atma.hr – 52
Odbacite sve ponavljajuće unutarnje dijaloge o strahotama i tragedijama koji se događaju u svijetu.

Znajte da je sve što se događa savršeno, čak i dijelovi koji se vama ne sviđaju.

Sva vaša mišljenja o tome kako bi se stvari trebale odvijati nisu ništa drugo do mišljenja koja imate o tome kako bi Bog trebao orkestrirati ovom predstavom. Postoji ljepota u svijetu, ali i problemi!

William Blake je to lijepo rekao u svojim stihovima:

“Čovjek je stvoren za radost i tugu,
I sve dok ovo imamo na umu,
Svijetom putujemo na sigurnom drumu.
Radost i tuga tkanje su fino,
Za dušu Božansku odijelo savršeno.”

“Man was made for joy and woe;
And when this we rightly know
Through the world we safely go.
Joy and woe are woven fine,
A clothing for the soul divine.”

Imajte ovo na umu i riješite se ideja da se zla ne bi trebala događati. Sve je u svom savršenom redu i tu je da nas nauči veliku herojsku lekciju.

Wayne Dyer

atma.hr – 39

atma.hr – 39