Većina događaja u našem životu je sudbinski predodređena, počevši od rođenja, obitelji u kojoj smo rođeni te drugi važni događaji poput braka i smrti. U ovom članku ćemo ispitati čimbenike koji utječu na kompatibilnost partnera.

Izvor: SSRF.org/hr;  kompatibilnost partnera

Utjecaj Zakona Karme na kompatibilnost partnera

Zakon Karme nalaže da svako dobro učinjeno djelo stvara zaslugu, dok sa druge strane, svako loše učinjeno djelo stvara grijeh. Prema tome, svatko snosi posljedice svojih djela. Kada osoba učini drugome neko dobro djelo, vraća joj se u pozitivnom obliku (u obliku sreće) bez obzira na izraženu zahvalnost dotične osobe. Kada osoba naškodi drugome, mora proći kroz neki oblik patnje. Obična isprika to ne može poništiti.

Članovi naše obitelji iz duhovne perspektive

Prema duhovnoj znanosti, najviše pozitivnog ili negativnog računa (karme) iz prošlih života imamo s članovima obitelji. To je stoga što osoba mora biti u neposrednoj blizini druge osobe kako bi mogla doživjeti ugodu ili bol, odnosno proći sudbinu s njom.

 2.-compatibility

Čimbenici koji utječu na kompatibilnost partnera koji se bave duhovnošću i onih koji ne rade neki oblik duhovne prakse

3.-compatibilityDuhovno istraživanje je utvrdilo čimbenike koji utječu na kompatibilnost između partnera koje se bave duhovnošću te partnera koji ne rade neki oblik duhovne prakse.

Fizički čimbenici kod jednih i drugih doprinose samo 5%. Pojam „fizički“ ne podrazumijeva samo fizički izgled dotičnog para/osoba već uključuje i ostale fizičke probleme poput razlika u seksualnom porivu ili sklonostima, bolest, udaljenosti koja razdvaja par itd., što može utjecati na kompatibilnost.

Psihološki čimbenici podrazumijevaju sklonosti i odbojnosti, karakterne osobine, mane i ego te zajedno doprinose 8%.

Ego; Iako, prema gore navedenom, ispada da ego sudjeluje sa samo 2%, trebamo imati na umu da su mnogi drugi uzroci razlika kod partnera u stvari mainfestacije ega obje strane.

Intelekt doprinosi samo 2%.

Duhovni čimbenik doprinosi sa 85% i treba se objasniti odvojeno pod raznim pod-čimbenicima danim kako slijedi.

Duhovni čimbenici primjenjivi za partnere koje se bave duhovnošću

Duhovni put na kojem jesmo ima najveći utjecaj. Ukoliko su oba partnera na istom duhovnom putu, veća je njihova kompatibilnost.

Usmjerenost partnera na osobni duhovni razvoj, odnosno na duhovni razvoj za dobrobit drugih, ima nešto manji utjecaj. Ukoliko je pažnja oba partnera usmjerena prema istoj duhovnoj praksi, veća je i njihova kompatibilnost.

Kompatibilnost između partnera je manja što je veća razlika u njihovoj duhovnoj razini.

Želja za duhovnim rastom ima najmanji utjecaj. Ukoliko partneri imaju jednaku želju za duhovnim rastom, tada je njihova kompatibilnost veća.

Duhovni čimbenici primjenjivi za sve partnere

Sudbina i račun uzimanja-davanja (karma) ima najveći utjecaj na kompatibilnost partnera. Potrebno je naglasiti da ovaj čimbenik ima znatno veći utjecaj kod partnera koji ne rade duhovnu praksu.

Mjesto življenja, područje djelovanja i ostali slični čimbenici imaju dosta manji utjecaj na kompatibilnost partnera. Isti čimbenici imaju dvostruko veći utjecaj kod partnera koji se ne bave duhovnošću nego kod partnera koji se bave duhovnošću.

Utjecaj suptilnih tijela preminulih predaka također malo utječe na kompatibilnost partnera. Utjecaj je podjednak kod partnera koji se bave duhovnošću i kod onih koji se ne bave (ako se bavimo duhovnošću suptilna tijela preminulih predaka utječu na nas, kako bi im, našim duhovnim rastom, pomogli da prijeđu u više sfere postojanja, a ako se ne bavimo duhovnošću, utječu na nas, kako bi kroz nas zadovoljili vlastite želje).

Napadi negativnih energija imaju nešto manji utjecaj na kompatibilnost. Ipak, utjecaj negativnih energija je dvostruko veći kod partnera koji se bave duhovnošću (osobe koje se bave duhovnošću zrače većom duhovnom čistoćom, koja smeta negativnim energijama, pa su stoga napadi učestaliji).

4.-compatibility

Zaključak:

Iz gore navedenih razloga vidljivo je zašto brak ili partnerstvo mogu biti uspješni ili ne.  Kompatibilnost između dvoje ljudi prvenstveno ovisi o duhovnim čimbenicima (čimbenicima izvan poimanja 5 čula, uma i intelekta), a posebno o računu uzimanja-davanja (karma) među njima.

Fizički izgled i dobra psihološka podudarnost sudjeluju sa samo 13%, te suprotno uvriježenom mišljenju malo utječu na kompatibilnost između dvoje ljudi.

Stoga se, kao podrška svakoj vezi, preporučuje ispravna duhovna praksa u skladu sa 6 osnovnih principa kako bi se povećala kompatibilnost između vas i vašeg partnera.

 

Izvor: SSRF.org/hr;  kompatibilnost partnera

Prethodna objavaPromjenjiva i nepromjenjiva znanost
Slijedeća objavaJyotish i astrologija
Spiritual Science Research Foundation
Spiritual Science Reserch Foundation (SSRF) je ​ osnovan milošću i blagoslovom Njegove Svetosti Dr. Jayant Balaji Athavalea i Njegovog Gurua Njegove Svetosti Bhaktaraja Maharaja. SSRF je neprofitna organizacija koja od 1985. godine vrši duhovna istraživanja s ciljem duhovnog napretka svakog pojedinca kao i društva u cjelini. Na ovaj način SSRF nastoji demistificirati duhovnu dimenziju i time omogućiti svakom čovjeku mogućnost prevladavanja problema u životu i duhovnog napretka. Glavni cilj ​SSRF-​a je ponuditi​ smjernice tragateljima s intenzivnom željom za Bogospoznajom i ​pružiti im ​pomoć u ostvarivanju tog cilja. ​ Opći ​ciljevi SSRF-a​ su​: * ​Pružiti ljudima saznanja​ o duhovnoj dimenziji i načinu na koji ona utječe na naš život. * ​Usmjeriti ljude ​prema​: - ​Stjecanju ​duhovnog znanj​a​ kako bi ​s​hva​tili​ duhovn​u​ dimenzij​u​. - ​Stjecanju iskustva ​duhovne dimenzije. - Rješenj​u​ problema​ čiji je uzrok duhovne prirode. - Postizanj​u​ trajne sreće.