Pored pojmova Bog i istina, ljubav je zasigurno onaj kojim se najviše manipulira, a također i pojam koji je praktički nemoguće definirati. Pojmovi Bog, istina i ljubav su u istoj domeni i to onoj koja često graniči s krajnjom apstraktnosti.

atma.hr – 78
Dokaz u prilog tome već je jasno vidljiv u kontekstu u kojem se upotrebljavaju navedeni pojmovi, a još više prilikom argumentiranja, kad se poziva na Boga i božje zakone ili pak istinu kao objektivnu vrijednost, a oni skloniji umjetnosti počnu govoriti o ljubavi.

Ljubav jest metafizički pojam i zbog toga ga je teško definirati. Očituje se u tarotu u arkani VI (Ljubavnik) kao vrhunac njezinog energetskog opsega. Zanimljivo je da A.E. Waite u dobro poznatom tarotu Waite-Smith, šestu arkanu naziva »Ljubavnici.« Ta ključna riječ sugerira naglasak na nižem energetskom spektru arkane. U marsejskom je tarotu naziv arkane drugačiji, dakle »Ljubavnik,« a pored naziva i sam je prikaz u bitnome različit. Naime, kod Waitea je teže primijetiti da je riječ o »Iskušenju,« kako se također u ezoteričnom smislu naziva ova arkana.

To je dakako ipak moguće zaključiti zbog prikaza Adama i Eve u Edenskom vrtu, dočim je zbog predaje jasnije kako je riječ o »Iskušenju.« Opet, prema prikazu je to vrlo eksplicitno naglašeno baš u marsejskom tarotu, iz kojeg je jasno vidljivo da je »Ljubavnik« u dilemi, našavši se između »Mudrosti« i »Požude.« To se dakle iskušenje sastoji u odabiru »strane,« odnosno priklanjanju uz »Mudrost« s desne strane, a napuštanju »Požude« s lijeve.

atma.hr – 39

Ukoliko se u obzir uzme marsejski tarot koji je stariji dva stoljeća od Waiteovog i koji je ujedno i baza za kanon tarota Waite-Smith, tada tema iskušenja koja se jasno sugerira prikazom i nazivom arkane VI, postaje neprijeporna. Ono što je potrebno imati u vidu je da arkana VI, odnosno Ljubavnici, prema prikazu u marsejskom tarotu, i to bez izuzetka s obzirom na različite špilove koji slijede takozvani marsejski stil, ukazuje na mnogo više od muško-ženskih odnosa i neke bajkovite romantične zanesenosti koja bi se tom arkanom mogla posredovati ljudima koji primaju čitanje od tarotista.

Nije dakle riječ o isključivo romantičnoj ljubavi koja se prikazom posreduje na način odnosa između muškarca i žene, već o arkani koja, kao što je to slučaj i sa svim ostalim arkanama, ima svoje slojeve.

Ti slojevi mogu sezati od nižih, primjerice sloj romantične ljubavi i zanesenjaštva, pa sve do univerzalne ljubavi i ljubavi prema Bogu. Stoga je posve jasno da se ti slojevi iščitavaju u kontekstu i s obzirom na energiju koja je prisutna u točno određenom slučaju. Na taj nam način postaje jasno da arkana Ljubavnika ne znači romantičnu vezu baš svaki put kad se ona pojavi prilikom čitanja. Ne samo da ne treba biti riječ o odnosima, već je moguće da je predmet čitanja baš iskušenje koje se postavlja pred onoga kome se čita, a time i potreba za zauzimanjem jasnog stava i puta, što sugerira i ezoteričan naziv te arkane – »Dva puta.«

atma.hr – 75
Ta su dva puta već spomenuta »Požuda« i »Mudrost,« riječ je dakle i o izazovu i iskušenju koje se predstavlja u određenom kontekstu i s obzirom na određeni predmet, odnosno temu koja je definirana pitanjem prilikom čitanja tarota.

Upravo je zbog toga potrebno imati u vidu da redovito arkana Ljubavnika ima malo toga s ljudskim odnosima i nesuglasjima, a često ukazuje na izazov i kušnju s kojom se čovjek suočava.

Marko Kriška, instagram.com/tarotlefov

77 OSHO ZEN TAROT