Svjedoci smo vrlo značajnih PRIJELAZNIH događaja koji vode do viših dimenzija postojanja. Trenutno je na djelu ostvarenje Božanskog plana u vezi promjene vremenskih linija. Pazite na riječi koje izlaze iz vaših usta jer sad puno brže manifestirate. Puno toga se sada događa iza scene. Da bi napredovali, svatko od nas treba odigrati svoju ulogu.

atma.hr – 52
Ponovno smo na začetku nove vremenske linije. Svi koji osjećate trenutno stagnaciju u životu, budite još malo u tome, krećite se sporo, budite sebični kad se tiče vaše energije da je ne biste davali tamo gdje ne trebate.

Ako vam se netko obrati za pomoć, to je onda božanski vođeno i to je u redu.

Rad na sebi mijenja vašu vremensku liniju

Puno toga se sada događa iza scene. Nije se potrebno štititi iz straha da nećete imati dovoljno. Da bi prešli u 5D svako od nas treba odigrati svoju ulogu.

Prvo je rad na sebi, a potom pomaganje da pređemo u tu novu vremensku liniju koja omogućava prelazak u 5D. Neko npr. ima ulogu da radi na razotkrivanju istine, drugi opet imaju ulogu samo da rade na sebi i šire svoje svjetlo u svojoj okolini, ali svačija uloga je važna. Jer vi ste zato došli u ovo vrijeme na Zemlju, da odigrate svoju ulogu i bez vas to se neće moći ostvariti.

Naime, vi svi stvarate nove vremenske linije i zato je toliko važno da odradite svoj unutarnji posao, tj. da uklonite postojeće negativnosti iz sebe.

atma.hr – 52
Ako ste npr. ljuti, bijesni, ogorčeni, vi time stvarate lošu vremensku liniju jer u svoj život privlačite upravo to što zračite ka vani. I zato je toliko bitno za cijeli kolektiv, za čovječanstvo, da se vi osobno očistite jer vi ste važni isto kao i svi drugi. Eto, zato je toliko bitan rad na sebi!

Nemojte slijediti nikog, dobro je s vremena na vrijeme provjeriti što drugi govore trenutno i pridobiti svježe informacije, ali najvažnije je da vi imate svoj kanal povezanosti sa Božanskim i da dobivate vlastite informacije o tome što se sad događa.

Njegujte ljubav koju imate u sebi jer ona je to što mijenja vašu stvarnost, ona je lijek, ona proizvodi čaroliju i to je najviša energija.

Predati se u cilju ostvarenja svoje misije

Ako želite učiniti više, onda uradite potpuno prepuštanje svojoj božanskoj misiji. Način da to uradite je mantra – poveži svoje srce sa Izvorom i iz srca reci da se predaješ i da si spreman za svoju višu svrhu ili misiju i da pomažeš više u procesu Uzlaska. Sve u tvom životu se onda može okrenuti kako bi ostvario/la svoju svrhu.

Tako mnogo vas je spremno za višu misiju jer ste očistili dobar dio sebe, i sad trebate inicirati svoje životne linije kako bi bili od pomoći.

Ne trebate samo sjediti i čekati da vam to dođe.

Isto tako, možete sada promijeniti vaš ugovor duše.

Moguća je promjena ugovora duše, vašeg energetskog otiska.

Nije “zapisano u kamenu” kako će se taj božanski plan odvijati u vašem osobnom životu.

atma.hr – 52
Pazite što izgovarate!

Pazite na riječi koje izlaze iz vaših usta jer sad puno brže manifestirate.

Vaša grlena čakra se sad mijenja da biste bili više u harmoniji s božanskim vibracijama.

Ako postavite namjeru ili izgovarate afirmacije ili mantre, morate imati na umu da su one energija, a vaše grlo i glasne žice sada su više u službi božanskog (ostvarenja) nego prije.

Kad radite manifestaciju, vi sve oko sebe energizirate.

Zato ne trebate govoriti negativno ili govoriti iz straha.

Da bi napredovali, svatko od nas treba odigrati svoju ulogu.

Rick Jewers

Jasna Luminus