meditativnog stava za postizanje duboke sabranosti.

Cilj zen budizma jest postići takozvanu prapotpunost bića, savršenu sabranost duha, Budha prirodu, ono na što su ukazivali mudraci i sveci u svim kulturama i vremenima. Simbolika te prapotpunosti jest zakon gibanja i promatranje toka, primjerice vjetra u pijesku.

Daisetz Teitaro Suzuki zen pojašnjava sljedećim izrekama:

atma.hr – 52
  • Zen je duh čovjeka. Zen vjeruje u onu unutarnju čistoću i dobrotu.
  • Zen disciplina sastoji se u otvaranju mentalnog oka kako bi se vidio sam razlog postojanja.
  • Nikakva meditacija neće zadržati zen na jednom mjestu. Meditacija nije zen.
  • Temeljna je ideja zena doći u vezu s unutarnjim djelovanjem našeg bića… Bez oslanjanja na izvanjsko!
  • Zen je ocean, zrak, planina, čovjek… On je praktičan i svakidašnji, originalan i kreativan.
  • Zen je osjećaj postojanja.
  • Cilj zen discipline sastoji se od zauzimanja novog gledišta za promatranje suštine stvari.

Sanja Vuković Grbac